1 augustus 2011

Expositie Beleef Castricum

Beleef Castricum

Expositie Beleef Castricum laatste keer te bezichtigen

Op zondag 4 augustus zijn de inwoners van de gemeente Castricum voor de laatste keer in de gelegenheid om van 12.00 tot 17.00 uur in zowel de kernen Akersloot, Castricum als Limmen de gezamenlijke foto-expositie Beleef Castricum te zien.

20 juli 2011

Oproep foto’s voor tentoonstelling Beleef Castricum

In 2010 heeft Het Toeristisch Platform Castricum de website www.beleefcastricum.nl (website bestaat helaas niet meer) geopend 
met als doel de gemeente Castricum met haar drie kernen Castricum/Bakkum, Akersloot/
De Woude en Limmen, toeristisch op de kaart te zetten.

Graag willen de Werkgroep Oud-Castricum, de Historische Vereniging Oud-Akersloot, en 
de Stichting Oud-Limmen hierop inhaken door het organiseren van een fototentoonstelling, 
genaamd ‘Beleef Castricum’, die in elk der kernen in de maanden juni, juli en augustus 2011 
zal worden gehouden.

1 mei 2011

Oproep foto’s voor tentoonstelling Beleef Castricum

In 2010 heeft het Toeristisch Platform Castricum de website www.beleefcastricum.nl geopend 
met als doel de gemeente Castricum met haar drie kernen Castricum/Bakkum, Akersloot/
De Woude en Limmen, toeristisch op de kaart te zetten.

Graag willen de Werkgroep Oud-Castricum, de Historische Vereniging Oud-Akersloot, en 
de Stichting Oud-Limmen hierop inhaken door het organiseren van een fototentoonstelling, 
genaamd ‘Beleef Castricum’, die in elk der kernen in de maanden juni, juli en augustus 2011 
zal worden gehouden.

15 april 2011

Expositie Klompenbuurt Bakkum in april 2011

Het onderwerp is de vroegere Klompenbuurt in Bakkum, die de driehoek van de 
Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg omvatte.

Vele foto’s van winkels, woningen en de bewoners geven zicht op de geschiedenis van 
een bijzondere buurt in ons dorp, waar gezinnen woonden met talrijke kinderen die 
zonder uitzondering op klompjes liepen.

19 oktober 2010

Het 33e Jaarboek is verschenen!De oplage van het boek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal € 13 per jaar 
donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 
Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Overige exemplaren zijn voor € 15, – verkrijgbaar in ons Informatiecentrum, Geversweg 1b en bij de Castricumse boekhandel of door storting van het 
bedrag op rekening 1851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. “Jaarboek 33”.