1 juli 2022

Schelpenvissersdag op 10 juli

Schelpenvissersdag 2022

Op zondagmiddag 10 juli staat Bakkum vanaf 13.00 uur in het teken van de schelpenvisser. Zeker vanaf de 13e eeuw, en wellicht eerder, verdiende 80% van de Bakkummer bevolking een inkomen met het vissen van schelpen, of op zijn Bakkums gezegd ’t skullepen. Dit vissen werd in de laatste eeuwen steeds minder en stopte rond 1943 toen de kalkovens in Bakkum werden gesloopt 1).

Schelpen en andere vondsten

Er is momenteel nog één schelpenvisvergunning en één schelpenviskar. Wat is er te doen? De middag wordt geopend door Wethouder Valentijn Brouwer. Bezichtig de schelpenkar op het Skulpersplein, luister bij de muziektent naar Auke Hofstra met één van de allermooiste liedjes genaamd ‘De Zee’, naar Menno Twisk met zijn onvolprezen ‘Bakkum aan Zee’ en naar shantykoor de Skulpers met een varia aan liederen.

8 oktober 2021

Duitse V-wapens op Antwerpen vanuit Nederland

Lezing van Pieter Serriens over de periode september 1944 – maart 1945

Als Antwerpen op 4 september 1944 wordt bevrijd heerst er vreugde in de straten van de havenstad. Begin oktober hebben de geallieerden het gehele havengebied onder controle maar de euforie maakt al snel plaats voor angst als blijkt dat de Duitsers de stad bedelven onder een tapijt van Vergeltungsbommen (V1 & V2) die dood en verderf zaaien. Het “vrije’ Antwerpen krijgt te maken met een terreur die in heel België aan ongeveer 9000 Belgen het leven zal kosten.

Een in Nederland vrijwel onbekende geschiedenis omdat hier eigenlijk alleen Londen als algemeen doelwit bekend staat. Nederland was echter samen met het Westen van Duitsland de belangrijkste lanceerplaats voor de beide V-wapens. De ruim 2000 inslagen en 300 dodelijke slachtoffers die er in Nederland te betreuren vielen, steken echter schril af tegen de aantallen die Antwerpen en Londen te verduren kregen. Vooral de inslag op de Antwerpse Cinema Rex, waarbij een V2 in één klap 567 filmtoeschouwers de dood in joeg geeft aan welke impact de terreur te weeg kon brengen. Het is, afgezien van de atoombommen op Hiroshima & Nagasaki, tot op de dag van vandaag de inslag met de meeste dodelijke slachtoffers door 1 enkele bom.

4 september 2021

Gratis wandelexcursies Oer-IJ

Stichting Oer-IJ

Op zes zondagochtenden in september en oktober zijn er wandelexcursies naar locaties in het Oer-IJ-gebied die cruciaal zijn geweest voor de ontstaans- of bewoningsgeschiedenis van dit gebied in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Deze zogenaamde icoonplekken vertellen elk voor zich een eigen verhaal over een bepaalde tijdsperiode. Daarbij gaat het om de Voorhistorie met de prominente aanwezigheid van het Oer-IJ bij Castricum, de bouw van twee havenforten door Romeinen rond het begin van de jaartelling in Velsen,  de dichte bewoning in de Vroege Middeleeuwen bij Heiloo, de vele kastelen in de Late Middeleeuwen in de buurt van Egmond, de welvaart als gevolg van de uitvinding van de houtzaagmolen in Uitgeest in de 17e eeuw en de industrie versus het landschap rond het Noordzeekanaal in de Moderne Tijd.

Speciaal daarvoor opgeleide gidsen gaan met de deelnemers van de excursies op weg in het gebied waar die bijzondere ontwikkelingsfasen zich hebben voorgedaan. Ze vertellen daar hun verhaal en laten zien wat je er nog van kunt terugzien; soms bepaalde de omgeving het gebruik, een andere keer zetten de bewoners met ingrepen het landschap naar hun hand.

22 april 2021

De familie Drukker en de tragiek van joods Alkmaar

Persbericht van het Regionaal Archief Alkmaar

ALKMAAR – Het Regionaal Archief verzorgt een live online presentatie over het lot van de joodse familie Drukker en hun joodse stadsgenoten, vanaf de jaren dertig tot en met de Tweede Wereldoorlog. De presentatie is op donderdagavond 29 april gratis te volgen. De spreker, historicus en archivaris Jan van Baar, baseert zijn lezing op zijn recentelijk verschenen boek ‘De familie Drukker en de tragiek van joods Alkmaar’.

Cover van het boek ‘De familie Drukker en de tragiek van joods Alkmaar’

Bram Drukker woonde met zijn vrouw Juliette en dochter Marjan in Alkmaar toen de oorlog uitbrak. Het gezin overleefde die oorlog niet – Marjan werd maar 15 jaar. Het verhaal van de familie is op papier gezet door Jan van Baar. Met behulp van de herinneringen van Bram, geschreven in drie schriftjes, verschillende brieven die het gezin vanuit Westerbork schreef en talloze andere bronnen, zorgt Van Baar ervoor dat het lot van de familie niet wordt vergeten.

30 juni 2020

Oer-IJ Atlas nu ook digitaal

Stichting Oer-IJ stuurde ons een persbericht over de vernieuwing van hun website èn digitale versie van hun Atlas. De Stichting stelt zich ten doel de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap van het voormalige mondingsgebied van het Oer-IJ zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Ook Castricum ligt in het gebied van de Oer-IJ en we willen u dus graag hierop wijzen. Bekijk ook vooral hun interactieve kaart. Daarop is van alles te lezen: van informatie over archeologische vindplaatsen tot wandel-, fiets- en vaarroutes, en van natuurgebieden tot boerderijen, molens en pontjes. De moeite waard!

16 januari 2019

Voor honderd jaren

In afl. 2 van den loopenden jaargang van het Vaktijdschrift vermeldt M. Kramer interessante bijzonderheden betreffende een onderwijzersbenoeming te Castricum een eeuw geleden (1804.)

Na den inhoud van verschillende documenten aangaande de vacature en de sollicitanten te hebben medegedeeld, wordt de lezer met de correspondentie tusschen den Schout en Secretaris van Castricum en den Schoolopziener in kennis gesteld.