4 januari 2023

Heerlijke wandelingen van bijna 100 jaar geleden

Als Harry Vermanen, oud-lid van Oud-Castricum, in 2022 overlijdt, komen zijn dochters met een nalatenschap voor ons. Of we zes dozen met boeken een goede bestemming willen geven.

Al grasduinend door zijn bibliotheek komen we een boekje tegen met de titel ‘Te voet door de omstreken van Alkmaar’. Dat zou ook informatie over Castricum kunnen opleveren. En jawel, het boekje van de A.N.W.B. geeft beschrijvingen van de Bondswandelingen om Alkmaar, waaronder één van Egmond a.d. Hoef naar Castricum en één van Castricum naar Alkmaar.

Het boekje met gebrocheerde kaft is geïllustreerd en bevat een viertal kaartjes en toegangsbewijzen, te weten een dagtoegangskaart voor het gehele Provinciale Landgoed bij Castricum, nu PWN, en een bondstoegangskaart. Een kompas verdient bij de wandelingen aanbeveling.

Het boekje en de beschrijving ademen de sfeer van de late dertiger jaren. In 1941 was het boekje nog te koop voor f 0.25. Als logies gelegenheid voor Castricum werd aanbevolen Bondshotel “De Rustende Jager“, Rijksstraatweg 157a, tel. 4 (f 3.-).

Geniet van de beschrijvingen en nog aardiger is het zelf wandelen.


EGMOND A.D. HOEF – CASTRICUM.

KAART 1 – AFSTAND  13.4 K.M.

Op den tramweg naar Egmond a. Zee gaan we even rechtsaf, en dan links een pad in langs den duinrand [de huidige van Oldenborghweg]. Rechts hooge duinen, links een aardig gezicht op het kerkje met omgeving van Rinnegum. Het pad, nu van klinkers voorzien, voert verder als Bleekerswegje [Weg naar de Bleek] langs Tijdverdrijf en de Bleek naar den grooten weg [Herenweg] in Rinnegum. Aangezien voor het duinterrein tusschen Rinnegum en het Provinciaal Landgoed bij Castricum helaas geen vergunningen konden worden verkregen, zijn we thans gedwongen den rijweg te volgen, die ter hoogte van Waterrijk nog aardig begroeid is, en die naar Egmond binnen voert.

Voorbij Waterrijk loopt rechts de Schulpweg [Oude Schulpweg] het duin in; na ongeveer 700 M. voert een wegje [Sint-Adelbertusweg] links naar de Aelbertsput, waaraan een bekende legende is verbonden, en dat als bedevaartplaats weer zeer in trek is. De St. Aelbertsweg voert weer naar het dorp terug.

De nieuwe gladde rijweg [Herenweg in Egmond-Binnen] loopt verder zuidwaarts; links zien we de laatste overblijfselen van de binnenduinen bij Noord-Bakkum, die weldra geheel zullen zijn afgegraven. Nog een tweetal kilometers en we bereiken de grens van het Provinciaal Landgoed; daar slaan we den zandweg [Niet meer bestaand pad tegenover de Duinweg. Nu deels ruiterpad.] in, die langs de tot Jeugdherberg ingerichte boerderij het Zeeveld voert.

De bij het boekje behoorende toegangskaart geeft toegang tot het geheele Landgoed, zoodat men er, indien men dit wenscht, nog langer kan ronddwalen, dan deze wandelroute aangeeft.

We komen weer in het bosch, en gaan door het met ouder geboomte bezet gedeelte van het Landgoed. Voorbij Zeeveld slaan we rechts een weg in [Rendorpweg], door het zoogenaamde Melkvlak. Op den 2den viersprong linksaf [Van Speijklaan]. De weg is langzamerhand met ouder geboomte bezet en nadert den weg naar Castricum aan Zee.

Voorbij het gebouwtje van het P.E.N. voert rechts een weg door een mooi gedeelte van het bosch [Dennenlaan], naar het kampterrein. Langs de Manege, een ronde open plek en langs het kampterrein, waar pompen en verschillende gebouwtjes staan, komen we nu op den fraaien weg [De Zeeweg] naar de jonge badplaats Castricum a. Zee. Men kan het voetpad langs den weg volgen, dat binnen een half uur langs een prachtige open weg door fraai duinterrein het mooi gelegen hotel Zeerust [Hotel Zeerust blijkt na onderzoekje de consumptietent van Thijs Jannes en Daan Koelewijn te zijn.] bereikt (heen en terug 4.2 K.M.).

