Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09400]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09400
 
Titel : Gemeente moet huiswerk overdoen
Kans op subsidie voor De Eenhoorn
Auteur :
Datering : 16 maart 1983
Beschrijving : CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum heeft ten onrechte besloten geen subsidie
van É 35.000,- te verlenen in de stichtingskosten van het ontmoetingscentrum
De Eenhoorn in Bakkum. Deze uitspraak heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van
State gedaan. Zij vernietigde het raadsbesluit van 25 november 1981, waarmee de
gemeenteraad besloot geen subsidie te verlenen. Het college van B en W is daardoor
gedwongen een nieuw voorstel aan de raad over dit subsidieverzoek van De Eenhoorn te
doen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Castricum houdt dit niet automatisch
in dat het Bakkumse ontmoetingscentrum ook daadwerkelijk subsidie zal krijgen. Wel
moet de raad opnieuw een besluit nemen.
De Raad van State heeft in haar uitspraak vooral het feit zwaar laten wegen dat de
raad van Castricum bij haar besluit heeft gesproken over exploitatiesubsidie, terwijl
het om een eenmalige bijdrage in de stichtingskosten ging. Later toen het
bezwaarschrift van het bestuur van De Eenhoorn op 25 februari 1982 door de raad zelf
behandeld werd, erkende ook het gemeentebestuur dat het om een eenmalige bijdrage in
de stichtingskosten ging. Niettemin werd het bezwaarschrift door de raad ongegrond
verklaard, waarna het bestuur van De Eenhoorn besloot beroep aan te tekenen bij de
Raad van State.
Het gemeentebestuur van Castricum besloot eind 1981 geen subsidie te verlenen, omdat
het bang was dat ook andere particulier beheerde gebouwen dan een subsidieverzoek
zouden indienen, wat ernstige financiŽle consequenties zou hebben voor het
gemeentebestuur. Het bestuur van De Eenhoorn was het hier niet mee eens en meende dat
ten tijde van de aanvraag in mei 1980 in Castricum van gemeentewege aanzienlijke
bijdragen werden verstrekt in de exploitatie van particulier beheerde gebouwen.
Gebouwen, die evenals De Eenhoorn bestemd waren voor gemeenschappelijke activiteiten.
Daarnaast vond het bestuur dat De Eenhoorn in een dringende behoefte voorzag. De
bevolking van Bakkum had zelf É 100.000,- bijeengebracht voor de oprichting van het
centrum. Van het tekort van zo'n É 70.000,- hadden Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland wel É 35.000,- willen dekken. GS hadden daarbij te kennen gegeven het
te betreuren dat de gemeente niet de andere helft wilde bijdragen, omdat het hier om
een voorziening voor de lokale gemeenschap handelde.

Dit laatste argument heeft ook bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State een
belangrijke rol gespeeld, die dan ook heeft besloten de Castricumse gemeenteraad
opnieuw te laten praten over een bijdrage in de stichtingskosten van De Eenhoorn.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Eenhoorn: ...gemeente moet misschien toch subsidie geven...

(archieffoto)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Groenelaan, Tweede
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Eenhoorn, De
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-1-2
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 oktober 2019