Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09211
 
Titel : Stuurgroep wil Castricumse dorpswinkeliers op één plek
Auteur :
Datering : 15 maart 1996
Beschrijving : De winkeliers in de dorpskom van Castricum zouden zich bij elkaar moeten
vestigen op een beperkte plek, een zogenaamd winkelconcentratiegebied.
Dat is de kern van een totaalvisie van de stuurgroep die zich bezig
houdt met de toekomst van de winkelkern in het dorpscentrum van
Castricum. De ideeën worden op 1 april op een informatiebijeenkomst
ontvouwd. Het bedoelde winkelconcentratiegebied wordt afgebakend door
door de Burgemeester Mooijstraat, de Overtoom en de Dorpsstraat. Er
buiten valt de Torenstraat. Het idee is dat de winkeliers die buiten de
genoemde straten gevestigd zijn de krachten bundelen en bij elkaar in
het winkelconcentratiegebied kruipen. Dit onder het mom dat de winkeliers
samen in staat zijn om een aantrekkelijk winkelhart te maken. De eerder
voorgenomen uitbreiding met 1000 vierkante meter winkelvloer, zoals in
het vervallen plan van projectontwikkelaar Matser, is hiermee van de
baan. Wethouder J. van Hemert lichtte de commissie dorpskomontwikkeling
gisteravond in over de stand van zaken. Daarbij wenste hij niet om in
detail te treden over de totaalvisie. De stuurgroep is nog bezig te
inventariseren hoe de winkeliers erover denken. Het plan staat of valt
met de bereidheid van de winkeliers buiten het gebied om te verhuizen
en te inventariseren. Deze inventarisatie wordt voltooid in de komende
weken. De stuurgroep heeft aangekondigd de plannen uit de doeken te
doen tijdens een informatie bijeenkomst op maandagavond 1 april.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bakkerspleintje
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 1-11-25
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 juli 2019