Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 05178
 
Titel : Vooruitlopend op raadsdiscussie D'66 bepleit éénrichtingverkeer in de Dorpskom
Auteur :
Datering : 03 januari 1980
Beschrijving : Hoewel begin volgend jaar een aantal belangrijke verkeersvraagstukken aan de orde zullen komen, hebben verschillende raadsleden op de discussie reeds een voorschot genomen. VVD-fractievoorzitter R. Koppenberg heeft laten weten dat zijn fractie niet gelukkig is met de zeer sumiere wijze waarop in de onlangs uitgebrachte verkeersnota het alternatief om éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, de Alkmaarderstraatweg en Beatrixstraat in te voeren, wordt afgedaan. Hij vindt ook, dat geen recht is gedaan aan de gehouden inspraak. Wethouder H.P. Wokke benadrukte, dat de zaak voor inspraak nog geheel open ligt. Een hoorzitting wordt overwogen. CDA-fractievoorzitter C. van Noort wilde in dit stadium de problematiek van het doorgaande verkeer nog niet in discussie brengen, maar tot de behandeling van de verkeersnota uitstellen. De PvdA kan zich bij monde van fractievoorzitter Harry A. Poeze in de verkeersnota vinden. Hij meende wel, dat dergelijke belangrijke stukken eerder openbaar moeten worden gemaakt. J. Bijlenga (PPR/PSP) bepleitte een herbezinning op de z.i. volstrekt verouderde structuurschets 1973. Overigens is volgens de krant een min of meer vaststaand gegeven, dat een eventuele duinvoetweg niet meer gewenst is. Bij de vaststelling van de structuurschets, waarbij nadrukkelijk voor een zuidelijke randweg werd gekozen, werd deze mogelijkheid nog opengelaten. De eerder geplande westelijke randweg, uit te voeren met gescheiden rijbanen, werd reeds eerder afgewezen, omdat deze weg een barriëre zou vormen tussen Castricum en het aangrenzende duingebied.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Nieuwsblad voor Castricum
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 juni 2014