Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09326
 
Titel : Strikte regeling op komst voor Bakkum Beach Cross
Auteur :
Datering : 31 oktober 1995
Beschrijving : Burgemeester J. Schouwenaar komt in december met een voorstel om de motorcross
op het strand van Bakkum aan een vergunningstelsel te onderwerpen. Deze
regeling maakt het in principe mogelijk om het spektakel vanaf volgend jaar te
verbieden. De gemeentebegroting 1996, alsmede de meerjarenbegroting werden
gisteravond door de raad goedgekeurd.

Castricum Aktief (CA) die bij motie had aangedrongen op een verordening voor
het houden van een motorcross op het strand was door de toezegging van de
burgemeester voldoende tevreden gesteld. Fractievoorzitster I. Bouman
beschouwt de aangekondigde regeling als een instrument om nieuwe aanvragen
voor een motorcross naar believen te kunnen beoordelen, aan banden te leggen
of zelfs helemaal te verbieden.

Het vergunning- of ontheffingstelsel dat de burgemeester voorstelde, wordt
tegelijk besproken met een evaluatie van de motorcross op 12 november
aanstaande. Deze (tweede) editie gaat dan ook gewoon door. Diverse raadsleden
kondigden aan de, bij hen over het algemeen weinig geliefde, motorcross met
eigen ogen te gaan bekijken. De motie van Castricum Aktief werd na de
toezegging van de burgemeester ingetrokken.

Eindstreep

Slechts 2 van de 12 moties, ingediend tijdens de begrotingsdebatten, haalden de
eindstreep. Zo gaf de raad unaniem op voorstel van CA, VVD en PvdA het college
opdracht om snel met een plan te komen voor de opwaardering van het winkelhart
van Castricum. Dit om verpaupering van de dorpskern tegen te gaan na het in
duigen vallen van het oude plan (Plan Matser). De raad wenst een niet nader
aangeduid bedrag te besteden, desnoods uit de algemene reserve. Het college
had overigens al aangekondigd snel te werken aan een vervangend plan.

Tevens werd een motie van het CDA aangenomen om de mogelijkheid te openen van
gespreide betaling van de gemeentelijke heffingen en belastingen. Het college
zegde toe om deze (al oude wens) van de raad op korte termijn te bestuderen
en te bespreken. De overige moties werden ingetrokken of weggestemd. Dat
laatste trof onder meer de motie van het CDA om de 29 verouderde
bestemmingsplannen in Castricum in verhoogd tempo te vernieuwen.
CA mag dan verreweg de grootste partij zijn in Castricum, dat wil niet zeggen
dat al haar wensen worden gehonoreerd. De motie van CA om het reinigingsrecht
met 5 gulden te verhogen (ten einde een iets betere kostendekkendheid te
bereiken) werd door de meerderheid als financieel niet noodzakelijk beschouwd.
Eenzelfde voorstel van D66 om zowel het rioolrecht als het reinigingsrecht met
zelfs 10 gulden te verhogen, haalde het uiteraard ook niet.

Dwars
Wat CA het meest dwars zat, was dat de partij geen meerderheid wist te krijgen
voor de uitdrukkelijke wens om 3 grote problemen in Castricum (opwaardering
dorpscentrum, water- en verkeersoverlast) in de meerjarenbegroting, ook zonder
er meteen een prijskaartje aan te hangen, te benoemen en op te nemen. De
overige partijen oordeelden dat het college de 3 kwesties genoeg onder de
aandacht heeft.
Ook hadden zij de woorden van wethouder J. Postma in de oren geknoopt dat er
zo nodig snel goed geld vrij gemaakt kan worden. De kwestie zat CA zo hoog dat
de fractie schoorvoetend akkoord ging met de meerjarenbegroting. De begroting
1996 werd unaniem goedgekeurd zonder dat er in financiƫle zin een komma is
veranderd. De begrotingsdebatten hebben niettemin, nog afgezien van de 2
schriftelijke ronden, 3 vergaderavonden in beslag genomen.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bakkum Beach Cross
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 1-13-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 september 2019