Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 07736
 
Titel : Woningbouw
Auteur :
Datering : 14 september 1964
Beschrijving : Brief van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid - Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Noord-Holland - afeling Technische Dienst / Planbeoordeling Woningbouw, Dreef 24, Haarlem kenmerk 7358/GV.1580/St/AS. d.d. 14 sep. 1964 aan Het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Castricum betreft bouw 32 woningen door R.K.Woningbouwver. "St. Joseph".

Met betrekking tot de aanvrage om rijkssteun voor het bouwen van
32 woningen door de R.K. woningbouwvereniging "St. Joseph" aan de
Koningin Emmalaan in Uw gemeente, vestig ik er Uw aandacht op, dat het
ingediende plan ten aanzien van het beloop van de straat en de afstand
tussen de bouwblokken niet geheel in overeenstemming is met het geldende
uitbreidingsplan.
Ik geef U in overweging eventueel een ontwerp tot wijziging van
het uitbreidingsplan in te dienen bij de Provinciale Planologische
Dienst te Haarlem.
Tevens moge ik U verwijzen naar de aan de gemeentebesturen gerichte
circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 augustus
1960, afd.1, nr. 284, omtrent toepassing van artikel 20 van de Weder-
opbouwwet.

Gaarne zal ik vernemen hoe U terzake denkt te handelen.

De Hoofdingenieur-Directeur,

Stempel:
Gemeente CASTRICUM
INGEKOMEN:
op 15 SEP.1964
No. 2134
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Emmastraat, Koningin
Medium : Brief (origineel)
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing : A3.11
Archiefdoos-map-nr. : 020-05-034
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 januari 2019