Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09618
 
Titel : Belangstelling voor basiseducatie Castricum groeiende
Auteur :
Datering : 25 juli 1990
Beschrijving : CASTRICUM - Komend najaar gaat de basiseducatie in het Dorpshuis De Kern aan de
Overtoom het derde jaar in met verschillende cursussen. Met ingang van september zal
ondermeer een cursus Nederlandse taal en algemene ontwikkeling worden gegeven op
donderdagmiddag.

In Castricum is de basiseducatie in september 1988 begonnen. Thans voorziet het
cursussenpakket in een groeiende behoefte aan 'essentiële vorming en oriëntatie op
de samenleving'. De doelgroep, waar deze vorm van volwassenen-educatie zich op richt,
bestaat met name uit mensen in een 'achterstandpositie', ofte wel mensen met een
beperkte of soms onafgemaakte opleiding. Dat kan slechts lagere school zijn, maar ook
enkele jaren middelbaar onderwijs. In beide gevallen is de kennis verouderd en helpt
het de persoon niet of nauwelijks meer bij het volop functioneren in de maatschappij.
Andere groepen waarop de basiseducatie zich specifiek richt, zijn migranten en
ouderen.

'Behoefte is er'

Volgens mevrouw José Nijhof, coördinatrice van de basiseducatie in Castricum, lopen
de cursussen vrij goed. ,,Vorig jaar waren er 45 cursisten, variërend in leeftijd van
25 tot 70 jaar. De behoefte is er dus.''
Van rijkswege wordt er daarom jaarlijks subsidie gegeven, die met het toenemend
aantal cursisten geleidelijk groeit. Daartegenover staat, dat het Rijk een hand heeft
in de inhoudsbepaling van de educatie. In deze rijksregeling staat de persoonlijke
ontplooiing van de cursist voorop. Het gaat daarbij om het opdoen van allerlei
praktische vaardigheden, die mensen in staat stellen zichzelf te redden, zoals het
omgaan met geld, het verzamelen van informatie en het spreken in lastige situaties.

De basiseducatie is volgens de rijksregeling opgedeeld in 4 fasen, die corresponderen
met de respectievelijke aanvangsniveaus van de cursisten. Naast essentiële
vaardigheden in de eerste fase richt de tweede zich op zogenaamde 'open
school-activiteiten', zoals taal, rekenen en sociale vaardigheden. Met ingang van het
komende jaar heet de cursus open school echter Nederlandse taal en algemene vorming,
omdat dat de lading beter dekt'', aldus mevrouw Nijhof. ,,Die cursus duurt 2 jaar.
Aan de hand van thema's wordt in deze cursus oude kennis opgehaald. De thema's worden
in overleg met de cursisten vastgesteld.'' Nadat mensen de Nederlandse taal beter
beheersen, wordt in de daaropvolgende fases ook het Engels ter hand genomen.
Naast het cursusprogramma in fases biedt de basiseducatie de mogelijkheid kennis te
maken met computers. Dit gebeurt, als enige cursus-onderdeel, niet in De Kern, maar
in het Jac. P. Thijsse College.
Na het doorlopen van de basiseducatie bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de
Volksuniversiteit. Hier kunnen ook (kandidaat-)cursisten terecht die wegens hun
opleiding niet in aanmerking komen voor de basiseducatie.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Overtoom
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 februari 2020