24 oktober 2015

Korte samenvatting artikelen 38e jaarboek Oud-Castricum (2015)

jaarboek 2015

Voorwoord
Hierin wordt nog eens gewezen op de ongewenste ontwikkelingen bij de gebouwde monumenten met als voorbeeld het verdwijnen van twee stolpboerderijen, het verval van boerderij Kronenburg en de grote zorg over de middeleeuwse dorpskerk, het belangrijkste rijksmonument van Castricum. Genoemd wordt de in discussie zijnde plannen om aan de noordzijde van de kerk een grote aanbouw te realiseren wat een verminking van de kerk zou betekenen. De tufstenen buitenmuur zou daarvoor moeten worden doorgebroken en graven geruimd of verplaatst.
Verder een toelichting over de gewenste uitbreiding van ons gebouw De Duynkant en de activiteiten ter verwerving van de hiervoor ontbrekende gelden.

Tachtig jaar geschiedenis van de afdeling Castricum van het Nederlandse Rode Kruis

De geschiedenis van de Rode Kruisafdeling begint al voor de officiële oprichtingsdatum op 18 januari 1935. Vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was het Rode Kruis betrokken bij de inrichting van paviljoens van het ziekenhuis Duin en Bosch die zo nodig als hospitaal dienst konden doen. In het dorp werden vrijwilligers geworven voor de verpleging.
Burgemeester Lommen nam in de dertiger jaren het initiatief voor de instelling van een ‘Roode Kruis Commissie Castricum’ die de oprichting van een afdeling zou kunnen voorbereiden. De afdeling zou de gemeenten Limmen, Castricum en Uitgeest gaan omvatten met in totaal circa 15.000 inwoners.
Inmiddels zijn vele acties, reorganisaties en functiewijzigingen gepasseerd, maar onveranderd is de toewijding van velen voor hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.

Herinneringen aan … de Tour de Flevo
Kapelaan Cor van der Wel was in de jaren ’50 geestelijk adviseur en organisator van het parochiejeugdwerk en nam het initiatief om een fietstocht van vier dagen te houden rondom het IJsselmeer voor jongens in ons dorp van twaalf tot en met zestien jaar. Gebaseerd op de historische oorsprong van het IJsselmeer, werd de wielerronde ‘Tour de Flevo’ genoemd.
In 1957 ging de Tour de Flevo van start. De tocht, gesponsord door de plaatselijke middenstand, werd daarna nog vijf keer gereden. Ook voor meisjes kwam er een ronde in 1961 en 1962.
Twee leiders van het eerste uur en verschillende prijswinnaars blikken in dit artikel terug op het voor velen onvergetelijke evenement.

Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 1)
Het duingebied, zoals wij dat nu kennen, is het resultaat van natuurlijke processen en van de invloed die de mens er eeuwenlang op heeft gehad. Er werd gejaagd, geplant, vee geweid en zand afgegraven, voor zover de duineigenaar dit toestond. Eigenaren waren veelal adellijke families. Het duingebied achter Bakkum was zelfs drie generaties lang koninklijk bezit. Vooral in het begin van die periode is het duinontginningsproject Bakkum gerealiseerd.

De stranding bij paal 45 van de bark Wilhelmina Frederika
De terugreis uit Suriname van de ‘Wilhelmina Frederika’ eindigde op 17 september 1860 bij paal 45 op het strand van Castricum. Het was een van de 600 Nederlandse schepen op de grote vaart die in dat jaar, soms met man en muis, ten onder gingen.
De bemanning van het gestrande schip en de passagiers, een weduwe met haar drie kinderen, werden door dappere mannen gered. De vrouw raakte al haar bezittingen kwijt maar er werd voor haar een grote inzamelingsactie gehouden. In contrast daarmee stond het gedrag van een Castricumse schelpenvisser tegenover de hulpeloze schipbreukelingen.

De Bakkerij 40 jaar: van jeugdsociëteit tot poppodium
‘De Bakkerij’ is al ruim 40 jaar een begrip in Castricum. In dit artikel, waaraan door diverse betrokkenen is meegewerkt, leest u hoe De Bakkerij aan zijn naam komt, hoe die eerste jaren waren en over de sluiting van het pand aan het Bakkerspleintje na 33 jaar in augustus 2007. Ook komt de oprichting van de Vereniging Vrienden van De Bakkerij in 2005 aan de orde. Daarnaast worden de rol van de jongerenwerkers en de diverse activiteiten en evenementen belicht. Uiteraard wordt er ook niet voorbijgegaan aan de strijd die moest worden geleverd om ‘De nieuwe Bak’ te verkrijgen en te kunnen uitbreiden.

