Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 08228]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 08228
 
Titel : Santmark, De
Auteur :
Datering : 12 oktober 1967
Beschrijving : Notitie d.d. 12 okt 1967

Onderwerp
brief dd. 11 oktober 1967 van de Nederlandse Centrale
voor huisvesting van bejaarden.

Afdeling GW
In verband met het spoedige afkomen van de rijks steun voor
de bouw van het bejaardencentrum aan de Oranjelaan,heeft
de voornoemde centrale de architect gemachtigd tot een
mededeling aan de aannemer ( Smits Bouwbedrijf NV te
Beverwijk) om de voorbereiding van de uitvoering ter hand
te nemen.

De briefschrijver vertrouwt erop, dat U zich met de op-
dracht kunt verenigen.

Par.hfd.afd.
Direkteur GW,

ADVIES
Mijns inziens bestaat er geen bezwaar tegen, als er
om gedacht wordt, dat met de bouw niet wordt begon-
nen voor de bouwvergunning is afgegeven.

Dit aan de briefschrijver mede te delen.

Advies secretaris CONFORM ADVIES

Datum verg. b en w 17 okt. 1967
Beslissing : CONFORM ADVIES
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Heemskerk
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 023-04-041
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 oktober 2018