27 oktober 2013

ARTIKELEN 36e JAARBOEK OUD-CASTRICUM (2013)

Voorwoord

Hierin wordt een oproep gedaan aan het gemeentebestuur voor een beter contact, waardoor wij bijvoorbeeld onze visie kunnen geven op invulling en aanpassingen van de erfgoednota.

01De gemeente heeft in samenwerking met de historische verenigingen en met de monumentenraad op diverse plaatsen fraaie informatiebordjes bij monumenten geplaatst, wat getuigt van veel waardering voor onze cultuurhistorie. De realisering van het provinciaal Archeologisch Informatie Centrum in ons dorp wordt gevoeld als een prachtige beloning voor het archeologisch pionierswerk dat hier is verricht.

 

De Vereniging Kennemer IJsbaan     

25 IJsbaan weer open 31-12-2008 (Kopie)Ons dorp beschikt al bijna 80 jaar over de ijsbaan aan de Zeeweg. Op 24 januari 1933 werd de ijsvereniging opgericht die in 1935 ‘Vereniging Kennemer IJsbaan’ (VKIJ) gaat heten. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport in al zijn verschijningsvormen en alles wat daarmee verband houdt. In het artikel wordt de geschiedenis van de jubilerende vereniging uitvoerig belicht.

 

De Gereformeerde Kerk van Castricum (1931-2005)

01 (Kopie)In 1931 wordt door de Gereformeerde Gemeente een kerkgebouw aan de Beverwijkerstraatweg in gebruik genomen. In 1955 wordt een nieuwe kerk, de Maranathakerk, gebouwd nu op de hoek van de Prinses Beatrixstraat en de Kleibroek. Het artikel beschrijft de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerk die in 2005 is opgegaan in de Protestantse Gemeente Castricum.

 

Over kranten en drukkers gesproken . . .      

27 Boesenkool en Harm NoordHoorn (Kopie)Het artikel over de geschiedenis van de kranten in Castricum begint met de uitgave in 1919 van het Weekblad voor Castricum en de komst van de eerste drukkerij aan de Korte Cieweg. De 92-jarige Jan Boesenkool komt aan het woord over het Nieuwsblad voor Castricum dat ruim 40 jaar in handen is geweest van de familie. Ook passeren de verschillende drukkers en redacteuren de revue.

 

De Maer- of Korendijk, een dijk van een monument 

07 (Kopie)Met een treurdicht in de lokale krant werd in 1999 voor het eerst de zorgelijke toestand van de middeleeuwse Maer- of Korendijk in de publiciteit gebracht. Na een lange periode van overleggen, onderzoeken, informatie uitwisselen en beslissingen nemen, heeft in 2010 in opdracht van de gemeente Castricum het herstel plaatsgevonden. Op zaterdag 5 juni 2010 vond de feestelijke opening plaats. Het traject naar het herstel is een onderdeel van de dijkgeschiedenis geworden en wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.

 

Tien jaar carnaval in Pieperduin (1971-1981)

20 - 502687 (Kopie)Op 11 november om precies 11.11 uur begint elk jaar het carnavalsseizoen. Het feest dat zes weken voor eerste paasdag losbarst, wordt vooral gevierd in Noord-Brabant en in Limburg, maar in 1971 brak het virus ook uit in Castricum. De carnavalsvereniging ‘De Windtrappers’ is op 11 november 2011 officieel opgeheven. De herinnering aan de vele roemruchte prinsen, feesten en optochten uit de eerste tien jaren van de vereniging wordt gepresenteerd.

 

De slagers in ons dorp

Afbeelding 22 (Slager Burgering) (Kopie)In de serie over de middenstanders, die ons dorp in zo’n 100 jaar heeft gekend, zijn dit keer de slagers aan de beurt. Ook hiervoor geldt dat het aantal winkels in de loop der tijd is teruggelopen. Rond 1950 bestonden er zo’n acht slagerijen op een inwonertal van 9.000. Momenteel tellen we er bij circa 23.000 inwoners nog vijf.

 

Veldwachters en politie in Castricum (deel 1)

14 - 001697 (Kopie)Misschien zijn er nog ouderen die zich het beeld herinneren van de dorpsveldwachter, die in uniform door het dorp liep, uitgerust met sabel en opschrijfboekje. Bekende namen uit het begin van de vorige eeuw zijn Piet Bleijendaal en Ariën Gorter en rijksveldwachter Pieter Koelewijn. In dit artikel worden de ontwikkelingen van taken van de veldwachters en politie in de gemeente Castricum beschreven en ook aanverwante functies kort belicht. In dit eerste deel wordt de periode tot 1940 behandeld.

 

Een inbraak met geweldpleging in Castricum

In het vroege voorjaar van 1557 is een brutale inbraak gepleegd in Castricum in het huis van Jan Willemszoon, een 74 jaar oude boer, waarbij de boer en zijn vrouw ernstig werden mishandeld. De daders werden gepakt en in Alkmaar voor het gerecht gebracht. De rovers kregen de doodstraf.

De Huzaren van Castricum

Huzarenbehandeld (Kopie)Rond de extra aandacht in 2013 voor de Slag bij Castricum volgt een korte beschrijving van de gevechten in 1799 van de Huzaren van Castricum. Dit legeronderdeel zette uiteindelijk in deze oorlog de beslissende actie in. De bijzondere rol die legeraanvoerder kolonel De Quaita hierin speelde, wordt toegelicht.

 

De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 9)          

03 - 000365 (Kopie)In dit artikel wordt de geschiedschrijving voortgezet van de tien panden aan de even zijde van de Dorpsstraat tussen Korte Cieweg en Koningin Wilhelminalaan. Het vermeldt de opeenvolgende bestemmingen van vooral de winkelpanden en de families. 

 

 

Bouwbedrijf A.C. Borst bestaat honderd jaar

15 - opening jubileumjaar (Kopie)In 1913 start Antoon Borst te Bakkum een aannemersbedrijf en koopt in dat jaar een onbebouwd perceel grond gelegen aan de oostzijde van de Bakkummerstraat, dat zich uitstrekt van de Eerste tot de Tweede Groenelaan. Hier bouwt hij zijn eerste bedrijfspand. Het bedrijf realiseerde in 1986 het bedrijventerrein Castricummer Werf en heeft inmiddels een enorme groei doorgemaakt.

Naast deze artikelen bevat het 36e jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het jaarverslag en de kroniek van het afgelopen jaar.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties