Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09613]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09613
 
Titel : José Nijhof contactpersoon Castricum

'Educatie van volwassenen begint heel bescheiden'
Auteur :
Datering : 26 augustus 1987
Beschrijving : CASTRICUM - ,,We beginnen bescheiden, maar het is zeker de bedoeling om de activiteiten
in de naaste toekomst uit te breiden. Daarvoor is echter niet alleen meer geld nodig,
maar zullen we ook de behoeften eerst beter in kaart moeten brengen.'' Dat is de
mening van José Nijhof en Moniek Stricker, die vanaf 1 augustus belast zijn met de
opzet van basiseducatie Castricum.

Deze wijze van vorming richt zich speciaal op volwassenen, die weinig of geen
scholing genoten hebben of door andere oorzaak in een achterstandspositie verkeren.
De basiseducatie probeert hen door middel van onderwijs en cursussen die vaardigheden
te verschaffen, die maken dat zij beter kunnen meedoen in het maatschappelijk
verkeer. In Castricum is voor deze vrij jonge tak van vormingswerk een nieuwe,
zelfstandig functionerende afdeling van de plaatselijke Gemeenschapsraad in het leven
geroepen; onder de naam Sectie Educatief Werk Castricum zal deze de komende tijd een
volwaardig aanbod aan basiseducatie gaan ontwikkelen. Moniek Stricker en José Nijhof
zullen, respectievelijk als coördinator en educatief werkster, alle activiteiten in
goede banen leiden. Zij worden daarbij ondersteund door een werkgroep, het Educatief
Beraad, waarin alle organisaties zitting hebben, die zich op enigerlei wijze met
basisvorming bezighouden.
,,Je kunt natuurlijk niet zeggen, dat er tot nu toe niets aan basiseducatie gedaan
werd'', legt José Nijhof uit. ,,Allerlei sociaal-culturele organisaties deden wel
iets, hier een cursus, daar een lezing. Het ministerie was van mening dat daardoor
een wildgroei aan activiteiten dreigde. Om dat tegen te gaan, is toen de Wet op de
Basiseducatie gemaakt. Van nu af aan valt iedere basisvorming voor volwassenen onder
deze nieuwe wet. Wat eerst door verschillende organisaties werd gedaan, komt nu
allemaal onder één paraplu en wordt uit een aparte pot gefinancierd.''

Nieuwe vlag

Voor Castricum betekent de nieuwe wet in de praktijk weinig verandering. Een deel van
de activiteiten die voorheen door de werkgroep Vrouwenwijzer georganiseerd werden,
vaart voortaan onder de nieuwe vlag en voorts zullen 2 Open Schoolgroepen van start
gaan. De belangrijkste verandering naar het publiek toe is de komst van de educatief
werkster. ,,Ik zal me voorlopig, naast de cursussen die ik ga begeleiden, vooral
bezighouden met het inventariseren van de behoeften. Er is op dit moment nog niet
zoveel geld beschikbaar. In de komende jaren wordt dat geleidelijk steeds meer, zodat
we de activiteiten zullen kunnen uitbreiden. Wat wel een groot voordeel betekent, is
dat er voor de mensen nu een duidelijke plek is, waar ze met vragen over basisvorming
terecht kunnen. Ze hoeven niet meer te zoeken, maar kunnen bij mij terecht'', vertelt
de kersverse educatief werkster. ,,Ik ben iedere maandagochtend van 9-12 uur te
bereiken in het kantoor van de gemeenschapsraad in dorpshuis De Kern. De rest van de
week kan men mij thuis bellen: (02518) 56467.''

Begeleiding

Terwijl José Nijhof zich met de praktische kant van de educatie gaat bezig houden, is
Moniek Stricker belast met de coördinatie van de activiteiten. Door de beperkte
financiële middelen kon hiervoor maar 2½ uur per week uitgetrokken worden. Voor
Moniek, die de rest van de week actief is als jongerenwerkster in De Bakkerij,
bestaat er echter geen twijfel, dat dit in de toekomst meer moet worden. ,,Als we
over voldoende geld zouden beschikken, zouden we het heel anders aanpakken. Er zouden
dan veel meer begeleiders moeten komen, één voor het werken met jongeren, één voor
vrouwen, een full-time coördinator en ga zo maar door. Basiseducatie is heel
arbeidsintensief. Gelukkig hebben we in José een soort duizendpoot gevonden, die met
allerlei groepen kan werken, maar het blijft voorlopig toch vrij beperkt.''
De eerste basiseducatie-activiteiten gaan in september van start. Dan beginnen
2 groepen van de Open School, één in de ochtend- en één in de avonduren. Voor beide
groepen zijn nog enkele plaatsen vrij; liefhebbers kunnen zich melden bij
José Nijhof. In november start vervolgens een cursus Informatica voor vrouwen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
José Nijhof, educatief werkster.

Foto Henk Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-2
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 februari 2020