19 januari 2023

Nieuwe bestuursleden bij Oud-Castricum

John Hommes (links) overhandigt de sleutel van De Duynkant aan Jan Frens
(foto Folkert Bangma).

In het bestuur van Oud-Castricum hebben met ingang van 1 januari van dit jaar twee wisselingen plaatsgevonden.

In de eerste plaats volgde Jan Frens (1949) John Hommes op als voorzitter. De in Drenthe geboren Frens bekleedde tijdens zijn werkzame leven diverse functies bij Staatsbosbeheer en was vanaf 1981 beheerder en rentmeester van PWN.

4 januari 2023

Heerlijke wandelingen van bijna 100 jaar geleden

Als Harry Vermanen, oud-lid van Oud-Castricum, in 2022 overlijdt, komen zijn dochters met een nalatenschap voor ons. Of we zes dozen met boeken een goede bestemming willen geven.

Al grasduinend door zijn bibliotheek komen we een boekje tegen met de titel ‘Te voet door de omstreken van Alkmaar’. Dat zou ook informatie over Castricum kunnen opleveren. En jawel, het boekje van de A.N.W.B. geeft beschrijvingen van de Bondswandelingen om Alkmaar, waaronder één van Egmond a.d. Hoef naar Castricum en één van Castricum naar Alkmaar.

2 januari 2023

In Memoriam Piet Blom

Op 24 december 2022 overleed Piet Blom. Hij werd op 20 juli 1933 in Alkmaar geboren. Hij was van mei 2003 tot februari 2008 een begenadigd voorzitter van Oud-Castricum.

Door zijn bouwkundige interesse heeft hij in 2003 gehoor gegeven aan de oproep tijdens het Jaar van de Stolpboerderij om de Castricumse en Bakkumse stolpen te inventariseren. Dat was een kolfje naar zijn hand en hij begon ze met verve te beschrijven. Zo verscheen in de periode 2003-2010 in ons jaarboek een zevendelige reeks over het cultureel erfgoed: de stolp. Castricum en Bakkum telden er nog vierenveertig. Het werden zeer lezenswaardige artikelen die Piet zijn betrokkenheid en nauwkeurigheid in deze ademden.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

5 december 2022

Nieuwsbrief december verschenen

Nieuwsbrief december 2022 verschenen

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat ons bezig houdt bij Oud-Castricum, versturen wij vier maal per jaar een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief van december een afscheidswoordje van onze voorzitter John Hommes (John: bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!). Daarnaast berichten over en vanuit:

  • Jaarboek: Bedankje,
  • Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet
  • Archief
  • Cultuurhistorie & Monumenten
  • Educatie
  • Website Oud-Castricum
  • …en verder ..

Klik hier om de nieuwsbrief van december 2022 te lezen. Wilt u ook oudere nieuwsbrieven lezen? Klik dan hier.
Wilt u elk kwartaal automatisch onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan hier aan als abonnee.

14 november 2022

Lezing Oud-Castricum over het kadaster in de 19e eeuw

Uitsnede van de kern Castricum uit het kadaster van 1832

De jaarlijkse donateursavond van Oud-Castricum, die ook toegankelijk is voor andere belangstellenden, wordt gehouden op vrijdag 18 november in Geesterhage.

Het Nederlandse kadaster dateert van 1832. Daarin zijn nu alle meetgegevens en bijbehorende financiële informatie van het Nederlandse vastgoed digitaal opgeslagen. Maar hoe functioneerde zo’n reusachtig register in de tijd voordat er computers waren?  
Dat vertelt Thomas Vermaut in zijn lezing, waarin de toehoorders worden meegenomen naar de massale landmetingen en de bijhorende papieren bureaucratie in de 19e eeuw. Toen liepen er honderden landmeters zo’n drie miljoen eigendomspercelen en opstallen op te meten. In die tijd werden er uitgebreide bezwaarprocedures opgezet, omdat de getaxeerde waarde van percelen nauw samenhing met de grondbelasting.

Momenteel wordt met het HisGIS (Historisch Geografisch Informatie Systeem)-project de geschiedenis van Nederland in dit historisch kadaster verwerkt. Tijdens de lezing zoomt de spreker natuurlijk in op Castricum en omgeving. Onder leiding van het Humanities Cluster en de Fryske Akademy worden alle handgeschreven kadastrale gegevens uit 1832 gedigitaliseerd. Voor meer info wordt verwezen naar de website www.hisgis.nl. 

De lezing op vrijdag 18 november begint om 20.00 uur in de zaal Koningsduyn van Geesterhage. Donateurs hebben gratis entree en niet-donateurs betalen  €5,- .