Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09401]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09401
 
Titel : College blijft tegen subsidie 'Eenhoorn'
Auteur :
Datering : 30 november 1983
Beschrijving : Het college van B en W voelt er nog steeds niets voor de ontmoetingsruimte
'De Eenhoorn' in Bakkum te subsidiŽren. De Raad van State heeft in juli een weigering
tot subsidieverlening van de gemeente afgewezen. De gemeenteraad moet de zaak dus
opnieuw bekijken. Het college blijft echter bij zijn standpunt dat De Eenhoorn geen
subsidie moet krijgen. De Stichting Ontmoetingscentrum Bakkum heeft gisteravond
tijdens een hoorzitting in de commissie algemene zaken haar bezwaren tegen dit
standpunt toegelicht.

,,De provincie Noord-Holland had destijds voorgesteld dat De Eenhoorn É 70.000,-
subsidie in de oprichtingskosten zou krijgen. De helft zou van de provincie komen als
de gemeente ook É 35.000,- zou bijleggen. Uiteindelijk is de provincie wel over de
brug gekomen, maar de gemeente niet. Wij hopen dan ook dat de gemeente hierop
terugkomt en alsnog subsidie verleent'', zo meent een woordvoerder van de stichting.
Een inmiddels voor de 3e maal ten behoeve van De Eenhoorn gehouden veiling in Bakkum
heeft enkele maanden terug É 16.000,- opgeleverd. Dat is echter volgens de stichting
onvoldoende om het tekort te dekken als de gemeente geen subsidie verstrekt. ,,Als de
gemeente blijft weigeren worden wij gedwongen tot meer commerciŽle zaken. Wij kunnen
ons dan niet meer zo richten op de ideŽle bedoeligen van de ontmoetingsruimte'',
aldus de woordvoerder.

De afdeling rechtspraak van de Raad van State had er in haar afwijzing op gewezen dat
de gemeente geen subsidie wilde verlenen in de exploitatiekosten, terwijl gevraagd
was om een bijdrage in de stichtingskosten. Het college weerlegt dit. De raad besloot
in november 1981 geen subsidie in de stichtingskosten te verstrekken. De reden
hiervan zou onder meer zijn geweest dat geen bijdragen worden verleend in de
exploitatie van particulier beheerde gebouwen, aldus het college. In een nieuw
besluit zal duidelijker moeten worden verwezen naar de invloed die subsidie in de
stichtingskosten heeft op de exploitatiekosten, zo concluderen B en W. De
uiteindelijke uitkomst strookt volgens B en W niet met de principiŽle uitgangspunten
van de gemeente.

Precedent
Het college vindt dat geen bijdragen moeten worden verleend in stichtingskosten van
een particulier ontmoetingscentrum. Dit zou namelijk precedentwerking inhouden. Het
college stelt in dit opzicht De Eenhoorn gelijk met bijvoorbeeld Geesterhage of
De Schakel. De Stichting Ontmoetingsruimte Bakkum is het hier niet mee eens en vindt
dat de gemeente wel de ene ruimte en niet de andere subsidieert.
De Eenhoorn wijkt volgens het college niet veel af van andere kerkelijke gebouwen. Zo
is het gebouw voor 3/4e door het R.K. Kerkbestuur van Bakkum gefinancierd. Bovendien
worden ook bij andere ontmoetingscentra 'vaak aanzienlijke bijdragen door de
plaatselijke bevolking geleverd', aldus B en W. De Eenhoorn staat bovendien in
rechtstreekse verbinding met de kerk en wordt voor kerkelijke activiteiten gebruikt.
Volgens het college wordt de ontmoetingsruimte niet specifiek voor de Bakkummer
gemeenschap gebruikt. Er zijn geen plaatselijke verenigingen met afzonderlijke
afdelingen voor Bakkum en Castricum. De voorzieningen in Castricum zijn ook voor
Bakkummers en vice versa. De Eenhoorn neemt dus geen uitzonderlijke situatie in en
kan daarom in de visie van het gemeentebestuur gelijk worden gesteld met andere
kerkelijke accommodaties met een algemeen karakter.
Het college vraagt zich in zijn afwijzing tevens af of wel rekening is gehouden met
een subsidie van de gemeente. Met de bouw van het ontmoetingscentrum was namelijk al
begonnen vůůr een subsidieverzoek bij de gemeente was ingediend. Het college spreekt
weliswaar zijn waardering uit voor 'de wijze waarop de Stichting haar doelstelling
heeft gerealiseerd', maar blijft na afweging van alle belangen bij het standpunt dat
het subsidieverzoek moet worden afgewezen.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Groenelaan, Tweede
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Eenhoorn, De
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-1-3
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 oktober 2019