Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 05179
 
Titel : Begrotingssnippers
Auteur :
Datering : 03 januari 1980
Beschrijving : Artikel naar aanleiding van de jongste begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. De suggestie van Bijlenga (PPR/PSP) voor een betere presentatie van de stukken werden door burgemeester Meijling graag overgenomen. Inmiddels is de gemeente overgegaan tot het instellen van een klachtentelefoon. Opmerkingen van Bijlenga over het toewijzingsbeleid van woningen stuitten wethouder Janzen (CDA) tegen de borst. Hij beklemtoonde dat een eerlijk beleid wordt gevoerd en nodigde Bijlenga uit om een kijkje in de gemeentelijke volkshuisvestings-keuken te komen nemen. Poeze viel de wethouder bij, maar Bijlenga bleef bij zijn bezwaren tegen de procedure van woningtoewijzing, hoewel hij wel een motie hierover introk.
Poeze noemde destijds met betrekking tot het strandplateau opgestelde plannen vanuit het standpunt van natuurbehoud "onzalig" en vond het goed dat de provincie, eigenaar van het strandplateau, dit inziet. Hij hoopte dat het bestemmingsplan Castricum aan Zee zou worden tegengehouden.
Het concept-streekplan Noord-Kennemerland, dat vorige maand door de provincie Noord-Holland werd uitgebracht, zal deze maand tijdens een bijeenkomst van de commissie Ruimtelijke Ordening worden besproken. Wethouder Wokke gaf nog een overzicht van plannen, die het komende half-jaar in de raad aan de orde zullen komen: bestemmingsplan bedrijfsterrein-zuid, streekplan Noord-Kennemerland, verkeersproblematiek Soomerwegh, discussie bouwnota, plan Buiten de Kom, bestemmingsplan Dorpskom en uitgangspunten voor de oostelijke uitbreiding
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Nieuwsblad voor Castricum
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 juni 2014