2 januari 2023

In Memoriam Piet Blom

Op 24 december 2022 overleed Piet Blom. Hij werd op 20 juli 1933 in Alkmaar geboren. Hij was van mei 2003 tot februari 2008 een begenadigd voorzitter van Oud-Castricum.

Door zijn bouwkundige interesse heeft hij in 2003 gehoor gegeven aan de oproep tijdens het Jaar van de Stolpboerderij om de Castricumse en Bakkumse stolpen te inventariseren. Dat was een kolfje naar zijn hand en hij begon ze met verve te beschrijven. Zo verscheen in de periode 2003-2010 in ons jaarboek een zevendelige reeks over het cultureel erfgoed: de stolp. Castricum en Bakkum telden er nog vierenveertig. Het werden zeer lezenswaardige artikelen die Piet zijn betrokkenheid en nauwkeurigheid in deze ademden.

Tijdens zijn voorzitterschap was hij betrokken bij de oprichting van Archeologische Werkgroep Oer-IJ, een regionale samenwerking met amateurarcheologen. Een eerste bijdrage van Piet was de syllabus ‘veldwerkboek voor de zandhaas’. In 2004 werd hij als bestuurder gevraagd met de werkgroep een monumentenregister op te zetten en een bijdrage te leveren aan de toekomstvisie Buiten Gewoon Castricum 2030.

Zijn hart ging altijd uit naar de boerderijen en met name de ouderdom daarvan. Dit leidde tot dendrochronologisch onderzoek van hout van enkele boerderijen. Zo blijkt Kronenburg, de stolp met het dubbele vierkant, gebouwd te zijn omstreeks 1695. Piet heeft al een aantal jaren geleden zijn onderzoek naar de boerderijen in een flink aantal ordners aan het archief van Oud-Castricum overgedragen.

In 2010 droeg Piet het gedicht ‘Ode aan de dijk’ voor aan Radio Noord-Holland tgv opening herstel Maer- of Korendijk. Een laatste onderzoek naar begraafplaatsen leidde in 2012 tot het artikel Begraven in Castricum en Bakkum. Dit werd in 2013 gevolgd door een artikel in twee delen over Veldwachters en politie in Castricum. Ook genealogie trok hem aan en hij liet dan trots de stamboom Blom zien aan de vrjwilligers. Velen weten het niet, maar Piet heeft thuis een bibliotheek over de stad Alkmaar, een heuse Alkmaar-kenner.

Velen herinneren zich Piet als een voorzitter die door zijn vriendelijke en stimulerende houding wist wat er bij Oud-Castricum speelde. Hij was naar de leden toe belangstellend en verbindend en enige vastberadenheid sierde hem.

Wij zijn Piet dank verschuldigd voor datgene wat hij als bestuurder en vrijwilliger voor Oud-Castricum en voor velen van ons persoonlijk heeft betekend.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties