Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09103]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09103
 
Titel : Werkgroep komt er ook niet uit
Jeugd- en jongerenwerk zonder duidelijk beleid
Auteur :
Datering : 27 januari 1986
Beschrijving : Aan het Castricumse gemeentebestuur werd de
afgelopen week de nota "Jeugd- en Jongerenwerk"
gepresenteerd. Door een aantal personen, die
allen beroepshalve of als vrijwilliger bezig
zijn met activiteiten voor
kinderen en jongeren, is aan deze nota
geruime tijd gewerkt. In de brief, die de
nota begeleidt, stelt de werkgroep niet te
hebben kunnen voldoen aan de opdracht om een
concreet beleidskader aan te geven voor het
jeugd- en jongerenbeleid. Zij wijdt dit aan
onvoldoende informatie vanuit het werkveld.
Hun belangrijkste aanbeveling is dan ook om
meer onderzoek te verrichten naar hetgeen
er onder de Castricumse jongeren aan behoeften
leeft. Dit zou bij voorkeur dienen te
geschieden met steun van de Provinciale
Raad voor het Jeugdbeleid. Dezelfde teneur
van onzekerheid en onduidelijkheid spreekt
ook uit de nota zelf. Aanbevelingen blijven
vaag en worden slecht onderbouwd, problemen
worden wel gesignaleerd, maar niet aangetoond
en steeds weer wordt er gewezen op de noodzaak
tot een beter onderzoek. Echter een
uitgewerkt beleidsplan ontbreekt.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bakkerspleintje
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bakkerij, De (jongerencentrum)
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 1-10-23
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 juli 2019