4 februari 2012

Foto’s en oude filmpjes

Beelden van Toen
Beelden van Toen

De Werkgroep Oud-Castricum is altijd op zoek naar oude foto’s, filmpjes en verhalen van vroeger. Vroeger kan heel lang geleden zijn, maar mag uiteraard ook van bijvoorbeeld de jaren ’80 zijn.

Oude foto’s en filmpjes die zich afspelen in Castricum of Bakkum worden gedigitaliseerd en opgeslagen in ons archief. Regelmatig worden deze gebruikt voor het samenstellen van tentoonstellingen op Open Dagen en bij artikelen in het Jaarboek.

1 februari 2012

Oud-Castricum krijgt archief carnavalsvereniging

Henk Schipper (links) laat voorzitter Frans Dufhues (midden) en secretaris Albert Lourens van Oud-Castricum zien wat het archief van De Windtrappers zoal omvat. (foto Oud-Castricum)
Henk Schipper (links) laat voorzitter Frans Duffhues (midden) en secretaris Albert Lourens van Oud-Castricum zien wat het archief van De Windtrappers zoal omvat. (foto Oud-Castricum)

De in 2010 ter ziele gegane Castricumse carnavalsvereniging ‘De Windtrappers’ heeft de Werkgroep Oud-Castricum onlangs gevraagd of zij interesse had in de overname van het archief van de vereniging. De werkgroep heeft dat voorstel in dank aanvaard, temeer daar het materiaal zeer bruikbaar is voor een artikel over de geschiedenis van carnaval dat in het eerstvolgende jaarboek van Oud-Castricum verschijnt.

Op maandagavond 30 januari overhandigde Henk Schipper, oud-secretaris van De Windtrappers, de schenking aan het bestuur van de werkgroep. Het archief omvat veel foto’s en kranten die een prachtig beeld geven van de niet meer bestaande vereniging.

30 januari 2012

Behoud cultureel erfgoed

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. Binnen de werkgroep bestaat de taakgroep ‘Cultuur en monumenten’, die zich inzet voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Castricum. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ geen ongewenst begrip, want de cultuurhistorische-, de landschappelijke- en de belevingswaarde kunnen worden versterkt als aan het erfgoed nieuwe gebruiksfuncties gekoppeld worden. Zo is met een flinke portie doorzettingsvermogen de restauratie van de middeleeuwse Maer- of Korendijk in 2009 gereed gekomen en is de dijk voor verschillende gebruikersgroepen toegankelijk gemaakt. Om de cultuurhistorische betekenis van de dijk onder de aandacht te brengen is het wandelrouteboekje ‘Maer- of Korendijkroute’ tot stand gebracht. Met de ‘Baccummer banroute’ wordt meer bekendheid gegeven aan het voormalige Koninklijke landgoed Bakkum en haar ontginningsgeschiedenis.
De taakgroep is ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de fietsverbinding Castricum-Akersloot (1e fase). De Langenes, een in de middeleeuwen omdijkte landtong in de voormalige Oer-IJ delta, was door de geïsoleerde ligging nauwelijks bekend. Nu voor het tracé van de fietsverbinding ook een gedeelte van de Nesdijk is benut, kan de cultuurhistorische betekenis beter beleefd worden. Met de realisering van de fietsverbinding is ook de noordelijke geulboog van het Oer-IJ aanschouwelijk geworden. De belevingswaarde van deze twee landschappelijke elementen wordt nog eens versterkt door de drie namen die aan deze fietsverbinding is gegeven.

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).1. De Nes, 2. Braeckersdijk (groen nog bestaand), 3. Uijtgeesterweg, 4. Coogvaart, 5. Nesdijk, 6. West Mader Heck, 7.De West Maedt.Ingetekend fietspad: Binnendijkspad (a),Nesdijk (b), Westmaderpad(c).

