Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 08855]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 08855
 
Titel : Strandexploitatie van M. en N. Bakker
Auteur : M. Bakker
Datering : 20 maart 1973
Beschrijving : Brief van Paviljoen ,,ZEE EN STRANDZICHT'' GEBR. BAKKER - BAKKUM AAN ZEE (N.H.) d.d. 20 Maart I973 aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Castricum te Castricum.

Edelachtbare Heren,

Hiermede verzoeken wij U vriendelijk Uw aandacht te
mogen vragen voor het volgende.
In ons strandpaviljoen kampen wij met de moeilijkheid
van buffet verkoop; dit wil zeggen ansichtkaarten postzegels snoep
flesjes frisdrank e.d welke over het buffet verkocht worden.
Dit geeft veel oponthoudt aan het bedienend personeel, met het gevolg
een minder vlotte bediening.
Wij zouden graag hiervoor een oplossing zien, en wel
in de vorm van een kiosk, welke bij het paviljoen zou zijn onder gebracht
en waar uit wij de genoemde artikelen kunnen verkopen.
Vroeger in de tijd van de Heer D.Bakker werd dit reeds
gedaan, maar dan van uit de bergplaats, wat volgens ons op dit ogenblik
niet de aangewezen manier is.
Wij zijn van mening dat een kiosk een vlotte bediening
ten goede zal komen, en vragen U dan ook dit eens nader te willen bezien.
In afwachting van Uw antwoord tekenen wij,

Hoogachtend,

M. Bakker

Handgeschreven: Stetweg 6

Stempel:
GEMEENTE CASTRICUM
INGEKOMEN
21. 03. 73
Nr P 985
 
Soort : Advertentie
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Brief (origineel)
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.04
Archiefdoos-map-nr. : 025-04-009
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 maart 2019