De kruideniers in ons dorp
In de reeks over de middenstanders wordt deze keer aandacht besteed aan de kruideniers die ons dorp in ongeveer 100 jaar heeft gekend. Van de kruideniers bestonden zowel in Bakkum als Castricum veel zaken tot de eerste supermarkt begin jaren ‘60 zijn intrede deed. Dat was Glorie in de Torenstraat. Vanaf die tijd brak er echt een zuinige tijd aan voor de winkel op de hoek! Leden van diverse kruideniersfamilies vertellen over hun belevenissen. Met dit artikel eindigt de beschrijving van de middenstanders die ons dorp vele jaren van de eerste levensbehoeften hebben voorzien.

In gesprek met Engel Twisk
Engel Twisk werd in 1925 in Bakkum geboren en vierde dit jaar zijn 90e verjaardag. Hij kijkt terug op zijn leven en dat van zijn ouders en grootouders. Vader Floris startte rond 1918 een smederij op de hoek van de Bakkummerstraat en de Vinkebaan. Engel wilde net als zijn vader smid worden. Geen ander beroep sprak hem zo aan. In 1943 werden de woning en de werkplaats in opdracht van de Duitsers gesloopt, net als honderden andere panden. Vader Floris kon in 1948 in zijn oude buurtje een nieuwe woning met smederij in gebruik nemen. Na zijn militaire dienst in Nederlands-Indië pakte Engel eind 1949 zijn geliefde vak weer op. Tot zijn overlijden in 2015 woonde hij in de voormalige smederij.

Een honderdjarige woning aan de Hoogeweg
Bij Oud-Castricum kwam het verzoek van de bewoonster van het huis aan de Hoogeweg 1 om iets te schrijven over haar woning die in 2015 honderd jaar zou bestaan. Zij ontleende dat gegeven aan een opschrift in de muur onder de trap met de tekst ‘Jan Reek, timmerman, Wijk aan Duin, 1915’. Omdat er op deze plaats in 1832 volgens oude kaarten al een huis stond, was het interessant om de werkelijke geschiedenis van dit pand te gaan onderzoeken. Hieruit bleek dat de oorspronkelijke woning in 1915 is gesloopt. Er werd een nieuw huis gebouwd, dat in de loop der jaren verschillende eigenaren en functies heeft gehad.

Een wandeling met Eli Heimans
Ruim een eeuw geleden, rond 1906, maakte Eli Heimans, vriend en tijdgenoot van Jac.P. Thijsse, een wandeling die onder Castricummers wel bekend staat als ‘een rondje Papenberg’. Heimans (1861-1914) was evenals Thijsse onderwijzer in de hoofdstad en een groot pleitbezorger van goed natuuronderwijs. Hij beschreef het omliggende landschap en de flora tijdens zijn wandeling.

Castricummers in de Verenigde Oostindische Compagnie
In het archief van de Verenigde Oostindische Compagnie, kortweg de VOC, zijn gegevens bewaard gebleven over bijna 800.000 mensen, die in de 18e eeuw dienst namen bij de VOC. De gegevens van vele bemanningsleden, militairen en ambachtslieden, voor zover bewaard, zijn terug te vinden, doordat alle bewaarde scheepssoldijboeken inmiddels toegankelijk zijn gemaakt.
De Castricummers en Bakkummers die op de lijsten van de opvarenden van VOC-schepen voorkomen met hun functie, het jaar van vertrek en de duur van hun dienstverband zijn het onderwerp van dit artikel.

 

De Castricumse familie . . . Borst
In dit jaarboek is gekozen voor de publicatie van de familie Borst. Na de komst in Castricum in 1888 van Cornelis Borst met zijn gezin kreeg deze familie veel bekendheid in Castricum. Het gezin bestond uit acht zoons en twee dochters. Die acht zoons hebben elk op een verschillende manier een belangrijke rol gespeeld in ondernemend Castricum en Bakkum; zij hadden voordeel van de expansie van Bakkum, met name de bouw van provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Genoemde Cornelis had 23 kleinzoons die huwden en kinderen voortbrachten en bijna allemaal in onze gemeente bleven wonen. Hun gezinnen worden in de stamboom behandeld. Dat geldt ook voor de voorgaande generaties naar de vroegst bekende stamvader Pieter Janszoon Borst, die omstreeks 1669 is geboren en in Koedijk woonde.

Naast deze artikelen bevat het 38e Jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het Jaarverslag en de Kroniek van het afgelopen jaar.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties