17 augustus 2022

Villa Kerkzicht

Door: Eric Bor

Afb. 1. Villa Kerkzicht langs de Dorpsstraat in 1911

Het rijtje winkels tegenover het oude raadhuis in de Dorpsstraat kwam vlak voor de Tweede Wereldoorlog gereed. Voordien stond op die plek een villa, die heel toepasselijk Kerkzicht heette. ‘Het huis van Goes’, zeiden de Castricummers in die tijd nog, al was het sinds 1931 een jeugdhuis van de katholieke kerk geweest. Zeventig jaar eerder zeiden ze vast ‘het huis van Rommel’ en honderd jaar eerder misschien ‘het huis van Nuhout van der Veen’ of kortweg: ‘het huis van de schout’, al woonde die maar 11 jaar in het huis.   

3 augustus 2022

Jan Stuyt, de architect van de Pancratiuskerk en het oude Raadhuis

Door: Eric Bor

Afb. 1. Jan Stuyt getekend door Huib Luns (Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 1906)

Een aantal beeldbepalende gebouwen in Castricum zijn door de Haagse architect Jan Stuyt (1868-1934) ontworpen: de Pancratiuskerk met de bijbehorende pastorie, zusterhuis en bewaarschool en het voormalige Raadhuis aan de Dorpstraat.

20 juli 2022

Zweven boven het duinreservaat

Door: Eric Bor

Afb. 1. Vliegtuig Grünau Baby in 1956; op de achtergrond mannen die de kabel terugtrekken

Van maart tot en met december zie je in het weekend en op feestdagen regelmatig zweefvliegtuigen boven het duingebied. Die komen van het zweefvliegveld van de E.Z.Z.C., de Eerste Zaanse Zweefvlieg Club. Deze vereniging werd in 1936 opgericht en vond na de oorlog het Watervlak in het Duinreservaat (nabij de Brabantse Landbouw) een ideale plek om als zweefvliegveld te gebruiken. Zweefvliegtuigen kunnen starten door ze voort te trekken met een motorvliegtuig. Deze methode mag men in het duingebied natuurlijk niet gebruiken. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een staalkabel van zo’n 900 meter lang, die door de sterke motor van een lier aan de overkant van het veld met grote snelheid wordt ingetrokken, waardoor het zweefvliegtuig als een vlieger wordt opgetrokken.

6 juli 2022

Pottenstapels uit de Romeinse tijd heel bijzonder

Door: Eric Bor

Afb. 1. De in 1969 gevonden pottenstapel

Pottenstapels uit de Romeinse tijd, zoals die in Castricum op verschillende plaatsen zijn opgegraven, zijn tot nu toe alleen ook in Velsen op het Hoogoventerrein aangetroffen.  In Alkmaar is een enkele vondst gedaan. Het lijkt erop, dat pottenstapels alleen in (Noord-)Kennemerland in gebruik waren.

22 juni 2022

Drukkerij Boesenkool

Door: Eric Bor

Afb. 1. Geelvinckstraat 15. Het woonhuis van Boesenkool en rechts het kantoortje. Achter het huis de drukkerij

De drukkerij aan de Geelvinckstraat was heel klein. Als je niet wist dat hij er was, liep je hem zo voorbij. Alleen op dinsdag en vrijdag in de vroege avond was hij zichtbaar door de talrijke fietsen van de krantenbezorgers die in het steegje voor de drukkerij stonden. Ieder wachtte op zijn portie exemplaren van het Nieuwsblad voor Castricum, die bij de abonnees in de bussen moesten worden gestopt. Elke bezorger had een in plastic gevat lijstje met de straten en huisnummers die zijn wijk vormden. Soms moest daar op gezag van Jan Boesenkool op het laatste moment nog een nummer bij of af.

8 juni 2022

Het huis van de notaris

Door: Eric Bor

Afb. 1. Hermana State omstreeks 1920

Het houten huis had verschillende namen. Wij noemden in 1964 het leegstaande en op de slopershamer wachtende pand het huis van de notaris. Het vormde voor ons voor korte tijd een verboden en dus woest aantrekkelijk spookhuis annex adolescentenlustoord. Vorige generaties spraken van het huis van de dokter. Het huis heette officieel Hermana State, maar voor 1906 heette het Zorgvlied. Het stond een tiental meters naar achteren op het terrein aan de Dorpsstraat waarop nu het voormalige gebouw van de  ABN/AMRO-bank staat.