18 november 2017

Korte samenvatting artikelen 40e jaarboek Oud-Castricum (2017)

 

Vernieuwde omslag

Het 40e jaarboek bevat een grote variatie aan onderwerpen over gebeurtenissen in de historie van Castricum uit de afgelopen eeuwen. Elf verschillende auteurs hebben daaraan bijgedragen. Door de grote variatie en met de 217 afbeeldingen, waarvan vele in kleur, is de omvang van het jaarboek uitgekomen op 124 pagina’s. Vele donateurs, die gewoonlijk al uitkijken naar het verschijnen, ontvangen het jaarboek gratis.

Voorwoord
Voorzitter Sibinga schetst de vele activiteiten, projecten en tentoonstellingen bij het 50-jarig jubileum van Oud-Castricum en noemt de plannen die gaan leiden tot de uitbreiding van De Duynkant. Verder aandacht voor de uitdagingen waarmee we straks te maken kunnen krijgen, zoals nieuwe gemeentelijke samenwerkingsverbanden, meer aantrekkingskracht op het jongere publiek door het onder de aandacht brengen en houden van de historie en identiteit van onze oude dorpen Bakkum en Castricum.

Castricum en Bakkum in 1967
In het openingsartikel van het jubileumboek blikken we terug op het oprichtingsjaar 1967. Er is sinds die tijd maatschappelijk en in het aanzien van het dorp heel veel veranderd. Een mooi moment dus om een aantal kenmerkende gebeurtenissen in Castricum en Bakkum in dat jaar te benoemen en in beeld te brengen. Ook komen er personen aan het woord die een speciale relatie met 1967 hebben. Per maand worden de belangrijkste gebeurtenissen in het dorp in 1967 beschreven.

Oud-Castricum 50 jaar in beeld
De Werkgroep Oud-Castricum werd opgericht op 16 mei 1967. In een uitvoerige fotoreportage van 30 afbeeldingen tonen we vele activiteiten en gebeurtenissen uit de 50-jarige geschiedenis van de werkgroep.

 

 

Gefeliciteerd Werkgroep Oud-Castricum
De werkgroep mag bouwen op een groot aantal donateurs, die zowel in als buiten Castricum wonen. Bob Morélis uit Gorinchem behoort tot de trouwe kern en kijkt elk jaar weer uit naar het nieuwe jaarboek. In een felicitatiebrief beschrijft hij het genoegen dat de ontvangst van het jaarboek hem geeft en gaat hij in op de verschillen tussen Castricum en zijn huidige woonplaats Gorkum, zoals het in de volksmond heet.

Een oude Castricumse schelpenvisser vertelt
Dankzij het pionierswerk van Derk van Deelen (1900-1973) kon de Werkgroep Oud-Castricum in 1967 worden opgericht. Het leek de redactie een goede gelegenheid om een artikel van de hand van Van Deelen letterlijk op te nemen in deze jubileumuitgave. Het artikel is in 1952 gepubliceerd in De Speelwagen, het geïllustreerde tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. In het artikel vertelt de toen 78-jarige Cornelis (Klaas) van den Berg over zijn ervaringen als schelpenvisser.

Perspectief vijftig jaar
Perspectief, gehuisvest in de oude Duinrandschool in Bakkum, bestaat net als Oud-Castricum 50 jaar. De geschiedenis van de als schilderclub gestarte vereniging wordt beschreven. De amateurschilders uit ons dorp waren tot 1967 aangewezen op Tintoretto in Heiloo, die door de Bakkumse kunstschilder Cor Heeck werd begeleid. Onder zijn leiding wordt op 2 mei 1967 Perspectief opgericht. Na de in gebruik name van de oude Duinrandschool werden hier naast het schilderen ook andere kunstvormen beoefend als textiele werkvormen, tekenen, beeldhouwen en keramiek.

Een zomerhuisje in de duinen
Met het uitzicht op de Zanderij en verscholen tussen de bomen stond tot voor kort een zomerhuisje met de naam ‘de Merel’. Het artikel vertelt over de heer Lub, een Amsterdamse tabaks- en sigarenfabrikant die in 1932 een stukje duingrond kocht en na veel tegenwerking er in slaagde om hier een huisje te bouwen. In de vijftiger jaren wordt het huisje verkocht aan het nog zeer jonge echtpaar Beene Warink en Alie Zonneveld; Alie heeft er tot haar overlijden in 2016 gewoond.

Antonius, eens een tijdelijk tehuis voor stadse ‘bleekneusjes’
Het voormalig koloniehuis Sint-Antonius aan de Heereweg heeft vele honderden kinderen voor een korte periode gehuisvest om op krachten te komen. Een bijzonder verhaal over de ontwikkelingen vanaf de bouw in 1934 tot de sluiting in 2011. Daarbij komen onder andere het ontwerp van het koloniehuis, de oorlogsjaren, de opvang van de kinderen, de medische zorg, het onderwijs, de kapel, de organisatie en het einde aan bod.

