19 mei 2017

Canon Castricum en Bakkum gepresenteerd

Direct na de uitreiking van de Canon. In het midden naast burgemeester Mans Ernst Mooij en rechts Peter Sibinga. (Foto Hans Boot)

Op dinsdagavond 16 mei bestond Oud-Castricum precies 50 jaar. Ter ere daarvan mocht burgemeester Mans het eerste exemplaar van een nieuwe uitgave van de werkgroep in ontvangst nemen. Het betreft een historische Canon die de geschiedenis van Castricum en Bakkum beschrijft.

Het behoeft inmiddels geen toelichting meer dat 2017 het jubileumjaar van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum is. Naast diverse activiteiten als buurten- en scholenprojecten en bijzondere tentoonstellingen is het 50-jarig bestaan van de werkgroep literair tot uiting gebracht door een historische Canon uit te geven.

Direct na de uitreiking van de Canon. In het midden naast burgemeester Mans Ernst Mooij en rechts Peter Sibinga. (Foto Hans Boot)

Voor de presentatie van het fraaie boek, dat de geschiedenis van ons dorp in 30 vensters (verhalen) vertelt, waren zo’n 100 genodigden op 16 mei naar het gemeentehuis gekomen.

Nadat werkgroepvoorzitter Peter Sibinga iedereen welkom had geheten en de gemeente had bedankt voor haar gastvrijheid, vertelde hij iets over het verleden van Oud-Castricum en concludeerde dat onder andere belangrijke archeologische vondsten, tentoonstellingen en niet te vergeten de jaarboeken ertoe hebben bijgedragen dat de werkgroep zich geworteld voelt in de gemeenschap. De voorzitter zei echter ook: “Wij staan nu voor een aantal uitdagingen. Verjonging van de leden is dringend nodig en ook moeten we ons misschien meer richten op grensoverschrijdende zaken als aansluitingen op de A8/A9 en de veranderingen binnen de gemeentelijke organisaties.”

Film

Vervolgens kreeg Hans Kinders het woord die een speciale film in het kader van het jubileum had gemaakt en deze mocht inleiden: “Mijn eerste documentaire voor de werkgroep maakte ik 10 jaar geleden voor het 40-jarig bestaan en inmiddels staat de teller op 19. Voor deze productie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een film van de familie Portegies uit de jaren ’60 die al in kleur was. Opmerkelijk is de verbetering van het materiaal in de loop der jaren, waarbij ik nog wil vermelden dat ik de film heb kunnen afsluiten met opnames via een drone.”

De film, die uiteraard werd vertoond, was een mooie mengeling van heden en verleden met nostalgische beelden van de markt, kermis, strandleven en een gemeenteraadsvergadering waarin nog een shaggie werd gerold…

Na de pauze was het de beurt aan Ernst Mooij om de Canon te presenteren. De geestelijke vader van het boekwerk en taakgroepleider Cultuurhistorie en Monumenten bij Oud-Castricum merkte onder meer op: “Dankzij de schat aan informatie die door de werkgroep is verzameld, is het mogelijk geweest om deze Canon samen te stellen. Erfgoed is overal om ons heen en zelfs in de bodem. De verhalen daarachter moeten wel bekend zijn en daaraan kan dit boek een bijdrage leveren.” Mooij bedankte de medewerkers aan het boek en uitgeverij Pirola voor de prettige samenwerking. Vervolgens kreeg zijn echtgenote Eudoxia van Peter van Eerden namens de gehele werkgroep een bos bloemen, omdat zij haar man door het werken aan het boek vele uren had moeten missen.

Zingen

Toen was het officiële moment aangebroken en bood Sibinga het eerste exemplaar van de Canon aan de burgemeester aan. Mans reageerde hierop als volgt: “Eerst dacht ik dat we gezamenlijk een canon moesten gaan zingen, maar later begreep ik dat het om een boek ging. Er is geen toekomst zonder geschiedenis en ik feliciteer de werkgroep niet alleen met het 50-jarig bestaan maar ook met deze prachtige uitgave. Het is ook fantastisch dat jullie nu met de uitbreiding van De Duynkant kunnen beginnen. In 50 jaar is er veel veranderd en het is goed om te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen met andere historische instanties in de omgeving. De samenwerking tussen het Huis van Hilde en Oud-Castricum is daar al een mooi voorbeeld van. Ik ga met plezier deze Canon lezen en nu op naar de 100 jaar!”

Cor Smit, die dit jaar de rol heeft van voorzitter van de jubileumcommissie, vertelde tot slot nog het een en ander over de verschillende activiteiten en deelde mee dat elke genodigde gratis een exemplaar van de Canon in ontvangst mocht nemen.

De Historische Canon van Castricum en Bakkum is vanaf heden verkrijgbaar voor € 11,- bij Boekhandel Laan. Voor donateurs geldt een speciaal tarief, waarover ieder inmiddels schriftelijk bericht heeft gehad. Meer informatie is te vinden op de website.

Tekst: Hans Boot

Bron: Dichtbij.nl – Nieuwsblad voor Castricum

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties