Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09093]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09093
 
Titel : Brief van Jongerencentrum De Bakkerij te Castricum aan het gemeentebestuur in Castricum.
Auteur :
Datering : 02 juni 1997
Beschrijving : Fax d.d. 02-JUN-97 van brief van j.c. De Bakkerij te Castricum aan het gemeentebestuur in Castricum.

Open brief aan het gemeentebestuur in Castricum

Geacht B & W van Castricum,

Deze brief is een laatste poging om u wakker te schudden.

In Castricum is er voor sociaal- en cultureel geïnteresseerde jongeren en jongeren die om allerlei redenen behoefte hebben aan een tweede thuis alleen de Bakkerij.
Een centrum, waarin drugs worden geweerd en waarin vrijwel nooit vechtpartijen
plaatsvinden.
Een veilig oord voor jongeren dus.
En het zegt iets over de behoefte, dat de Bakkerij in Castricum nu al bijna 25 jaar,
tegen de verdrukking in, bestaat.

Waarom ons dan steeds meer het gevoel, dat B & W zo'n centrum weg wil
hebben?
En ja inderdaad, U bepaalt uiteindelijk of er een jongerencentrum kan zijn of niet.

o De voorwaarden voor het jongerenwerk worden alsmaar slechter.
De eerste forse beperking was, dat bandjes niet meer in de Bakkerij mochten oefenen
(geluidsoverlast).Dat was een grote aanslag op de cultuur-kern van het
jongerencentrum en het streven om jongeren zelf met muziek bezig te laten zijn.En
dat, terwijl over alle stromingen en tijden heen muziek een van de belangrijkste
pijlers van het jongerencentrum is.
In het verlengde hiervan kwamen steeds meer verdergaande beperkingen t.a.v. het laten
optreden van live-bands.Door klachten van een omwonende over geluidsoverlast
moest het centrum al een aantal malen gedeeltelijk sluiten en moesten optredens
beperkt blijven tot een keer per maand.Dat er slechts een omwonende klaagt, weten
we uit enquêtes onder de omwonenden, die zwart op wit hebben verklaard nooit
last van live-muziek afkomstig van het jongerencentrum te hebben.

o Vervolgens moesten we onze doelgroep verdubbelen.
We zijn door u min of meer gesommeerd tienerwerk op te zetten. In eerste instantie
stemde de wethouder erin toe, de uren door ons bezuinigd op de boekhouding, aan
te wenden voor dit doel.
Niets was minder waar. Het geld werd ingehouden en we moesten het maar terug
zien te krijgen uit de projectenpot. Dat bleek een schier onmogelijke opgave. Na het
indienen van een uitgebreid tienerwerkplan kwam er geen cent vrij uit die pot; er
werd zelfs nauwelijks op het plan gereageerd, zelfs geld voor het materiaal moesten
wij maar uit een extern fonds proberen te verwerven.
De subsidie lager, tienerwerk erbij. En dan te bedenken, dat we al een van de
laagste subsidies in Noord-Holland ontvangen (gebleken uit onderzoek naar
vergelijkbare gemeenten).Onze subsidie dekt alleen de kosten van de huur en

- 2 -

personeel. De andere vaste lasten en de activiteiten moeten uit de opbrengsten
worden betaald.

Dan de huisvesting.
Het zwaard van Damocles hangt ons al 6 jaar boven het hoofd. In verband met de
plannen om de dorpskom te vernieuwen zou het pand gesloopt moeten worden en
nu al 6 jaar worden we met loze beloften aan het lijntje gehouden.
Intussen wordt er haast niets meer aan het pand gerepareerd; het is een krot.
Alle inspanningen van onze kant ten spijt (gebouwen bekijken, (ver)bouwplannen
maken, kostenplaatje opstellen) zijn alle alternatieven, (ook die welke u zelf
aandroeg), met een opmerking afgedaan: te duur.Er is door u maar een serieus
voorstel gedaan maar die is om diverse redenen niet levensvatbaar.

Het bestaansrecht van het jongerencentrum in Castricum is in ' 94 al onderzocht;
accommodatie eisen werden geformuleerd en er werd een projectbureau
ingeschakeld om diverse locaties te onderzoeken. Daar is geen gevolg aan gegeven.
Nu hangt het zoeken naar nieuwe huisvesting weer af van een ander onderzoek
(integraal jeugd- en jongerenwerk). Er wederom zijn alle inspanningen op het
gebied van herlocatie gestopt.

Gemeentebestuur, we zijn het meer dan beu.
Bestuur, jongerenwerkers en vrijwilligers proberen het centrum onder inmiddels
barre omstandigheden open te houden.Een afgeleefd pand, niet zelf muziek kunnen
maken, strikte beperkingen in activiteiten met als gevolg ook een hoog verloop in
jongerenwerkers.
De omgang met ons bestuur is op z'n zachtst gezegd onbehoorlijk. We krijgen
"huiswerkopdrachten", waar vervolgens niet of heel laat op gereageerd wordt.
Wij van onze kant moeten reacties op uw brieven meestal binnen een week geven,
maar het is ook voorgekomen dat we daarvoor een heel weekeinde hadden.
U laat geen kans voorbij gaan om u negatief over het jongerencentrum uit te laten;
soms geïllustreerd aan de hand van halve (on)waarheden.
We hebben steeds meer het gevoel te worden gemangeld tussen onenigheden tussen
B & W onderling en B en W en de Raad en we moeten het stellen met minimale
ondersteuning van het gemeenteapparaat.


Gemeentebestuur, geef duidelijkheid.
Het niets doen betekent rechtstreeks aankoersen op sluiting. Het is aan u om te
bepalen of Castricum een veilig, drugsvrij activiteitencentrum heeft voor jongeren
met sociaal-culturele interesse en een tweede tehuis voor hen die dat nodig hebben.
Op 31 december '97 is de huur opgezegd. En dan?
We zijn nu ontzettend veel tijd, energie en geld aan het verspillen.
Daar moet snel een eind aan komen.

Bestuur, staf en vrijwilligers van j.c. De Bakkerij te Castricum.

Bijlage

BAKKERIJ

ZULLEN WE
ONZE BAND
MET DE GEMEENTE
EENS OP HET PODIUM
ZETTEN

Loesje


Bijlage

BAKKERIJ

HOEZO
OPEN BLIJVEN

IEDEREEN KOOPT
Z'N BROOD TOCH
IN DE SUPERMARKT

tante Rie
van
Loesje

Bijlage

HIEP
HOI
DE BAKKERIJ
GAAT DICHT

WORDT 'T WEER
GEZELLIG
OP STRAAT

Loesje

Bijlage

OKE

DE GEMEENTE
KRIJGT DE BAKKERIJ
MAAR DAN WILLEN WIJ
HET GEMEENTEHUIS

Loesje

Bijlage

CULTUURBELEID

DE JONGEREN
KUNNEN MAAR BETER
ALVAST BINGO LEREN

de wethouder van
Loesje
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bakkerspleintje
Medium : Brief (kopie)
Rubriek : Bakkerij, De (jongerencentrum)
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 1-10-13
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 juli 2019