30 juni 2020

Oer-IJ Atlas nu ook digitaal

Stichting Oer-IJ stuurde ons een persbericht over de vernieuwing van hun website èn digitale versie van hun Atlas. De Stichting stelt zich ten doel de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap van het voormalige mondingsgebied van het Oer-IJ zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Ook Castricum ligt in het gebied van de Oer-IJ en we willen u dus graag hierop wijzen. Bekijk ook vooral hun interactieve kaart. Daarop is van alles te lezen: van informatie over archeologische vindplaatsen tot wandel-, fiets- en vaarroutes, en van natuurgebieden tot boerderijen, molens en pontjes. De moeite waard!

16 januari 2019

Voor honderd jaren

In afl. 2 van den loopenden jaargang van het Vaktijdschrift vermeldt M. Kramer interessante bijzonderheden betreffende een onderwijzersbenoeming te Castricum een eeuw geleden (1804.)

Na den inhoud van verschillende documenten aangaande de vacature en de sollicitanten te hebben medegedeeld, wordt de lezer met de correspondentie tusschen den Schout en Secretaris van Castricum en den Schoolopziener in kennis gesteld.

16 november 2018

Atlas Oer-IJ; bijzonder boek over een verborgen landschap

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een uniek stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ, de noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Voor wie dat weet, is nog veel van die vroege geschiedenis in het landschap terug te zien.

Met het uitgeven van de Atlas van het Oer-IJ-gebied kan een groot publiek nu kennis nemen van de kwaliteiten en kwetsbaarheid van dit landschap. Een keur van deskundigen op het terrein van aardkunde, archeologie, geologie, geschiedenis en natuur is bereid gevonden er een bijdrage voor te schrijven. Prettig leesbare verhalen, geïllustreerd met uitzonderlijk mooie fotografie en veel (historische) historisch kaartmateriaal, waar je niet op raakt uitgekeken.

1 oktober 2018

Kleine briefjes met grote gevolgen

Regionaal Archief Alkmaar. Illustratie: Eric Coolen.

Polsstokbriefjes uit 1573 verkiesbaar gesteld

Alkmaar—In het huidige Noord-Holland vindt vijf jaar na het uitbreken van de Opstand een belangrijke gebeurtenis plaats. Alkmaar wordt zeven weken lang belegerd door de Spanjaarden, en op acht oktober 1573 als eerste stad bevrijdt van het Spaanse juk. De zogenaamde polsstokbriefjes speelden daarbij een belangrijke rol. Twee van die kleine, 445 jaar oude briefjes hebben de tand des tijds doorstaan en worden bewaard in het Regionaal Archief te Alkmaar. Ze doen nu mee aan de landelijke verkiezing van het (archief)stuk van het jaar, die dit jaar het thema “Opstand” heeft.

19 maart 2018

Vermoedelijk nóg een ‘kasteel’

Het onderzoeksteam wordt geassisteerd door wethouder Marcel Steeman en Hans van Weenen (rechts) Foto: Peter van Eerden

Het onderzoeksteam wordt geassisteerd door wethouder Marcel Steeman en Hans van Weenen (rechts)    Foto: Peter van Eerden

Een grote verrassing, ook voor deskundigen: naast de ondergrondse overblijfselen van het voormalige kasteel Cronenburg bevat de bodem van Castricum mogelijk resten van nog een klein kasteel of ‘blockhuijs’. Het zou zijn gebouwd in de veertiende eeuw en heeft gestaan in een weiland aan de Doodweg bij het Bonhoeffer College.

5 februari 2018

Nieuwe cursus Oer-IJ gids

Een buitenexcursie uit de vorige cursus met Wim Bosman die een grondmonster aan de cursisten laat zien

Een buitenexcursie uit de vorige cursus met Wim Bosman die een grondmonster aan de cursisten laat zien

De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat op 21 februari een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag.