Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09632
 
Titel : Staatsraad kapittelt Castricum

Gemeente dient op te treden tegen 'kapper'
Auteur :
Datering : 27 november 1985
Beschrijving : DEN HAAG-CASTRICUM - De belangen van de Castricumse kappers zijn geschaad door een
besluit van burgemeester en wethouders. Het college had nooit mogen toestaan dat in
een particuliere woning in de Prinses Marijkstraat 14 kapperswerkzaamheden worden
verricht. Het besluit van de gemeente om hiertegen nièt op te treden is genomen in
strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur'', aldus staatsraad J. de Vries.

De Algemene Nederlandse Kappersorganisatie in Bunschoten en de Castricumse kappers
vroegen het gemeentebestuur van Castricum vorig jaar om op te treden tegen de
'privé-kapperswerkzaamheden'. Het beroep van de kappersorganisatie is door de Raad
van State niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze organisatie geen direct belang
heeft bij deze zaak.
De gemeente is het er over eens dat het omstreden perceel volgens het bestemmingsplan
een woonbestemming heeft. Gedurende 8 uur per week wordt één slaapkamer van de woning
gebruikt voor kapperswerkzaamheden. De gemeente ziet in deze beperkte activiteit geen
bezwaren, de woonbestemming is immers ook verwezenlijkt. ,,Aan het woonkarakter van
de woning wordt geen afbreuk gedaan, althans niet zodanig dat een gemeentelijk
optreden wegens handelen in strijd met de bestemming gerechtvaardigd zou zijn. Wel
zal op uitbreiding van deze activiteiten controle worden uitgeoefend'', aldus de
gemeente.

Ontdekt

De kappers hebben evenwel ontdekt dat de activiteiten in de Prins Marijkestraat niet
het karakter hebben van hobby-activiteiten. ,,Er is sprake van een inschrijving bij
de Kamer van Koophandel en er wordt heel duidelijk gesteld dat er een bedrijf wordt
uitgeoefend en geen hobby. In eerdere uitspraken van de Raad van State is gesteld
dat hobby-activiteiten eventueel toelaatbaar zijn, maar bedrijfsmatige activiteiten
zullen alleen dan kunnen plaatsvinden indien vrijstelling is verleend'', aldus de
Castricumse kappers. Ze betwijfelen of de gemeente voldoende zicht kan houden op
uitbreiding van de kapperswerkzaamheden. Een gemeente is niet zonder meer bevoegd om
een woning binnen te treden.
De Raad van State concludeert dat de woonbestemming is verwezenlijkt. De gewraakte
kapperswerkzaamheden zijn echter in strijd met deze bestemming en met de
gemeentelijke bouwverordening. Voor het strijdige gebruik is evenmin vrijstelling
verleend. De gemeente heeft daarom de bevoegdheid om de omstreden werkzaamheden met
politiedwang te beëindigen.
,,De gemeente moet volgens het bestemmingsplan de woonfunctie in deze wijk handhaven.
Wordt daarvan afgeweken dan zal de gemeente bijzondere omstandigheden moeten
aanvoeren die het besluit rechtvaardigen. Dat is niet gebeurd, hetgeen met name klemt
nu de belangen van de Castricumse kappers worden geschaad. B en W hadden moeten
optreden'', aldus mr. De Vries.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Marijkestraat, prinses
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-12
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 februari 2020