Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09413]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09413
 
Titel : Geluidsisolatie Bakkum deze maand van start
Auteur :
Datering : 02 september 1989
Beschrijving : CASTRICUM - Binnen enkele weken zal een begin gemaakt worden met de 1e fase van het
geluidsisolatie-project in Bakkum. Hoewel veel inwoners van de betrokken straten nog
hun bedenkingen hebben, zijn inmiddels toch voldoende mensen bereid (in totaal 23)
gevonden tot deelname, zodat niets de start van de 1e fase meer in de weg lijkt te
staan. Wethouder van ruimtelijke ordening Th. Rouwhorst is enigszins teleurgesteld
over het gebrek aan enthousiasme, maar hoopt dat zich in de loop der tijd vanzelf
meer gegadigden zullen melden.

De Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en van Oldenbarneveldtweg in Bakkum zijn door
het Rijk uitgekozen om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerd project in het
kader van de Wet Geluidhinder. De desbetreffende huizen zullen voorzien worden van
akoestische beglazing en ander isolatiemateriaal. Doordat het hier om een
rijksproject gaat, zullen er voor de bewoners van de betrokken huizen vrijwel geen
kosten aan het project verbonden zijn. In totaal is een bedrag van ca. f 750.000,-
beschikbaar. Hiermee hoopt de gemeente Castricum om in 3 4 jaar ongeveer
100 woningen te kunnen isoleren. Deelname aan het project geschiedt op vrijwillige
basis. Daarom hield de gemeente Castricum afgelopen week 2 voorlichtingsavonden om de
bevolking van Bakkum enthousiast te maken. Helemaal lukte dat niet. ,,Toch waren het
wel positieve avonden'', meent Rouwhorst. ,,We hebben denk ik veel wantrouwen kunnen
wegnemen. Veel mensen waren bang dat wij de geluidsisolatie zouden misbruiken om
daarna niets meer aan de verkeerssituatie te doen. Wij hebben gepoogd ze ervan te
overtuigen dat dat beslist niet het geval is. Maar de verkeerssituatie komt pas in
november aan de orde, als we gaan spreken over het Castricumse
Verkeersveiligheidsplan. En dat vonden de mensen uiteraard niet leuk.'' Ook bleek
onder de bevolking de (ongegronde) angst te bestaan dat de isolatiemaatregelen tot
een hogere belastingaanslag zouden leiden.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Geluidshinder
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-2-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 oktober 2019