Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09615
 
Titel : Castricumse werkster José Nijhof:
'Basiseducatie staat nog in de kinderschoenen'
Auteur :
Datering : 28 augustus 1988
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Als je bedenkt dat we de basiseducatie in Castricum vanuit het niets
hebben moeten opbouwen, dan vind ik dat we tevreden mogen zijn over de resultaten van
dit eerste jaar.'' Aan het woord is José Nijhof, educatief werkster in Castricum. Het
afgelopen jaar begeleidde zij 2 Open Schoolgroepen en een korte cursus informatica
voor vrouwen. ,,'t Lijkt niet zoveel, maar het was ontzettend arbeidsintensief.''

In verhouding tot de basiseducatie in omringende gemeenten zoals Heemskerk en
Beverwijk, staan de activiteiten in Castricum nog maar in de kinderschoenen. Dat zal,
als het aan José Nijhof ligt, niet lang zo blijven. ,,Tot januari 1989 gaan we
gewoon op de huidige voet verder met één ochtend- en één avondgroep Open School. In
januari hoop ik echter te kunnen beginnen met een alfabetiseringscursus en in
september 1989 komt daar waarschijnlijk nog een basiscursus Engels bij. Ook de
Informatica-bijeenkomsten worden in 1989 weer gehouden, dus er is sprake van een
forse uitbreiding van activiteiten.'
Het staat voor de educatief werkster buiten kijf dat ook in Castricum behoefte is aan
basiseducatie. ,,Daar werd in het begin wel eens aan getwijfeld. Het afgelopen jaar
heeft denk ik voldoende aangetoond dat die behoefte er wel is. 't Is hier alleen
moeilijker om de mensen te bereiken. In de andere gemeenten in de regio deden vaak de
buurthuizen al het een en ander aan een vorm van basiseducatie en is de doelgroep
dus veel makkelijker te vinden. Hier zal dat allemaal geleidelijk moeten groeien.''

Contacten

Veel tijd is daarom het afgelopen jaar voor de educatief werkster gaan zitten in het
leggen van contacten met maatschappelijk werk, huisartsen en collega-instellingen
elders. ,,Zij zijn degenen die mensen kunnen doorsturen. En gelukkig krijg ik van hen
ook alle medewerking. Alleen de contacten met de bibliotheek lopen nog wat moeizaam.
Elders komen Open Schoolgroepen bijeen in de bibliotheek, maar in Castricum wil het
bestuur dar niet aan. In andere gemeenten kunnen Open Schooldeelnemers terecht tegen
gereduceerd tarief, in Castricum kan dat nog niet.''
,,Ook aan het vinden van cursisten heeft José veel tijd en moeite moeten besteden.
Een probleem bij het bereiken van de doelgroep blijkt het feit te zijn, dat juist
deze mensen over het algemeen geen echte krantelezers zijn. ,,Dat zal voor de
alfabetiseringscursus nog sterker gelden. Deze richt zich op mensen die niet of
nauwelijks kunnen lezen of schrijven. Je zult dus een andere manier moeten zoeken om
die groep te bereiken. We willen daarom bij organisaties als PAC (Projectgroep
Arbeidsongeschikten Castricum) en VIB (Vrouwen in Beweging) koffieochtenden houden
om informatie over onze plannen te geven.''
Over enkele weken gaan de Open Schoolgroepen weer van start. Bij de
dinsdagochtendgroep kunnen nog enkele nieuwe deelnemers geplaatst worden. Wie hier
interesse voor heeft, kan informatie krijgen bij José Nijhof, tel. 02518-57998, op
maandag- en dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-4
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 februari 2020