De boog van Thorbecke
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Castricum op het spoor werd aangesloten. Op zondag 1 mei 1867 vond de eerste rit plaats met hoogwaardigheidsbekleders, de dagen daarop was het gewone publiek aan de beurt. Waarom werd het onbetekenende Castricum met een wijde boog op het spoornet aangesloten en hoe belangrijk was het voor de ontwikkeling van het dorp? Minister Thorbecke speelde in de keuze voor het tracé van de spoorlijn een beslissende rol.

De Oosterbuurt rond 1830
Hierin wordt uitvoerig aandacht besteed aan de Oosterbuurt en vooral hoe deze buurt met zijn huizen en bewoners er omstreeks 1830 heeft uitgezien. De Oosterbuurt was de woonbuurt ten zuidoosten van het centrum van het dorp; ze begon enkele honderden meters vanaf de Schoolstraat en strekte zich uit tot de grens met de gemeente Heemskerk. Rond 1830 stonden er in de Oosterbuurt 26 huizen, veelal boerderijen, voornamelijk aan de Breedeweg en Doodweg. Van elk huis worden de bewoners, de eigenaren en de bijzonderheden in de periode rond 1830 genoemd. Kaartjes geven nauwkeurig de plaats van elk huis aan.

Zijtje Rechtops bezittingen aan de Breedeweg bij haar overlijden in 1798
Van de boerderij aan de Breedeweg (nu nr.72) is een uitvoerige beschrijving van de inboedel bewaard gebleven. Deze beschrijving was naar aanleiding van het overlijden van Zijtje Rechtop en diende om te komen tot een eerlijke verdeling van haar erfenis over de kinderen uit haar huwelijken met Cornelis de Graaf en Jan Schavemaker. De inhoud van elk woonvertrek werd zeer gedetailleerd beschreven: het geeft een goed beeld van inboedel, kleding en sierraden in die tijd. Ook het boerenbedrijf wordt beschreven met het grondbezit, het vee en het gereedschap.

 

De renovatie van de boerderij van Glorie
De stolpboerderij aan de Breedeweg 75-77, beter bekend als de boerderij van de familie Glorie, is een hele grote boerderij met drie vierkanten en dateert al van voor 1800. De boerderij is zeer ingrijpend gerenoveerd. De betekende dat met behoud van de zijmuren en de vierkanten alles is gesloopt en opnieuw opgebouwd. Uitvoerig wordt beschreven het verloop van de werkzaamheden en de aanpassingen aan de boerderij.

Een eeuw schildersbedrijf Weda
Johan Weda uit het Friese Steggerda startte in 1917 een schildersbedrijf op de Bakkummerstraat. Hij overleed in 1944 als slachtoffer van een treinbeschieting. Zijn twee zoons Theo en Ab zetten het bedrijf na de oorlog voort. De broers splitsten de zaak in 1958 in een vestiging met winkel in Bakkum van Ab en een tweede vestiging met spuiterij en winkel aan de Torenstraat, waarvan Theo eigenaar werd. De bedrijven gingen over van vader op zoon en in 1988 verhuisde het schildersbedrijf uit Bakkum naar de Castricummer Werf. De geschiedenis van het nu honderdjarige bedrijf komt uitvoerig aan bod.

De bewoners aan de Breedeweg (noordzijde)
De Breedeweg is de belangrijkste weg in de Oosterbuurt en vormde vroeger de doorgaande weg van de dorpskom naar Uitgeest. Rond 1950 stonden er negen huizen (even nummers) aan de noordzijde van de Breedeweg vanaf de boerderij van Cor Poel, waar in 1972 het zwembad werd gebouwd. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de recente geschiedenis van deze panden en de elkaar opvolgende bewoners met onder andere de families Duijn, Hoek, de Nijs, Poel en Tromp.

De Castricumse familie … Tromp
De oudste generaties van de familie Tromp wonen in de 18e eeuw in de Zijpe en zijn binnenschipper van beroep. Nadien verlaat de familie de Zijpe en trekt onder ander naar Oude Niedorp. Timmerman Cornelis Tromp uit deze plaats komt op 29-jarige leeftijd in 1877 direct na zijn huwelijk met de Castricumse Trijntje van Duijn naar Castricum en gaat wonen aan de Breedeweg, in het woonhuis met werkplaats, dat hij aan het einde van datzelfde jaar koopt. Dit is de plaats waar het timmerbedrijf sindsdien is gevestigd. Zijn nageslacht zal het bedrijf uitbouwen tot het huidige bouwbedrijf Tromp.
De stamboom van Cornelis Tromp wordt verder behandeld tot de huidige generaties.

Naast deze artikelen bevat het 40e Jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het Jaarverslag en de Kroniek van het afgelopen jaar.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties