29 oktober 2017

Puzzelen met geschiedenis

Simon Zuurbier (rechts) wordt door voorzitter Oud-Castricum Peter Sibinga in het zonnetje gezet (Foto: Nicole Kleine Staarman)

Dat een titel soms misleidend is, bewijst het weinig prikkelende ‘40e Jaarboek Oud-Castricum’. Want wie de moeite neemt het open te slaan en lukraak aan een van de vele verhalen begint, zal geboeid verder lezen en voortaan Castricum met heel andere ogen bekijken. Wist je bijvoorbeeld dat de Zanderij is ontstaan door de aanleg van de spoorlijn en dat we ooit een prachtig stationsgebouw hadden? En waarom heeft het treintraject een bocht? Onder de mooie kop ‘De boog van Thorbecke’ staat dit verhaal beschreven in deze uitgave van het jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-

De in 2017 gesloopte woning ‘de Merel’ langs het Duinpad.

Castricum. En dit is maar één voorbeeld van de vele mooie geschiedenissen die worden belicht. Elk onderwerp, elk geschiedkundig feit, wordt door Oud-Castricum ontdekt, onderzocht en als puzzelstukjes in elkaar gezet. Voor veel leden een uit de handen gelopen hobby, want wat op het eerste oog misschien wat saai lijkt – het letterlijk en figuurlijk opgraven van historische fragmenten – blijkt verslavend te zijn.
Simon Zuurbier is een van die verslaafden. “Het begon met een oudoom die met alle paperassen die hij bij familieleden kon vinden, een stamboom had gereconstrueerd”, vertelt Simon. “Ik was toen begin twintig, raakte geïntrigeerd door de lege plekken en besloot dat ik die wilde invullen. Door de intensieve zoektocht werden de namen echte mensen voor mij, waarover ik vervolgens meer wilde weten: hoe hadden mijn voorouders geleefd?” Zijn

17 oktober 2017

Nieuwe tentoonstelling Van Viking tot Graaf van Holland in Huis van Hilde

Vikingmunten uit Bakkum voor het eerst voor publiek te zien


De aanwezigheid van Vikingen in de Europese kustgebieden is een van één van de heftigste onderwerpen uit onze vroege geschiedenis…Ook in het noorden van Nederland zijn de Vikingen geweest. Dat weten we sinds de vondst van de Vikingschat van Wieringen in 1996. Het kustgebied was in de 9e eeuw uitgeleend aan Vikinghoofdmannen die het verdedigden. Maar wat is er waar van de verhalen over plunderingen en verbrande dorpen door de Noormannen?

Vikingmunten uit Bakkum

22 februari 2017

Schaven aan Alkmaar

Kaas is het eerste waar ik aan denk. Dan wel héél oude kaas, want het gaat over de archeologie van Alkmaar. Peter Bitter, stadsarcheoloog, beschrijft in dit 228 pagina’s tellende boek de bodemvondsten van Alkmaar, Koedijk en Oudorp.

Alkmaar ligt op het noorden van de grote strandwal Limmen-Alkmaar die rond 2300 voor Chr. is gevormd. Rond 1400 voor Chr. vormt zich een laag veen waaronder men een hertshoornen werktuig, een peddelachtig stuk bewerkt hout en sporen van een akker vindt. Op deze veenlaag begint het rond 1000 voor Chr. enorm te stuiven. De ‘oude duinen’ op de strandwal worden een feit. Uit deze periode van 1000 tot 700 voor Chr. vindt men in Alkmaar de eergetouwsporen van een ploeg en uit vroege ijzertijd een pot; uit de Romeinse tijd van12 voor Chr. tot 411 na Chr. een plaggenput met houten raamwerk, een graf met gehurkte begraving; uit Merovingische tijd een Madelinus munt uit Dorestad, 630-650 na Chr. en dan….

26 mei 2016

De lotgevallen van de Duitse bezetters. John Heideman publiceert tweede deel over oorlog.

De cover van het nieuwe boek van John Heideman

Wie waren de mannen die ons land kwamen bezetten?

John Heideman geeft ze een gezicht in deel twee van zijn reeks ’Castricum en Bakkum tijdens de Tweede  Wereldoorlog’.

Ruim vier jaar geleden publiceerde John Heidema ’Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Hij dacht snel met een vervolg te komen, maar het werk aan deel twee nam meer tijd in beslag dan hij vooraf had vermoed. Oh ja, deel drie komt er ook. John Heideman, ras-Bakkumer, is gegrepen door de oorlogsgeschiedenis van de plaats waar hij een groot deel van zijn leven door bracht. En waar hij als onderwijs- assistent van het Jac. P. Thijsse College nog altijd dagelijks te vinden is.

5 september 2015

Nieuw in Huis van Hilde: vondstenspreekuur

nieuwinhuisvanhildevondstenspreekuur_1castricumCASTRICUM – Huis van Hilde start woensdag 9 september met een maandelijks Archeo-vondstenspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur in museum café Hildes Heerlykhyd kan iedereen een vondst laten beoordelen door een archeoloog.

Heb je ooit in het duin- of strandgebied een bijzondere vondst gedaan? Of kwam er bij het tuinieren iets uit de grond en wil je weten wat het is? Kom dan naar het Archeo-vondstenspreekuur en laat je verrassen.