Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00595]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00595
 
Titel : Een Onderzoek
Auteur :
Datering : 08 november 1935
Beschrijving : De kwestie van de tuinderssteun, door P. de Wildt, secr. van de R.K. Raadsfractie aan de orde gesteld, werd door de Castricummer Courant van dusdanig lokaal belang geacht, dat een journalistiek onderzoek werd ingesteld naar de gang van zaken met betrekking tot deze steun. Voornaamste conclusie: "Uit brieven van een 20-tal gemeenten waar de tuiderij nog intensiever wordt uitgeoefend blijkt dat niet in één van deze gemeenten de tuinderssteun anders of beter was geregeld dan in Castricum. In deze gemeenten krijgen de tuinders niets uit de gemeente kas, maar van het Crisiscomité". De Castricumse Courant beschouwt de kwestie hiermee als afgedaan, maar de Wildt en met hem de R.K. Raadsfractie gaven het nog niet op en kwamen met een van de krant losstaand bulletin 'Een nadere toelichting'.*

*Een nadere toelichting
( Ref.: 'dozenarchief', zie hierna)
Dit bulletin vangt aan: ' Naar aanleiding van het stuk geplaatst in de Castricummer Courant en onderteekend door de Redactie, getiteld " Een onderzoek" en de daaraan verbonden consekwentie, dat de verdere discussies over de zaak gesloten zijn in het Weekblad, heeft de R.K. Raadsfractie in haar vergadering besloten om langs dezen weg datgene te beantwoorden, wat zij meent in het belang van eerlijkheid en rechtvaardigheid te moeten doen ten opzichte van de Burgerij van Castricum. Zij doet dit niet om haat te kweeken ten opzichte van enkele personen. maar alleen om het publiek juist voor te lichten. Hoe de houding van B&W ter plaatse nu wel is en was in de uitvoering van de z.g
Tuinderssteun aan betrokkenen en daarna nog iets te zeggen over de handelwijze van Maatschappelijk Hulpbetoon met haar Voorzitter in het bijzonder'.
De Wildt somt eerst de steun aan tuinders in andere gemeenten op. In Beverwijk werden ongeveer 30 tuinders ondersteund door Maatschappelijk Hulpbetoon, die 6 tot 10 gulden per week ontvingen. Verder bonnen voor goedkope levensmiddelen en mest voor hun tuin. In Wijk aan Duin werden 100 tuinders gesteund, met eenzelfde uitkering als in Beverwijk en eveneens goedkope levensmiddelen en mest.
"In het doodarme Heemskerk, met zijn 150 noodlijdende tuinders, was nog een uitkering van f. 3,- tot f. 8,- per week ". De Wildt besluit zijn opsomming met de situatie in Castricum, die hij slecht vindt. Na nog wat cijfers volgt dan een conlusie: " Nu vraag ik aan een ieder: In welke gemeente was de toestand der tuinders het meest houdbaar? Dit staat vast, niet in Castricum." Dan volgt een wat verward betoog over de veilingopbrengsten, die in de omvang van de steunverlening een rol zouden hebben gespeeld en over de rol die Maatschappelijk Hulpbetoon zou hebben gespeeld.

(Er is waarschijnlijk op dit bulletin van de R.K. gemeenteraadsfractie niet meer gereageerd, hoewel het fanatiek opkomen voor een betere ondersteuning van de tuinders wellicht politieke winst heeft opgeleverd. De Castricumse tuinders kregen voor zover valt na te gaan niet meer steun en in 1935 werd de speciale commissie die zich met de steun aan de tuinders bezig hield zelfs ontbonden.)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Castricummer Courant, Weekblad voor Castricum, Bakkum, Heiloo, Limmen, Heemskerk
Jaargang/nummer : 12/32
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 november 2012