Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09642
 
Titel : 'BIC-voorstel is nogal vreemd gebouw geworden'
Nog twijfels in Castricum bij plan bedrijvencentrum
Auteur :
Datering : 19 januari 1990
Beschrijving : CASTRICUM - In de gemeenteraad van Castricum leven nog steeds enige twijfels ten
aanzien van het plan voor het IJmondse Bedrijven Informatie Centrum (BIC). Terwijl
de overige IJmondgemeenten zonder omhaal van woorden akkoord gingen met de huidige
plannen, stelt men zich in Castricum nog wat aarzelend op. Pas in februari komt het
onderwerp daar opnieuw aan de orde. ,,Zoals de plannen er nu liggen, staan wij in
elk geval niet te trappelen om er akkoord mee te gaan'', verwoordt H. Schwartz
(PvdA/PPR) de gevoelens van zijn fractie.

Doelstelling van het bedrijvencentrum naar Europees model is het scheppen van
100 nieuwe bedrijfsactiviteiten met tenminste 300 arbeidsplaatsen in een periode van
5 jaar. Na 5 jaar moet het BIC zich kunnen bedruipen uit de vergoeding van geleverde
adviezen. De totale kosten worden geraamd op f 475.000, waaraan de IJmond-gemeenten
jaarlijks elk f 1,- per inwoner bijdragen.
De gemeenteraden van Uitgeest en Velsen gingen in december reeds akkoord met het
starten van een eigen BIC voor de IJmond. Beverwijk gaf vorige week zijn fiat. In
Heemskerk kwam het onderwerp in december vanwege tijdgebrek nog niet aan de orde.
Daar zal waarschijnlijk deze maand een positief besluit vallen. Wel werden in de
Heemskerkse commissies enkele voorwaarden verbonden aan het voorstel. Zo wenst men
een tussentijdse evaluatie na 2 jaar.

Alleen in Castricum heeft men méér moeite met de plannen. Na een eerste bespreking
in de commissie economische zaken besloot wethouder Th. Rouwhorst het onderwerp aan
te houden tot februari, om eerst nog overleg te kunnen plegen met de overige
IJmond-gemeenten. ,,Dat hele BIC-plan is bij wijze van spreken een nogal vreemd
gebouw geworden'', legt Schwartz uit. ,,Men begint nu bij het dak, terwijl de muren
en het fundament er nog niet eens zijn. Het lijkt ons logischer, als we eerst eens
een begin voor een economisch beleid formuleren.
Ik wil bijvoorbeeld weten aan welk soort bedrijven het BIC hulp gaat bieden en welk
soort werkgelegenheid er zou moeten ontstaan. Pas als we het daar over eens zijn,
kunnen we de aandacht richten op het uitvoerende instrument zelf. Wij zouden er
bepaald geen voorstander van zijn als het BIC een bedrijf gaat helpen, dat het milieu
in de IJmond nog verder zal belasten.''
Een ander bezwaar tegen het huidige BIC-plan ligt volgens Schwartz in het feit dat
de huisvesting er volledig van is losgekoppeld. ,,Huisvesting is voor startende
ondernemers meestal het eerste probleem,dat opgelost moet worden. In het
oorspronkelijke concept zou het BIC gevestigd worden in een leegstaand schoolgebouw.
Dat schijnt om financiële redenen uit het zicht te zijn geraakt: het zou allemaal te
duur worden. Nu krijgen we alleen een kantoor in Huize Scheijbeeck, waarvoor een
niet onaanzienlijke huur betaald moet worden.'' Volgens Schwartz werd hiermee een
belangrijke poot onder het bestaansrecht van BIC uitgezaagd.

VVD en CDA stellen zich voorlopig wat gematigder op. ,,In principe staan wij wel
achter het idee, maar voor we een standpunt innemen willen we toch eerst weten wat
de consequenties zullen zijn. Wat is bij voorbeeld de rol van de overheid in de
voorgestelde constructie,'' vraagt A. Martens zich af. Hij benadrukt echter zeker
niet afwijzend tegenover het idee te staan. ,,We wachten eerst een nader
collegevoorstel af. Er is na november helemaal niet meer over gesproken.'' Ook de
VVD heeft zich nog niet verder in de BIC-plannen verdiept.
Wethouder Rouwhorst van economische aangelegenheden maakt zich ondertussen niet echt
zorgen. ,,Ik reken erop dat ons voorstel in februari wel een meerderheid zal halen.
Wij hebben veel tijd en moeite besteed aan een goede voorlichting van de
commissieleden, omdat we dat van essentieel belang vonden. Daardoor liggen we iets
achter op de overige betrokken gemeenten. Maar dat wil beslist niet zeggen dat
Castricum niet achter het idee van een BIC staat.''
Rouwhorst erkent dat de socialisten niet buitengewoon positief over de plannen
denken. ,,Ik begrijp hun aarzeling wel. Het is voor onze gemeente alleen een
regionale zaak, terwijl het voor met name Beverwijk en Velsen om een veel
rechtstreekser belang gaat. Maar ik deel de twijfels van de PvdA/PPR-fraktie zeker
niet.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Wethouder Th. Rouwhorst ...rekent op raad...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-22
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 maart 2020