Voor het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch worden herinrichtingsplannen ontwikkeld. Om dat proces te begeleiden heeft een afgevaardigde van de werkgroep Oud-Castricum zitting in de adviesgroep. De intentie is om het landgoedkarakter van het gebied te behouden en zelfs met de herinrichtingsplannen te versterken.

25 januari 2012

Project standplaats Castricum (2)

Voor een project over Nederlands-Indië interviewen leerlingen van het Bonhoeffercollege (mavo-3) een aantal Castricummers die daar eind jaren veertig als soldaat gelegerd waren. In totaal zijn er negen mannen en een vrouw die meewerken aan deze bijzondere geschiedschrijving.

Filmmaakster Pauline vanVliet ( Caleidoscoopfilm) heeft de leerlingen geschoold in camerawerk en bij Nederlands hebben de leerlingen geleerd hoe zij het best een vraaggesprek kunnen voeren . Met hun opa of oma hebben zij geoefend hoe het is om oudere mensen te interviewen. Dan moet je iets luider praten en ook iets meer geduld hebben. Vorige week waren Pascal, Sharona en Irene op bezoek bij de 93-jarige meneer Breedveld (foto). Hij heeft hen van alles verteld over zijn tijd in het verre oosten en de geschiedenislessen kwamen zo helemaal tot leven.

24 januari 2012

Stranding

De firma Kruk ontmantelt de Wan Chun. Het metaal komt bij de Hoogovens tercht.

 

In januari 2012 strandde er bij Wijk aan Zee een Filippijns schip. Een paar kilometer verderop bij Bakkum strandde in 1973 de Wan Chun uit Hong Kong. Het schip kon niet meer gered worden en werd gesloopt.

19 januari 2012

Wapenborden van de ‘Heeren van Backum’

Wapenborden van de 'Heeren van Backum'
Wapenborden van de 'Heeren van Backum'
Tot de bijzondere bezittingen van Oud-Castricum behoort een serie wapenborden, die oneerbiedig ook wel de ‘zoute droppen’ genoemd werden.
Op deze borden zijn de familiewapens geschilderd van de ‘Heeren van Backum’. Behalve in de straatnamen herinnert weinig meer aan deze heren, die vanaf de middeleeuwen namens de graaf gezag uitoefenden, ambtenaren konden aanstellen en belasting konden heffen. Sinds 1848 zijn de voorrechten vervallen.

Ruim 200 jaar (vanaf 1431) viel de heerlijkheid Bakkum, zoals bekend het gebied ten noorden van de Zeeweg, onder leden van de machtige familie Van Egmond. In 1613 werd de heerlijkheid verkocht aan Johan van Oldenbarneveld en na diens onthoofding kwam het gebied achtereenvolgens in handen van de geslachten Van der Mijle, Perné en Geelvinck. Zowel Castricum als Bakkum kwamen onder Geelvinck in 1749 onder dezelfde heer. De titel Heer van Bakkum is tegenwoordig  in het bezit van de familie Braakenburg van Backum. Sprake is inmiddels van de 24e of misschien al 25e Heer van Bakkum. In het 3e jaarboek schreef Simon Zuurbier erover.

Aan de wapenborden is een kleine geschiedenis verbonden. Lambertus Braakenburg van Backum, de 23e heer, heeft wat familiegegevens te boek gesteld. Hij vermeldt daarin dat in de St Bavokerk in Haarlem de wapenschilden hangen van de zeven geslachten, waarin Heren en Vrouwen van Backum  voor kwamen. Vermoedelijk heeft deze kerk de borden weer terug gegeven aan de familie Braakenburg. In ieder geval werden ze vervolgens aan de Hervormde kerk aangeboden om daar op te hangen. De oude borden bleken in zo slechte staat te zijn, dat  Lambertus aan het kerkbestuur schreef dat hij zeven nieuwe eikenhouten ruitvormige borden had laten maken, lengtedoorsnede 65 cm en breedtedoorsnede 42 cm.