Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09622
 
Titel : Open brief winkeliers en bewoners

Bezwaar tegen komst speelautomatenhal
Auteur :
Datering : 20 mei 1983
Beschrijving : CASTRICUM - In de Burgemeester Mooijstraat moet geen speelautomatenhal worden
gevestigd. Dat is de mening van buurtbewoners, winkeliers en een aantal scholen.
Zij hebben gezamenlijk een open brief opgesteld waarin ze hun bezwaren tegen een
dergelijke gelegenheid uiteenzetten. Eerder hebben de 3 partijen ieder een
bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van B en W. In een in het gemeentehuis
gehouden hoorzitting hebben de belanghebbenden hun bezwaren eveneens kenbaar gemaakt.
Als grootste struikelblok zien zij het parkeersprobleem.

Castricum heeft tot nu toe nooit een speelautomatenhal gehad. Ingevolge een
wetswijziging zullen echter in de toekomst geen speelautomaten in sportkantines en
dergelijke meer mogen worden geplaatst. Verwacht wordt dan ook dat meer aanvragen
voor de vestiging van een speelautomatenhal komen. B en W zijn van mening dat in
Castricum 2 hallen kunnen worden toegestaan.
Het college stelt dat een speelautomatenhal in harmonie met de omgeving moet zijn en
dus beter niet in een woonbuurt of winkelstraat kan staan, maar in een
uitgaanscentrum. Ook wordt erkend dat door dergelijke attracties parkeersproblemen,
geluidhinder en andere overlast kan ontstaan.
,,Daaruit kun je concluderen dat een dergelijke hal niet in de
Burgemeester Mooijstraat thuishoort'', aldus een van de winkeliers. ,,Wij krijgen te
maken met veel fietsen en bromfietsen die voor problemen zorgen in de toch al smalle
straat. Het her en der stallen van fietsen is bepaald niet in harmonie met deze
straat. Dat zou betekenen dat parkeerverboden moeten worden uitgevaardigd, wat weer
problemen oplevert voor ondermeer het winkelend publiek''.
De woordvoerder: ,,De ingang van de hal kan beter aan de Dorpsstraat komen, maar daar
zou volgens het college teveel verkeer voorbij komen. Aan die kant is echter meer
parkeergelegenheid, terwijl een hal beter in het cafégebeuren aan de Dorpsstraat zou
passen dan in onze winkelstraat''.
De ondernemers zijn verder bevreesd dat concentraties jeugd overlast kunnen
veroorzaken voor winkelende mensen. De bewoners op hun beurt geloven dat de vestiging
van de hal wel eens flink wat geluidhinder zou kunnen inhouden. Verdere bezwaren
betreffen de openingstijden van de hal - van 11.00 uur 's ochtends tot 10.00 uur
's avonds. ,,De scholen pleiten ervoor de hal in ieder geval niet vóór 16.00 uur te
openen, om te voorkomen dat een gelegenheid met dergelijke aantrekkingskracht de
scholieren te machtig wordt'', aldus de woordvoerder. Hij wijst erop dat het
nauwelijks mogelijk is, toezicht uit te oefenen op de scholieren in hun vrije uren.
De Castricumse winkeliers menen verder dat de komst van de speelautomatenhal de
verhouding met de politie zal beinvloeden. ,,Wij hebben nu een heel goede band met de
politie. Die zou wel eens minder goed kunnen worden als wij constant met klachten aan
de bel moeten trekken''. De winkeliers hebben overigens geen alternatieve plaats
aangewezen. ,,Er zijn wel plaatsen waar een dergelijke hal zou kunnen worden
gevestigd, maar dan schuif je de problemen op anderen af''.
De winkeliers, bewoners en scholen laten het er niet bij zitten. ,,Wij hebben het
gemeentebestuur onze bezwaren uiteengezet, maar de burgemeester gelooft dat het wel
zal meevallen. Ons bezwaarschrift is voor een groot deel gebaseerd op vermoedens:
de overlast kan pas met zekerheid worden vastgesteld als de hal er is. De
parkeerproblemen zijn echter pure realiteit''.
De 3 partijen hebben een advocaat in de arm genomen, die een AROB-procedure zal
aanspannen. ,,Wij houden ons been stijf. Een speelautomatenhal in de
Burgemeester Mooijstraat is gewoon geen doen'', aldus de verontruste winkeliers.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Burgemeester Mooijstraat: niet geschikt voor een speelautomatenhal.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Mooijstraat, burgemeester
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 februari 2020