Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00652
 
Titel : Verenigingsraad
Auteur :
Datering : 13 oktober 1941
Beschrijving : Inleiding
Castricum, 22 oktober 1941
Het tegenwoordig Bestuur der Verenigingsraad heeft gemeend dat het moment was aangebroken tot het oprichten van een eigen orgaan. Het is de bedoeling , dat de aangesloten verenigingen een eigen plaats krijgen in dit orgaan. Het is immers hun blad, dat bovendien gratis aan de leden wordt verspreid. Het is echter nodig, dat de secretarissen aan de redactie zo spoedig mogelijk namen en adressen van het bestuur kenbaar maken. Het adres der redactie is Prinses Julianastraat 13.

Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding
Het bestuur van deze vereniging maakt bekend, dat voortaan alle berichten en mededelingen in dit orgaan zullen worden opgenomen.

E.H.B.O.
Voor de nieuwe cursus hebben zich 60 personen opgegeven. Dr. Leenaers en dr. van Nievelt zullen afzonderlijk lesgeven, de eerste in hotel Bakker, de laatste in Hotel Broksma.

Eerste Onderlinge Begrafenis- en Crematievereeniging "De Laatste Eer"
Bestuur: P. v.d. Touw, Torenstraat 81, voorzitter; Y. Beintema, Mr. Ludwigstraat 2, secretaris; C. v.d. Berg, v. Oldenbarneveldtweg 16, pennigmeester; P. Bot, Alkmaarschestraatweg 102, 2e voorzitter; S. Veenstra, Dorpsstraat 47, pl. adjunct; C.J. Brouwer, Beverwijkerstraatweg 51, commissaris; Chr. Broekhuizen, v. Olderbarneveldtweg 24, commissaris.

Het Witte Kruis
Voorzitter, G. Pronk, Bakkummerstraat 87; secretaris J.Witbaart, Bakkummerstraat 24; pennigmeester G. Krimp, Bakkummerstraat 51; verder H. van Amersfoort, Bakkummerstraat 27; T. Zwart; B. Groentjes; P. Sap; J. v. Hagelen; B. Buter; C. v. Bimst en Fl. Twisk.

Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding
P. Schilp, Duinenbosch 12, voorzitter; N.K. Betting, Pr. Julianastraat 13, secretaris; P. Eikel, Nuhout v.d. Veenstraat 30, penningmeester; verder Chr. Broekhuizen, C. Klok en D.M.N. Pauw.

Gymnastiekvereeniging D.O.S.
Dir. G. de Rie, Stuartstraat 12, Alkmaan
Voorzitter G. Terol, Stetweg 76; secretaresse mevr. J. Roosenschoon, Heerenweg 11; penningmeester J. v. Aalst-Kech, Stetweg 88; verder G. Hoopman, Köhne, J. Hopman.

Castricumse Orkest-vereeniging C.O.V.
Directeur W. Kabel, Wilhelminastraat 20, Uitgeest.
Voorzitter P. v.d. Touw, Torenstraat 25; secretaris A. Witbaard, Bakkummerstraat 24; penningmeesteresse mej. C. Gijselaar, Torenstraat 33; verder H. v. Helvoort en P. Post.

Voetbalvereeniging C.S.V.
Voorzitter P.L. Duinker, Torenstraat 23; secretaris J. Peijs, Bakkummerstraat 52; penningmeester H. Kuijs, Schulpstraat 14; verder de heren H. van Amersfoort, A. Stolte, J. Hopman, F. Tienstra, C. Beusman en H. Hunnekink.

Bestuur Vereenigingsraad
Voorzitter P. v.d. Touw, Torenstraat 85; wnd. secretaris N.K. Bettink, Pr. Julianastraat 13; penningmeester H. v. Amersfoort, Bakkummerstraatweg 27; verder mevr. J. Roosenschoon (tijd.) en de heer M.J. Both.

Ned. Vereeniging van Forensen
Verslag van de seizoenopening in de zaal van de heer Beentjes met non stop cabaret. Mevr. de Vries-Dasje en mevr. F. Olthuis-de Jong gaven resp. met viool en zang het beste wat zij presteren konden. Als altijd mocht de heer A.W.v. Kluyve de hele zaal doen glimlachen. Wat kan deze zachtjes aan beroemde declamator het toch fijntjes te berde brengen. Ga door v. Kluyve, het publiek smult. Guus Glas met gitaar was ook al op zijn best.

IJsclub "Kennemer IJsbaan"
Opgericht 1932 te Castricum.
Het bestuur maakt bekend, dat men zich als lid kan aanmelden bij de heer G. Ronk, loodgieter Bakkummerstraat en bij het bestuur.

Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken "C.I.T.O"
Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden, te weten G.H.J. Hemmer, Ruiterweg 71; C. Th. van Bovene, Beverwijkerstraatweg 70; mej. K. Bakker, Mient 1; C.M. Juffermans, Dorpsstraat 47; S. Veenstra, Dorpsstraat 47; C.T. Tromp, Mr. Ludwigstraat 28.

Kennisgeving
Voor de eerste maal wordt dit orgaan in de gemeente Castricum huis aan huis bezorgd. Het is echter de bedoeling in het vervolg dit blad alleen aan de adressen der leden van de aangesloten verenigingen te bezorgen.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Orgaan van den Vereenigingsraad en alle daarbij aangesloten Vereenigingen
Jaargang/nummer : 1
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 december 2012