19 oktober 2010

Het 33e Jaarboek is verschenen!De oplage van het boek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal € 13 per jaar 
donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 
Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Overige exemplaren zijn voor € 15, – verkrijgbaar in ons Informatiecentrum, Geversweg 1b en bij de Castricumse boekhandel of door storting van het 
bedrag op rekening 1851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. “Jaarboek 33”.