Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09617
 
Titel : Op lange termijn één regionale organisatie

Instellingen basiseducatie streven naar samenwerking
Auteur :
Datering : 07 juni 1990
Beschrijving : IJMOND - Sinds enige tijd werken de instellingen voor basiseducatie in de
5 IJmond-gemeenten nauwer samen en reeds nu begint deze verbondenheid zijn vruchten
af te werpen. Dank zij de samenwerking werden extra financiële middelen van het Rijk
verkregen die het mogelijk maakten begin dit jaar een PAS-project (Primaire
Additionele Scholing) op te zetten. Dertig personen maakten hier tot nu toe gebruik
van. De instellingen sluiten niet uit dat zij in de toekomst geheel tot één enkele
stichting zullen worden.

,,Tot voor kort werkten wij eigenlijk ieder nogal individueel'', legt Monique Muller,
directeur van de Stichting Basiseducatie Beverwijk, uit. Met 'wij' bedoelt ze in dit
geval: de Beverwijkse Stichting Basiseducatie, de Heemskerkse en Uitgeester
basiseducatie-poot van de Stichting Welzijn Heemskerk, de Castricumse Basiseducatie,
die onder de vleugels van de Gemeenschapsraad valt, en de Stichting Basiseducatie
Velsen.

Alle 4 instellingen zijn het erover eens dat samenwerking onontbeerlijk is. ,,In de
eerste plaats is het duidelijker naar het publiek toe als je als een eenheid naar
buiten treedt. Maar ook schept het nieuwe mogelijkheden''.
De eerste nieuwe mogelijkheid die aangegrepen werd, was de opzet van het PAS-project,
dat bedoeld is voor Nederlandse en anderstalige werklozen, die onvoldoende
vooropleiding hebben om aan een beroepsopleiding te kunnen deelnemen. Het accent ligt
bij deze cursus op Nederlandse taal en rekenen. Iedere 3 maanden wordt een kleine
test afgenomen en al diegenen die het daar goed vanaf brengen kunnen doorstromen naar
een van de beroepsopleidingen van het Centrum voor Beroepenoriëntatie en
Beroepsopleiding (CBB).

Ook dit najaar zal dit project nog doorlopen, waarna op basis van de resultaten
beslist wordt of het ook in 1991 wordt voortgezet. Een ander gezamenlijk project dat
men in september van dit jaar wil beginnen, is een intensieve cursus Nederlands voor
anderstaligen.
Voor het overige blijft de samenwerking voorlopig gericht op het doorverwijzen en op
elkaar afstemmen. ,,En als ieder van ons te weinig cursisten heeft voor een cursus
die we wèl belangrijk vinden, dan kunnen we op centraal niveau toch in één van de
gemeenten met die cursus beginnen door alle belangstellenden bij elkaar te
plaatsen'', legt de Castricumse coördinator José Nijhof uit.

Vrouwen

Het cursusprogramma van de 4 instellingen voor het komende cursusjaar omvat weer een
aantal uitbreidingen op hetgeen tot nu toe gepresenteerd werd. Zo zal in Heemskerk
vanaf september een korte cursus beroepenoriëntatie voor vrouwen van start gaan en
zal men een eveneens kortlopende cursus kijken naar kunst kunnen volgen. In Beverwijk
start een cursus kunst en cultuur en Castricum begint met een groep voor ouderen en
2 groepen eenvoudige informatica.

Alle cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die niet meer dan ten
hoogste 2 jaar vervolgopleiding genoten hebben. Gezamenlijk organiseren de
4 instellingen op dinsdag 19 juni een open dag, ieder in hun eigen cursuscentrum.
Van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur kan men hier terecht voor
foldermateriaal en mondelinge informatie. In Wijk aan Zee is een aparte open dag op
maandag 18 juni van 18.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek.

Basiseducatie Beverwijk, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk; Basiseducatie Heemskerk,
Händelstraat 93, Heemskerk; Basiseducatie Castricum, dorpshuis De Kern, Overtoom 16,
Castricum; Basiseducatie Velsen, Schiplaan 2, IJmuiden en buurtcentrum De Mel, Grote
Hout- of Koningsweg 35, Velsen-Noord.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
V.l.n.r. Monique Muller, Steffie Hobby en José Nijhof, resp. directeur of coördinator
van de Basiseducatie Beverwijk, Heemskerk/Uitgeest en Castricum.

Foto Henk Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 februari 2020