Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00585]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00585
 
Titel : Alkmaarsche Politierechter
Zitting van Maandag 8 April
Kerkelijke troebelen te Castricum
Ds. Abraham v. Poelgeest voor den politierechter
Auteur :
Datering : 09 april 1935
Beschrijving : De predikant van de Ned. herv. gemeente te Castricum, de 62-jarige ds. Abraham van Poelgeest, die al in 1933 wegens belediging van de diaken der gemeente P. Weenk was veroordeeld tot een kleine boete, stond heden opnieuw terecht wegens belediging van de heer Weenk. Aan een conflict in de Hervormde gemeente in Castricum lag ten grondslag dat de heer Weenk, jachtopziener te Castricum en diaken der Ned. hervormde gemeente een bedrag van f. 216 aan landhuur, verschuldigd aan de kerk, niet had kunnen verantwoorden. Van Poelgeest had Weenk in een schrijven beticht van frauduleus beheer van de diaconiekas, waarvoor hij door het kerkbestuur was geroyeerd en waarin hem in overweging werd gegeven als diaken te bedanken, omdat hij anders oneervol zou worden ontslagen. Het schrijven was door Weenk, een overtuigd tegenstander van Poelgeest, als diep beledigend gevoeld, met als gevolg dat de predikant nu opnieuw terecht stond, met mr. Loeb uit Amsterdam als verdediger. Ds. van Poelgeest verklaarde, dat het gewraakte schrijven niet de bedoeling had Weenk te beledigen, doch hem aan te moedigen de eer aan zichzelf te houden, door als diaken te bedanken. Weenk meende dat Poelgeest niet het recht had hem te ontslaan. De verdediger bracht het kastekort ter sprake, wellicht geen strafbaar feit, doch er was volgens hem iets niet pluis. De zaak was in de doofpot gestopt en Weenk was niet gerehabliteerd. Het was de bedoeling van Poelgeest geweest om een eind te maken aan het ondraaglijk gekibbel in de Ned. hervormde kerk te Castricum. De officier sprak zijn spijt uit, dat ds. Poelgeest na zijn belofte op de vorige zitting nu opnieuw, wegens belediging van dezelfde diaken, terecht stond. Het was absoluut niet gebleken, dat door Weenk een strafbaar feit was begaan, ook niet na justitieel onderzoek. De brief aan Weenk miste alle grond. Na de repliek en dupliek volgde als uitspraak f. 50,- boete of 25 dagen hechtenis.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Alkmaarsche Courant
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 november 2012