Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00021]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00021
 
Titel : Verslag ontrent den toestand van het L.O. in de gemeente Castricum over het jaar 1926 (Slot)
Auteur :
Datering : 09 april 1927
Beschrijving : 6. Schoolgebouwen en meubelen
Het hoofd der openb.school No.II vestigt de aandacht op de onvoldoende toestand van het omliggende schoolterrein, waardoor vooral bij regenachtig weer, de zindelijkheid van de vloeren der gangen en lokalen zeer veel te wensen overlaat. Dit zelfde bezwaar treft ook de R.K.Jongensschool, door de onvoldoende toestand van de openbare weg, waaraan zich de school bevindt. De commissie wijst er op, dat het formaat der schoolbanken aan de beide openbare scholen te weinig in overeenstemming is met de lichamelijke grootte van sommige leerlingen, verschillende meisjes zijn genoodzaakt gewrongen in de banken plaats te nemen. Dat dit van zeer groot nadeel is voor de lichamelijke ontwikkeling spreekt vanzelf.
7. SchoolhygiŽne
In geen der scholen kwam besmettelijke ziekte voor.Wel dient opgemerkt, dat de benoeming van een schoolarts nog steeds op zich laat wachten.
8. Lichamelijke oefeningen en handenarbeid
Lichamelijke oefeningen worden aan de beide openbare scholen in alle klassen onderwezen. In de R.K. bijzondere scholen wordt dit niet gegeven. Het vak 'Handenarbeid' wordt aan geen der lagere scholen in deze gemeente onderwezen.
9. Schoolbibliotheken
Aan de openbare school no.I bestaat geen bibliotheek, maar er is een aanvang gemaakt deze geleidelijk aan te schaffen. Openbare school no.II bezit 62 boeken, welke bibliotheek tot spijt van het hoofd dit jaar niet wordt aangevuld. Aan de R.K. Jongensschool bestaat geen bibliotheek, terwijl de R.K.Meisjesschool de beschikking heeft over 208 boeken. De commissie spreekt de wens uit, dat de Raad middelen zal vinden om alle scholen in staat te stellen te beschikken over een ruime collectie boeken.
10. Schoolvergaderingen
Gestructureerde, genotuleerde schoolvergaderingen werden alleen gehouden aan de R.K. Meisjesschool. Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 februari 1927 Voor de Commissie van Toezicht op het L.O. te Castricum, (w.g.) F.J. Aukes (voorzitter) en A.C. Veen (secretaris)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Castricummer Courant, Weekblad voor Castricum, Heiloo, Limmen, Heemskerk
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 september 2013