Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09629
 
Titel : In Castricumse Geesterduin

Raad van State minder streng voor Vomar BV
Auteur :
Datering : 19 april 1985
Beschrijving : CASTRICUM - De directeurgeneraal voor milieuhygiëne van de Raad van State heeft
onlangs bepaald dat de Vomar Voordeelmarkt BV te IJmuiden zich bij de
bedrijfsvoering van haar vestiging in het winkelcentrum Geesterduin te Castricum,
aan niet zoveel voorschriften behoeft te houden als door het college van B en W was
voorgeschreven om overlast voor (toekomstige) omwonenden door verkeer en geluid
tegen te gaan.

In de verleende hinderwetvergunning zijn 18 voorschriften opgenomen, waarvan 6 voor
de bedrijfsleiding van de supermarkt aanleiding vormden om beroep aan te tekenen.
Met succes geschiedde dit tegen de voorschriften dat buiten de supermarkt (behoudens
tijdens het laden en lossen van auto's) geen opslag van pallets en fusten mag
plaatsvinden; dat de ventilatoren, elektromotoren en compressoren trilling- en
geluidvrij dienen te zijn bewerkt en opgesteld; dat dit moet gebeuren door
toepassing van isolatoren, dempers of andere trillingsvrije constructies.
Raad van State bepaalde voorts dat aan- en afvoer van goederen wèl op koopavonden
tot 21.00 uur mag gebeuren en dat het opslaan van goederen, pallets en fusten alleen
korte tijd vóór of na de aan- en afvoer en in de onmiddellijke omgeving van de
supermarkt is toegestaan. Tot slot stelde Raad van State een minder streng
geluidsniveau voor de compressorruimte vast.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Vomar-vestiging in Geesterduin hoeft zich aan minder voorschriften te houden dan
door het gemeentebestuur was vastgesteld.

Archieffoto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduin
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 februari 2020