23 maart 2021

REIZEN en TREKKEN door ’t eigen land….

Serendipiteit noemen ze dat: het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Dat overkwam ook Rino Zonneveld. Hij vond in De Volkskrant van 16 mei 1936 onderstaand pareltje over onze mooie gemeente, geschreven door dhr. Lommen, burgemeester van Castricum van 1918 tot aan zijn dood in 1936. Hieronder de tekst van het artikel. Of klik hier om het artikel te lezen in de krant.

Castricum, paradijs voor toeristen
Kampeer- en badplaats bij uitnemendheid

Het bestuur van de R. K. Volksbond verzoekt mij een en ander te vertellen over Castricum. Ik wil hieraan gaarne voldoen, maar zie mij daarbij voor de moeilijkheid geplaatst, wat alzo onder uwe aandacht te brengen. U moet namelijk weten, dat ons dorp zeer veelzijdig is en het daardoor moeilijker wordt om in gecomprimeerde vorm, zoals een dagblad dat waagt u van al de bekoorlijkheden een volledig verslag te geven. Maar laat ons beginnen met de onmiddellijke nabijheid! Daar vindt men de mooie blauwe zee, het brede strand, de blanke duinen en de bossen. Heeft de bezoeker hiervan genoten, dan kan hij desgewenst dwalen langs de sappige groene weiden, gestoffeerd met rood- of zwartbont vee; hij kan zijn blik richten naar de wijde horizon en genieten van een echt Hollands wolkenspel.

Bloeien de bloembollen, dan kan hij zich tevens verzadigen aan de rijk en kleurig geschakeerde velden. Tuinderijen, boerenhofsteden, rijgen zich aaneen, en vormen met al het overige een prachtig mozaïek van verscheidene kleuren.

Gaarne zou ik den lezer rondleiden, maar nu dit voorrecht mij is onthouden zal mijn pen trachten u voor te toveren al het moois, dat Castricum den bezoeker en inwoners biedt.

Castricum staat de laatste jaren in het brandpunt der belangstelling, de ontwikkeling trekt de aandacht ver buiten de gemeentelijke zelfs de provinciale grenzen. Het zomerseizoen brengt tienduizenden gasten, en zelfs als de sneeuw de duinen siert en de takken van de dennenbomen doet buigen, komen honderden natuurliefhebbers genieten van de mooie vergezichten.

Kampeer- en strandgenoegens

Voor de duinterreinen, welke tegen geringe prijs voor het publiek toegankelijk zijn, werd in 1935 wandelkaarten verstrekt voor meer dan 30.000 bezoekers. Van de gelegenheid om gedurende het badseizoen op het strand te kamperen wordt druk gebruik gemaakt. In 1935 werden pl.m. 1700 tentvergunningen verstrekt. Dit tentenkamp opgebouwd op het zogenaamde vrije strand staat gedurende het seizoen regelmatig onder toezicht van twee daarvoor extra aangewezen politiedienaren. De tenten mogen alleen overdag worden opgebouwd en moeten bij het vallen van de avond worden gestreken.

Het strand zelve is onderverdeeld; ten eerste: de officiële strandexploitatie; ten tweede: een gedeelte waar zee- en zonnebaden mogen worden genomen en ten derde: een deel waar niet-baders zich kunnen vermijden en vermaken in het fijne strandzand of in hun luie-, lig- of badstoel. Op en bij het strand vindt men de nodige inrichtingen om zich te verversen en zich te verfrissen.

Zijt gij liefhebber van het kamperen dag en nacht, het provinciaal kampeerterrein, gelegen midden in het schone duincomplex, biedt u daartoe volop de gelegenheid. Dit keurig verzorgd en ingericht terrein is des avonds verlicht; gij vindt er stromend water en tegen geringe vergoeding warmwater. Voor de hygiëne wordt goed gezorgd; de bouw van een aantal waterclosets staat er borg voor dat de volksgezondheid niet wordt geschaad.

In de kampeerwinkeltjes is alles te koop wat de kampeerders nodig hebben. De barbier scheert u glad, en een lieftallige vrouwelijke politieagent zal de dames op vriendelijke toon terechtwijzen waar dit nodig is, en hen behulpzaam zijn waar gewenst. Een vijftal mannelijke politiebeambten zorgen mede voor de goede orde op dit kampeerterrein dat in het hoogseizoen een dorp op zichzelf vormt, met meer dan 4000 bewoners.

