23 januari 2014

De archeologische kroniek van Noord-Holland 2012

archeologische_kroniek_2012Net als vorige jaren ziet de kroniek die een rijk geïllustreerd beeld geeft van de resultaten van archeologisch onderzoek in Noord-Holland er weer erg aantrekkelijk uit. Het Voorwoord door de Gedeputeerde voor Cultuur Elvire Sweet staat èn door de tekst èn door de foto’s van Hilde en het archeologisch depot in aanbouw geheel in het teken van de rol die het nieuwe centrum in Castricum gaat spelen. Veel aandacht gaat natuurlijk uit naar de vondsten in de grote steden Alkmaar (p. 4-18) en Amsterdam (p. 22-36). Wat Castricum betreft wordt verslag gedaan (p. 40) van de vondsten uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd bij de aansluiting van het Uitgeesterweggetje met de provinciale weg. Uit dezelfde periode stammen vermoedelijk de greppelsystemen die aan de zuidkant van de Schulpvaart werden aangetroffen en die mogelijk wijzen op een omgreppeling van een kleine binnenruimte met de mogelijkheid van seizoens­gebonden bewoning (p. 40-41). Ook het inventariserend veldonderzoek op het perceel Duinweg 125 in Bakkum (p. 42) bracht in de proefsleuven o.a. aardewerk­fragmenten uit die periode aan het licht. Van een echte opgraving was bij ons in de buurt alleen sprake in Heiloo aan de Zandzoom / Zuiderloo (p. 57-60). Net als bij het onderzoek van vorig jaar in het aangrenzende gebied waren ook hier de resultaten weer zeer rijk en van groot belang voor de geschiedenis van Heiloo en omgeving. Er werd een nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen opgegraven (± 650/700-900 n.Chr.). Hieraan is o.a. ook meegewerkt door vrijwilligers van de werkgroep Oer-IJ.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties