15 april 2011

Expositie Klompenbuurt Bakkum in april 2011

Het onderwerp is de vroegere Klompenbuurt in Bakkum, die de driehoek van de 
Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg omvatte.

Vele foto’s van winkels, woningen en de bewoners geven zicht op de geschiedenis van 
een bijzondere buurt in ons dorp, waar gezinnen woonden met talrijke kinderen die 
zonder uitzondering op klompjes liepen.

19 oktober 2010

Het 33e Jaarboek is verschenen!De oplage van het boek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal € 13 per jaar 
donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 
Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Overige exemplaren zijn voor € 15, – verkrijgbaar in ons Informatiecentrum, Geversweg 1b en bij de Castricumse boekhandel of door storting van het 
bedrag op rekening 1851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. “Jaarboek 33”.