Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09496
 
Titel : Castricum wil denktank voor Bakkum
Auteur :
Datering : 13 juni 2000
Beschrijving : BAKKUM - De gemeente Castricum wil een denktank formeren voor Bakkum. In de denktank
moeten vertegenwoordigers van verschillende groepen plaatsnemen: zoals bewoners,
ondernemers en de gemeente. De werkgroep gaat nadenken over de ontwikkeling van
Bakkum als economisch en toeristisch centrum.

De denktank wordt geformeerd naar aanleiding van een motie van de PvdA, ingebracht
tijdens de algemene beschouwingen 2000 in oktober 1999. Het college van burgemeester
en wethouders zegde toen toe te onderzoeken of er voldoende draagvlak bestaat voor
een dergelijk initiatief. Dat blijkt zo te zijn. Het initiatief komt tegemoet aan de
wens om na te denken over de toekomst van Bakkum, een wens die bij verschillende
groepen leeft. De Castricumse woonkern heeft met te kampen met een aantal problemen.
Zo verdwijnen er steeds meer winkels uit het dorpshart, door de moordende
concurrentie van onder meer winkelcentrum Geesterduin, elders in de gemeente.

Congrescentrum

Niettemin heeft het dorp volgens de initiatiefnemers genoeg potentie om een mooie
toekomst tegemoet te gaan. Tijdens een onlangs gehouden discussie over het
toeristische beleid van de gemeente zijn al enkele ideeën geopperd. Zo zouden er op
het terrein van Duin en Bosch een congrescentrum en een hotel kunnen komen, nu er
steeds meer gebouwen door het provinciale ziekenhuis worden afgestoten. Ook is het
idee geopperd om een juttersmuseum in te richten in Bakkum. Er komen nog altijd veel
toeristen naar het dorp, wat volop mogelijkheden biedt.
Het college stelt voor om in het vroege najaar van 2000 een bijeenkomst te
organiseren voor de denktank, wat vervolgens zou kunnen leiden tot een plan van
aanpak. Omdat de gemeente een van de partijen binnen de werkgroep wordt, gaan de
fracties morgen uitgebreid over de toekomst van Bakkum discussiëren. Dat gebeurt
tijdens de raadscommissie welzijn, die vanaf 19.30 uur bijeenkomt in het
gemeentehuis. Zo kan de gemeente uiteindelijk met een eenduidige visie de denktank
ingaan.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Een denktank moet ideeën verzinnen voor een betere toekomst voor Bakkum.
Foto van hotel Borst in de Bakkummerstraat

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Winkels
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-7-10
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 december 2019