Uitgangspunt voor uitstapjes

De verbinding van het dorp Castricum met de zee, de duinen en het kampeerterrein is behoorlijk. Komt gij per electrische te Castricum aan (rijtijd Amsterdam—Castricum, Haarlem—Castricum plm. 28 minuten) dan treft gij aan het station een voldoend aantal autobussen welke u in de richting naar zee zullen vervoeren.

Mooie fiets- en wandelwegen door en langs de duinen brengen u midden in het natuurschoon, waarvan de eigenaresse de provincie Noord-Holland is, welke met grote energie en voortvarendheid streeft naar behoud en verfraaiing van dit kostelijk duinbezit, dat een waar natuurmonument mag worden genoemd.

De voor het snelverkeer provinciaal primaire weg, welke in 1935 tot stand kwam, verbindt Amsterdam via de Zaanstreek met Castricum—Zee en brengt deze afstand tot enkele tientallen kilometers terug. De verbetering van de Rijksweg Haarlem, Velsen, Beverwijk—Castricum maakt de toegang tot de nog jonge badplaats „Castricum aan Zee” aanlokkelijk.

Neemt gij uw route door Castricum naar de Egmonden, dan passeert gij onderweg de vriendelijke Jeugdherberg, Stichting van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, waar steeds vele trekkers gaarne verblijven; het R K. Kinderkoloniehuis „St. Antonius,” dat regelmatig 90 kleuters in de vrije natuur kracht en gezondheid wedergeeft, en het vacantiehuis van de Coöperatieve vereniging Eendracht te Zaandam.

Wij spraken in de allereerste plaats over de zee, het strand, de bossen en de duinen, wijl dit ongerepte natuurmonument van honderden H.A. de aantrekkingskracht is voor de duizenden bezoekers onzer gemeente, en tevens de grondslag vormt voor haar verdere ontwikkeling.

De maatschappelijke positie van Castricum

Het bevolkingscijfer te Castricum stijgt de laatste jaren met 4,5 á 5 pct. per jaar en zal einde 1936 de 7000 hebben bereikt.

De kinderen der inwoners kunnen onderwijs genieten in de Centrale Openbare Lagere School, de twee R. K. Scholen, een voor jongens en een voor meisjes en in de Chr. School met de Bijbel. Zij, die na het Lager Onderwijs te hebben doorlopen, verder willen studeren, vinden hiertoe de gelegenheid in de onmiddellijke nabijheid, hetzij Alkmaar of Beverwijk, beide in pl.m. 20 minuten te bereiken.

Hun godsdienstplichten kunnen de inwoners uitoefenen en beleven in de R. K., de Ned. Duits Hervormde- of de Ger. Kerk. De meerderheid der bevolking van Castricum is Rooms-Katholiek, wat zich ook weerspiegelt in de samenstelling van de gemeenteraad. Uit de statistiek blijkt dat onder hen, die zich in Castricum vestigen niet veel Roomsen zijn. Vak- en standsorganisaties van verschillende richtingen zijn voldoende vertegenwoordigd; ook amusementsverenigingen zijn er tal. M.i. ware meer eenheid wenselijk en dit niet alleen voor die verenigingen welke vermaak- of kunstgenot nastreven.

Castricum heeft een eigen gasfabriek; leidingwater en electrische energie wordt aan huis geleverd door de provinciale bedrijven. Het zal den nadenkenden lezer duidelijk zijn, dat „Mooi Castricum,” wat per slot toch maar een plattelands-gemeente is, en dit ook hopelijk zal blijven, zich thans bevindt in een overgangsperiode wat zijn groei en ontwikkeling aangaat, wat het gemeentebestuur zoals wel vanzelf spreekt veel zorgen geeft, vooral nu de economische omstandigheden zo remmend werken op alles, wat In een vooruitgaande en vooruitstrevende gemeente tot stand moet worden gebracht.

Ten slotte.

Denkt u zich Castricum als een volmaakt dorp, blijft dan gerust waar u bent, wilt gij u een recreatie-oord of woonplaats kiezen in een bekoorlijke omgeving, komt dan naar Castricum en aanvaardt de onvolmaaktheden welke ook hier bestaan met een blij gemoed.

Zijt gij eenmaal inwoner, en eens een dag uit uw humeur, spoel het dan af in de frisse zee, begraaf het in de blanke duinen, neemt uw rijwiel en trapt het eruit op de door de duinen slingerende fietspaden en dank dan God, dat gij toch nog een gelukkig mens kunt zijn, in de heerlijke mooie natuur welke Hij voor u schiep.

Castricum,

LOMMEN, burgemeester.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties