Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00031]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00031
 
Titel : Castricum
Auteur :
Datering : 08 juli 1930
Beschrijving : - Aan de veiling Ons Belang werden gisteren aangevoerd 2572 manden aardbeien tegen 5300 op zaterdag. De prijzen waren 25 tot 38 ct per kilo. Aanvoer van tuinbonen was 163 zak met prijzen van 5 tot 11 ct en erwten 205 zak met prijzen voor doppers van 10 tot 19 ct en voor raspers van 17˝ tot 29 ct per kg.
- Rijkswaterstaat heeft in hoogste instantie nog niet beslist over het tracé van de Rijksweg in Castricum.
Er ligt een rijksplan, dat een tracé beoogt beoosten het bestaande dorp, met een luchtbrug over de spoorlijn ter hoogte van en achter het gemeentelijk gasbedrijf. Het plan van de gemeente komt neer op een tunnel onder de bestaande overweg tot aan café Sportrust, met een doorbraak ten westen van het dorp, om dan vervolgens een eind voorbij de r.k. kerk weer het bestaande tracé te volgen. Indien men de toestand ter plaatse in ogenschouw neemt komt men tot de overtuiging dat het maken van een brug over de spoorlijn wel niet haalbaar zal zijn, vanwege de hoogte in relatie tot de masten voor de elektrificatie. Het zou een gevaarte worden dat voorbij Alkmaar te zien zou zijn.
- Een spoorwegman ontdekte hedenochtend tegen halfzes een slapende man op het terrein langs het station, dat bestemd is voor uitbreiding van het emplacement. De man lag in verdoofde toestand met het hoofd op een kistje. In het stationsgebouw kwam hij weer wat bij. Het bleek een oude man van ca. 80 jaar te zijn, die niets anders dan een gouden horloge bij zich had. Ten slotte kon men uit hem wijs worden en bleek hij afkomstig uit Haarlem te zijn. Hoe hij hier gekomen was kon hij niet verklaren. Hij was blijkbaar door de sloot op het terrein gekomen, want zijn kleren waren drijfnat. Hij is door familie per auto opgehaald.
- Gistermiddag is zowel uit de rijwielstalling aan Zee als bij het café van J.T. een fiets ontvreemd. De politie stelt een streng onderzoek in.
- Bij veehouder A.L. is een geval van tongblaar geconstateerd, het eerste in de gemeente. Het is te hopen dat het hierbij zal blijven.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Alkmaarsche Courant
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 januari 2020