Langs den weg Castricum a. Zee-Castricum bereikt men in ongeveer een kwartier den rijksweg [Bergerweg of Bakkummerstraat en Mient], die langs het Prov. Ziekenhuis Duin en Bosch en langs de spoorbaan naar Castricum voert. Rechts zien we den hoogen Papenberg liggen, behoorende tot het eveneens afgesloten Geversduin. Door het dorp voert de wandeling langs den Rijksweg [Rijksstraatweg of Dorpsstraat] verder naar Alkmaar.CASTRICUM – HEILOO – ALKMAAR

KAART 1 en 2 – AFSTAND 13.6 K.M.

De weg door het dorp Castricum loopt langs het Gemeentehuis van 1911 en langs de Kerk, in welks muren en toren nog kogels zitten uit den strijd van de Engelschen en Russen tegen de Franschen in 1799. Naar Limmen wandelende kunnen we den rijweg [ Rijksstraatweg] niet vermijden, daar er geen aardige binnenweg is.

Buiten het dorp hebben we een ruim uitzicht op de duinen en over het vlakke land in de richting van Uitgeest en het Alkmaarder meer. Na een goed halfuur bereiken we Limmen, na de Limmerbrug over de Schulpvaart te zijn overgegaan. In het begin van het oude dorp, gaan we links den 2den weg [Hogeweg] in, die door tuinen voert en op den viersprong links en weer rechts den Kapelweg in, die langs deze zijde van de spoorbaan naar de Runxkapel [bij Onze Lieve Vrouwe ter Nood] voert. Deze nieuwe bedevaartskapel is gesticht op de plaats van een oude kapel, waaraan een legende uit 1713 is verbonden.

De Kapellaan brengt ons van de kapel op den Hoogenweg [Hoogeweg], die naar Heiloo voert, en overgaat in den Heerenweg [voorbij de Zevenhuizerlaan]. Na de Stationsweg te hebben gekruist, komen we op het pleintje bij het oude 13e eeuwsche Kerkje en de uit de 7e of 8e eeuw dateerde Willebrordusput, met daaraan verbonden legende. Langs de kerk gaan we naar den Rijksweg. Hier links en de Kerklaan [Kerkelaan] in; en op den vijfsprong rechts af [Willibrorduslaan] door de fraaie eiken lanen van het Heiloo’er bosch, eigendom der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. (Voor toegang tot het gedeelte ten N.W. van de spoorbaan moet men de lidmaatschapskaart van genoemde Vereeniging kunnen vertoonen.)

Bij den Westerweg rechts de breede beschaduwde Westerlaan [Ronde O-laan] in, die op het huis Nijenburg aanloopt, en op den laatsten viersprong in het bosch linksaf [fietspad naar Zandersloot] langs het heuveltje met ouden eik; op den volgenden viersprong een kort eind linksaf, en daarna rechtsaf langs de Zandersloot naar Alkmaar. We gaan voorbij het Sportterrein, bij de kerk even linksaf en dan langs de fraaie Harddraverslaan -waaraan het Ziekenhuis (de vroegere Cadettenschool) is gelegen- naar de fraaie singels, die op de vroegere wallen van de stad zijn aangelegd. Links ligt de Kennemerhout. Recht doorgaande bereiken we over de brug door de Koorstraat ons punt van uitgang, het Kerkplein.

Bezienswaardigheden in Alkmaar zijn:

  • De Gr. of St. Laurentius kerk, de eenige basiliek in het oude Noorderkwartier, gebouwd 1470-1516; tombe van 1540 voor Floris V, Gothische koorbanken 16e eeuw, orgel van 1511, enz.
  • Stadhuis in Gothischen stijl 1509-1520; W. deel van den gevel van 1694 in de Lange straat.
  • Prachtige Waag, ongeveer 13e eeuw, Oud. Holl. Renaissance stijl, hoofdgevel van 1582, op het Waagplein.
  • Merkwaardige kaasmarkt op Vrijdag, die om 10 uur wordt ingeluid; de veemen der Kaasdragers zijn, door de kleuren der hoeden, te herkennen.
  • Het monument Alcmaria Vitrix in het Victoria Park [N.O. der stad). 
  • Vele merkwaardige gebouwen en gevels. Zie de uitgave Bondsplattegronden waarin ook Alkmaar is opgenomen.

Toegevoegd door Oud-Castricum

[……] Tussen haakjes staan opmerkingen van de transcriptor Rino ZonneveldNawoord Oud-Castricum

Zo hopen we nog meer van die bijna honderd jaar oude pareltjes in schenkingen tegen te komen. En is er nou zoveel veranderd die afgelopen periode? Ja, de wijdsheid daar mogen we zuinig op zijn. En wat fijn dat de Bakkummer binnenduintjes bij de Heereweg nooit afgegraven zijn.

Bron: Te voet door de omstreken van Alkmaar, A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, ’s-Gravenhage – Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties