13 februari 2023

Onderzoek naar Joodse burgers in Castricum

In de Tweede Wereldoorlog zijn panden van Joodse burgers door de bezetter onteigend en doorverkocht. Hoe is het verloop van onteigeningen na de oorlog geweest. Dit verschilt per gemeente. Historici van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben daarover onderzoek uitgevoerd. En hoe dat in Castricum ging lees je in het volgende document.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

1 februari 2023

Schelpenkar Strandvondstenmuseum heeft nu plek bij Oud-Castricum

De feestelijke overdracht van de schelpenkar: Voorzitter Jan Frens van Oud-Castricum die de stukken en sleutel van de kar overhandigd krijgt van Menno Twisk.
v.l.n.r.: Jaap Wijker*, Jan Frens, Menno Twisk*, Rino Zonneveld, René Stet*, Kees Admiraal*, Jacob Beentjes* en Jan van Riet*.  *= schelpenkar-teamlid 
(foto Hans Boot)


In 2013 werd er op initiatief van Menno Twisk, toenmalig eigenaar van het Strandvondstenmuseum aan de Geversweg en Rino Zonneveld van Oud-Castricum een replica van een schelpenkar gerealiseerd. Nadat de schelpenkar ‘te gast’ is geweest in de tuin van restaurant Nieuw Westert in Egmond Binnen, is er nu een definitieve bestemming gevonden bij het onderkomen van Oud-Castricum. Afgelopen week werd de plek daarvoor geschikt gemaakt en vond de schenking onder grote belangstelling plaats.

19 januari 2023

Nieuwe bestuursleden bij Oud-Castricum

John Hommes (links) overhandigt de sleutel van De Duynkant aan Jan Frens
(foto Folkert Bangma).

In het bestuur van Oud-Castricum hebben met ingang van 1 januari van dit jaar twee wisselingen plaatsgevonden.

In de eerste plaats volgde Jan Frens (1949) John Hommes op als voorzitter. De in Drenthe geboren Frens bekleedde tijdens zijn werkzame leven diverse functies bij Staatsbosbeheer en was vanaf 1981 beheerder en rentmeester van PWN.

4 januari 2023

Heerlijke wandelingen van bijna 100 jaar geleden

Als Harry Vermanen, oud-lid van Oud-Castricum, in 2022 overlijdt, komen zijn dochters met een nalatenschap voor ons. Of we zes dozen met boeken een goede bestemming willen geven.

Al grasduinend door zijn bibliotheek komen we een boekje tegen met de titel ‘Te voet door de omstreken van Alkmaar’. Dat zou ook informatie over Castricum kunnen opleveren. En jawel, het boekje van de A.N.W.B. geeft beschrijvingen van de Bondswandelingen om Alkmaar, waaronder één van Egmond a.d. Hoef naar Castricum en één van Castricum naar Alkmaar.

2 januari 2023

In Memoriam Piet Blom

Op 24 december 2022 overleed Piet Blom. Hij werd op 20 juli 1933 in Alkmaar geboren. Hij was van mei 2003 tot februari 2008 een begenadigd voorzitter van Oud-Castricum.

Door zijn bouwkundige interesse heeft hij in 2003 gehoor gegeven aan de oproep tijdens het Jaar van de Stolpboerderij om de Castricumse en Bakkumse stolpen te inventariseren. Dat was een kolfje naar zijn hand en hij begon ze met verve te beschrijven. Zo verscheen in de periode 2003-2010 in ons jaarboek een zevendelige reeks over het cultureel erfgoed: de stolp. Castricum en Bakkum telden er nog vierenveertig. Het werden zeer lezenswaardige artikelen die Piet zijn betrokkenheid en nauwkeurigheid in deze ademden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws