Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09638
 
Titel : 'Overlast loopt spuigaten uit'

Adviseur: 'vergunning Twisk snel intrekken'
Auteur :
Datering : 21 augustus 1986
Beschrijving : CASTRICUM-DEN HAAG - De Raad van State zal moeten uitmaken of B en W van Castricum
terecht een hinderwetvergunning hebben afgegeven voor de veehouderij en het
loonwerkersbedrijf van J.T. Twisk aan het Schoutenbosch 74. Directe buur B.Lute meent
dat het bedrijf, dat grenst aan de spoorlijn Uitgeest-Castricum, niet in de
woonomgeving thuishoort. Hij spreekt van een 'compleet auto-, kranen- en
tractorenkerkhof'.
Twisk is zelf ook in beroep gekomen, omdat hij vindt dat het Castricumse college hem
voorschriften oplegt. Bezwaarschriften, ingediend bij de gemeente, bereikten niet het
gewenste resultaat, zodat beiden in beroep gingen bij de Raad van State. Deze week
vond een hoorzitting plaats waar de betrokken partijen hun zegje konden doen. De
vaste raadsadviseur, mr. G. Menken gaf als oordeel dat de vergunning met spoed moet
worden ingetrokken. Temeer daar nog te veel onzekerheden bestaan over verplaatsing
van het bedrijf.
Voor het bedrijf is in 1968 een oprichtingsvergunning verleend. In verband met
ingrijpende wijzigingen binnen het bedrijf is verzocht om een nieuwe vergunning. Het
gaat om een driehoekig terrein met 3 gebouwen, waarvan er 2 in gebruik zijn als
materiaalberging en een als werkplaats.
Het open terrein dient voor de opslag van oude olie-opslagtanks, oude en nieuwe
tractoren, landbouwwerktuigen en schroot. Op 10 meter afstand van het open terrein
bevinden zich de eerste burgerwoningen.

Bodemvervuiling

Het gemeentebestuur heeft de gevraagde vergunning verleend onder het opleggen van
een groot aantal voorschriften. Aanvankelijk was er sprake van een veehouderij met
een beperkt loonwerkersgedeelte. 8 Jaar geleden veranderde het karakter van het
bedrijf. Er wordt volgens de gemeente al 5 jaar geen vee meer gehouden en ook kan er
niet meer gesproken worden van een echt loonwerkersbedrijf, omdat er voornamelijk
tractoren en kranen worden verhuurd.

Volgens Menken is een akkoord bereikt over verplaatsing van het bedrijf -inmiddels
geleid door Twisk jr.- maar de onderhandelingen tussen de gemeente en Twisk sr. over
de bestemming van het huidige perceel zijn nog gaande. ,,Daar er voorlopig geen zicht
is op een akkoord hierover, heeft het weinig zin om de beroepen aan te houden, ze
zullen toch behandeld moeten worden,'' aldus mr. Menken.

De gemeente heeft veel voorschriften opgelegd, maar hoe talrijk ook, ze zijn volgens
hem niet voldoende. Een aantal kan eenvoudigweg niet worden nageleefd en enkele
hebben zulke enorme gevolgen voor de bedrijfsvoering, dat die niet verlangd kunnen
worden. Volgens Menken is de kans groot dat de stalling van oude voertuigen leidt
tot bodemvervuiling door olielekkage. Activiteiten als uitdeuken en slijpen moeten
ronduit verboden worden. Menken maakt de Raad van State dan ook duidelijk 'dat
weigering van de vergunning onontkoombaar is'. De Raad zal over onbepaalde tijd
uitspraak doen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het gewraakte terrein van Twisk aan de Schoutenbosch.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Schoutenbosch
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-18
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 maart 2020