Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09757
 
Titel : Weinig gehoor voor bedrijven
Plannen voor Zanderij naderen de eindstreep
Auteur :
Datering : 21 maart 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Het gemeentebestuur zal volgende week, in de gemeenteraadsvergadering
van 27 maart, het bestemmingsplan Zanderij officieel vaststellen. Ondanks de vele
bezwaarschriften die tegen het plan waren ingediend, zal het college het plan in
vrijwel ongewijzigde vorm aan de raad voorleggen.
De reclamanten hebben tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis de gelegenheid
gekregen om hun bezwaren nader toe te lichten. Echt nieuwe punten kwamen daarbij niet
naar voren. Een aantal bedrijven heeft nog steeds grote moeite met het voorliggende
plan. Uitbreidingsmogelijkheden zitten er voor hen niet meer in. Het gemeentebestuur
wil het landelijke en agrarische karakter van het gebied behouden.

Uitbreiding

Allemaal goed en wel, stelden de ondernemers op de hoorzitting, maar moderne
bedrijfsvoering vereist uitbreiding en op zijn tijd ook modernisering. De aanwezige
raadsleden kwamen haast woorden te kort om hun begrip voor die problemen te uiten.
Desalniettemin bleven allen toch bij het al eerder ingenomen standpunt dat
uitbreiding niet gewenst is. ,,Wij hebben destijds toegestaan dat zich in De Zanderij
enkele bedrijven vestigden, omdat er toen nog geen bedrijfsterrein of een andere
mogelijkheid bestond. De ondernemers wisten echter dat uitbreiding er niet in zou
zitten'', verklaarde de VVD-er Stevens.
Vooral raadslid Veldt (CDA) had het daarmee knap moeilijk: ,,Als agrariƫr weet ik
maar al te goed wat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. En toch moet ik nu
diverse kwekers en andere bedrijven tegenwerken in hun verlangen naar uitbreiding.
Daar is geen ontkomen aan. Ik ben van mening dat het behoud van het gebied zoals het
nu is, voor moet gaan.''

Opschuiven

Ook de geplande aanleg van een 'parkeer en reis' voorziening achter het NS
spoorwegstation stuitte op de nodige tegenwerpingen van de zijde van het publiek.
,,De toegangsweg daarheen komt verdorie zowat over ons erf lopen'', stelde een boer
kernachtig. Dat argument was een van de weinige die gehoor vonden bij de
raadscommissie. De komende weken zal worden nagegaan of de bewuste toegangsweg op
een andere plaats kan komen of dat het zelfs wenselijk is om het hele parkeerterrein
zo'n 100 meter op te schuiven.

Voor het overige bleken de politieke partijen het roerend met elkaar eens. ,,Of je
het nou bevriezen, conserveren of gewoon zo laten noemt'', concludeerde J. Mosk
(PvdA/PPR), ,,we willen allemaal dat de bestaande situatie gehandhaaft blijft.'' Na
de vaststelling van het plan op 27 maart kunnen de reclamanten nog in hoger beroep
gaan bij Gedeputeerde Staten en in laatste instantie bij de Kroon.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Zanderij (gebied)
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijventerrein
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-12-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 april 2020