Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 00005]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00005
 
Titel : Ons Patronaatshoekje
Auteur : A.J. van den Oudenhoven
Datering : 04 april 1925
Beschrijving : Artikel door A.J. van den Oudenhoven, met een indringende waarschuwing aan ouders hun kinderen 's avonds niet in het donker op straat te laten. "Als de duisternis gaat vallen, de donkerte haar onzichtbare, doch onzichtbaar-makende sluier heeft uitgespreid en gij als 'zorgzame' vader uw beenen vermoeid onder de tafel uitstrekt, uw krant rustig leest, en uw pijpje gemoedelijk smookt, of gij als 'bezorgde' moeder een 'kopje doet' en de naalden van de breikous laat tikken, vraagt ge u dan wel eens ernstig af: wat doen nu mijn jongens buiten?"
"Gij moet weten, dat zij het grootste kwaad leeren, hooren en zien op de straat, de perversiteit, de bedorvenheid is brutaal en gemeen, steekt driest den kop op uit alle donkere hoeken en sloppen. Op de straat loopt hun deugd, 'de deugd bij uitstek' groot gevaar. Ik bedoel hier heel duidelijk: de kuischheid'.
'...niet alleen in naam der godsvrucht, maar in naam van het leven zelf moet men tegen de onkuischheid ten strijde trekken en voor de kuischheid vechten. Het leven zelf, het leven van het lichaam zoowel als van de ziel, is de ontzagwekkende inzet van de innerlijke gevechten, die om de kuischheid worden geleverd".
Het stuk eindigt:
"Ouders, gij kent den strijd: verwaarloost dan uw beschermende plicht tegenover uw kind niet. Het heeft buiten in de donker niets, hoegenaamd niets te maken.
Het is een gevaar voor zijn deugd.
Het wordt een schande voor u.
Het blijft een bespotting van iedere opvoedingsmethode!"
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Castricummer Courant, Weekblad voor Castricum, Heiloo, Limmen, Heemskerk
Jaargang/nummer : 1/51
Plaats :
Straat/wijk :
Medium :
Rubriek :
Subrubriek :
Plaatsing :
Archiefdoos-map-nr. :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 maart 2016