29 februari 2012

Herkansing fietsexcursie John Heideman over WO II – 28 april

John Heideman met rechts van hem boswachter Veronique van Meurs (foto Hans Boot)

De Castricumse oorlogskenner John Heideman mocht zich met boswachter Veronique van Meurs verheugen op een deelname van ruim 30 belangstellenden aan de excursie ‘Ontdek Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’ die afgelopen zaterdag plaats vond in het duingebied.

John Heideman met rechts van hem boswachter Veronique van Meurs (foto Hans Boot)

De fietstocht, die grotendeels onder zeer zonnige omstandigheden werd verreden, startte bij bezoekerscentrum De Hoep en leidde langs diverse locaties waar vooral Heideman veel wist te vertellen over de overblijfselen uit ‘40-’45. Zo was er een stop op camping Bakkum en werd een uitkijkplaats beklommen die bovenop een bunker ligt en waar in oorlogstijd een radartoren stond. Ook had bewoonster Elly de Waard van de villa ‘Vogelwater’ een interessant verhaal te vertellen. Tijdens de boeiende fietsexcursie kwamen onder andere de bewaard gebleven bunkers, de V1-platforms, patronen van Engelse Spitfires en betonblokken in pyramidevorm voor de opslag van mijnen aan de orde. Deze blokken doen nu nog dienst als wegwijzers voor bospaden. Omdat Heideman, die ook auteur is van het vorig jaar verschenen boek ‘Castricum/Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’, niet snel uitgepraat is over zijn lange zoektocht, liep de excursie wel iets uit maar daar kon niemand mee zitten.

4 februari 2012

Foto’s en oude filmpjes

Beelden van Toen
Beelden van Toen

De Werkgroep Oud-Castricum is altijd op zoek naar oude foto’s, filmpjes en verhalen van vroeger. Vroeger kan heel lang geleden zijn, maar mag uiteraard ook van bijvoorbeeld de jaren ’80 zijn.

Oude foto’s en filmpjes die zich afspelen in Castricum of Bakkum worden gedigitaliseerd en opgeslagen in ons archief. Regelmatig worden deze gebruikt voor het samenstellen van tentoonstellingen op Open Dagen en bij artikelen in het Jaarboek.

1 februari 2012

Oud-Castricum krijgt archief carnavalsvereniging

Henk Schipper (links) laat voorzitter Frans Dufhues (midden) en secretaris Albert Lourens van Oud-Castricum zien wat het archief van De Windtrappers zoal omvat. (foto Oud-Castricum)
Henk Schipper (links) laat voorzitter Frans Duffhues (midden) en secretaris Albert Lourens van Oud-Castricum zien wat het archief van De Windtrappers zoal omvat. (foto Oud-Castricum)

De in 2010 ter ziele gegane Castricumse carnavalsvereniging ‘De Windtrappers’ heeft de Werkgroep Oud-Castricum onlangs gevraagd of zij interesse had in de overname van het archief van de vereniging. De werkgroep heeft dat voorstel in dank aanvaard, temeer daar het materiaal zeer bruikbaar is voor een artikel over de geschiedenis van carnaval dat in het eerstvolgende jaarboek van Oud-Castricum verschijnt.

Op maandagavond 30 januari overhandigde Henk Schipper, oud-secretaris van De Windtrappers, de schenking aan het bestuur van de werkgroep. Het archief omvat veel foto’s en kranten die een prachtig beeld geven van de niet meer bestaande vereniging.

30 januari 2012

Behoud cultureel erfgoed

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. Binnen de werkgroep bestaat de taakgroep ‘Cultuur en monumenten’, die zich inzet voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Castricum. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ geen ongewenst begrip, want de cultuurhistorische-, de landschappelijke- en de belevingswaarde kunnen worden versterkt als aan het erfgoed nieuwe gebruiksfuncties gekoppeld worden. Zo is met een flinke portie doorzettingsvermogen de restauratie van de middeleeuwse Maer- of Korendijk in 2009 gereed gekomen en is de dijk voor verschillende gebruikersgroepen toegankelijk gemaakt. Om de cultuurhistorische betekenis van de dijk onder de aandacht te brengen is het wandelrouteboekje ‘Maer- of Korendijkroute’ tot stand gebracht. Met de ‘Baccummer banroute’ wordt meer bekendheid gegeven aan het voormalige Koninklijke landgoed Bakkum en haar ontginningsgeschiedenis.
De taakgroep is ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de fietsverbinding Castricum-Akersloot (1e fase). De Langenes, een in de middeleeuwen omdijkte landtong in de voormalige Oer-IJ delta, was door de geïsoleerde ligging nauwelijks bekend. Nu voor het tracé van de fietsverbinding ook een gedeelte van de Nesdijk is benut, kan de cultuurhistorische betekenis beter beleefd worden. Met de realisering van de fietsverbinding is ook de noordelijke geulboog van het Oer-IJ aanschouwelijk geworden. De belevingswaarde van deze twee landschappelijke elementen wordt nog eens versterkt door de drie namen die aan deze fietsverbinding is gegeven.

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).1. De Nes, 2. Braeckersdijk (groen nog bestaand), 3. Uijtgeesterweg, 4. Coogvaart, 5. Nesdijk, 6. West Mader Heck, 7.De West Maedt.Ingetekend fietspad: Binnendijkspad (a),Nesdijk (b), Westmaderpad(c).

Voor het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch worden herinrichtingsplannen ontwikkeld. Om dat proces te begeleiden heeft een afgevaardigde van de werkgroep Oud-Castricum zitting in de adviesgroep. De intentie is om het landgoedkarakter van het gebied te behouden en zelfs met de herinrichtingsplannen te versterken.

25 januari 2012

Project standplaats Castricum (2)

Voor een project over Nederlands-Indië interviewen leerlingen van het Bonhoeffercollege (mavo-3) een aantal Castricummers die daar eind jaren veertig als soldaat gelegerd waren. In totaal zijn er negen mannen en een vrouw die meewerken aan deze bijzondere geschiedschrijving.

Filmmaakster Pauline vanVliet ( Caleidoscoopfilm) heeft de leerlingen geschoold in camerawerk en bij Nederlands hebben de leerlingen geleerd hoe zij het best een vraaggesprek kunnen voeren . Met hun opa of oma hebben zij geoefend hoe het is om oudere mensen te interviewen. Dan moet je iets luider praten en ook iets meer geduld hebben. Vorige week waren Pascal, Sharona en Irene op bezoek bij de 93-jarige meneer Breedveld (foto). Hij heeft hen van alles verteld over zijn tijd in het verre oosten en de geschiedenislessen kwamen zo helemaal tot leven.

24 januari 2012

Stranding

De firma Kruk ontmantelt de Wan Chun. Het metaal komt bij de Hoogovens tercht.

 

In januari 2012 strandde er bij Wijk aan Zee een Filippijns schip. Een paar kilometer verderop bij Bakkum strandde in 1973 de Wan Chun uit Hong Kong. Het schip kon niet meer gered worden en werd gesloopt.