9 januari 2014

‘De grote volksverhuizing’

Landsverdediging-in-HollandHet voorjaarsnummer van het Historisch tijdschrift ‘Holland’ (jaargang 45, nr. 2, 2013) was gewijd aan de ‘landsverdediging in Holland’. Stefan van Schuppen behandelt onder de titel ‘De grote volksverhuizing. Effecten van de aanleg van de Atlantikwall’ (pagina 71-74) de enorme gevolgen daarvan voor de bevolking langs de Hollandse kust. De verdwijning van onze Duinkant komt niet ter sprake (zie daarvoor ons Jaarboek Oud-Castricum 33 van 2010 het artikel van Niek Kaan), maar wel is er aandacht voor de grootschalige verwoestingen in Den Haag en dichter bij ons in de buurt, in Velsen-IJmuiden en Den Helder. Het artikel is een soort vooraankondiging van een groot onderzoeksproject onder dezelfde titel. Het initiatief daartoe is o.a. genomen door de Cultuurcompagnie Noord-Holland in Alkmaar. Zie verder ook de site: http://www.atlantikwallplatform.eu/ waar tekst-, foto- en kaartmateriaal over Castricum te vinden is.

21 november 2013

Lezing over oorlog van 1799 tot nu

Met de film ‘Soldaat onder het zand’ heeft filmmaakster Pauline van Vliet het verschijnsel ‘oorlog’ dichtbij gebracht. Een vergeten oorlog is tot leven gekomen, eentje van ruim tweehonderd jaar geleden. In het heden is oorlog ver weg voor ons. Maar ook nu woeden er oorlogen.

lezingoveroorlogvan1799totnu_1castricumWat betekende oorlog toen en wat betekent het nu? Gijsbert van Iterson Scholten doet onderzoek naar de verschijnselen ‘oorlog’ en ‘vrede’ in heden en verleden. In een lezing op zaterdag 1 december in De Hoep, zal hij een link maken van de oorlog uit 1799 naar de oorlogen van nu. Waarin verschillen de oorlogen van nu met die van toen en hoeveel oorlog is er eigenlijk nog op de wereld? Gijsbert is historicus en filosoof en was jarenlang werkzaam voor de Nederlandse vredesorganisatie IKV Pax Christi. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over verschillende opvattingen van ‘vrede’ aan de VU in Amsterdam. Hij is een begenadigd spreker die zoiets naars als oorlog op een sprekende manier en met humor, voor het voetlicht kan brengen.

21 oktober 2013

Landschap in Beweging

Aan de overkant van de Schulpvaart ligt het waterbergingsgebied Gasthuisweid

Tijdens de jaarlijkse avond voor donateurs en belangstellenden van de Stichting Alkmaardermeeromgeving zal Lia Vriend voor de pauze een presentatie houden over de functie van de waterbergingen in de Groot Limmerpolder en de relatie met de Schoonwatervallei. Na de pauze zal Marijke Dirkson vertellen hoe zij als schaapherder met haar kudde aan landschapsbeheer doet. Beiden zijn enthousiaste vertelsters.

Aan de overkant van de Schulpvaart ligt het waterbergingsgebied Gasthuisweid
Aan de overkant van de Schulpvaart ligt het waterbergingsgebied Gasthuisweid

De avond wordt gehouden op maandag 4 november 2013 in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 te Limmen. Aanvang 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Nieuwe donateurs (5,– euro) komen in aanmerking voor het boek  ‘Een groene oase tussen kaasstad en staalstad’ tegen de gereduceerde prijs van 9,95 euro. Samen dus voor slechts 14,95 euro.

14 juli 2013

Jacob maakt maidentrip (nu met video)

Burgemeester Mans nam het boek over Thijs Bakker in ontvangst en wilde samen met enkele leden van shantykoor de Skulpers graag nog even met de schelpenkar op de foto. In de kar zittend rechts naast de mand initiatiefnemer Jacob Beentjes en rechts achteraan naast de kar initiatiefnemer Rino Zonneveld. (foto/tekst: Hans Boot)

CASTRICUM – De fraaie schelpenkar die sinds kort te vinden is in het strandvondstenmuseum , Jacob gedoopt, werd zaterdag 29 juni ingewijd met een rit naar het strand. Dit in het bijzijn van de initiatiefnemers Rino Zonneveld, Jacob Beentjes en museumdirecteur Menno Twisk. Ook in het museum was er het een en ander te doen. Daar werd ’s middags onder andere een herdruk van het boek van Kees Droog over strandvonder Thijs Bakker gepresenteerd.

Burgemeester Mans nam het boek over Thijs Bakker in ontvangst en wilde samen met enkele leden van shantykoor de Skulpers graag nog even met de schelpenkar op de foto. In de kar zittend rechts naast de mand initiatiefnemer Jacob Beentjes en rechts achteraan naast de kar initiatiefnemer Rino Zonneveld. (foto/tekst: Hans Boot)

Even leek de tijd te hebben stilgestaan op. Een grote stoet belangstellenden was om 9.30 uur getuige van een rit met paard en schelpenkar, waarvan de bouw in april werd voltooid. De tocht voerde vanaf het Strandvondstenmuseum aan de Geversweg over de oude schelpenvissersroute naar het strand. Daar werd naar schelpen gevist en kon worden geconstateerd dat de kar bewust hoog op de wielen staat om door de zee te kunnen rijden.