11 april 2024

Castricums historie op straat

Op meerdere historische plaatsen en monumenten in de gemeente zijn in het verleden informatieborden geplaatst.
Op initiatief van Oud-Castricum en met medewerking van het gemeentebestuur zijn er nu in Castricum vier nieuwe ANWB-informatiepanelen bijgekomen. Drie panelen staan in de oude Kerkbuurt, nabij de dorpskerk en 1 paneel bij de voormalige boerderij Albert’s hoeve.

Dingstal
In het oude centrum, de Kerkbuurt, wordt aandacht besteed aan de Dingstal. Dat is het pleintje op de hoek van de Dorpsstraat en de Schoolstraat. Op deze plaats werd in de middeleeuwen recht gesproken (ding) en vonden er volksvergaderingen plaats.  
Het is heel bijzonder dat het pleintje nog tot ver in de 19e eeuw bekend stond als de Dingstal. Hier heeft de eerste lagere school gestaan waaraan de straatnaam Schoolstraat herinnert.
Ook wordt gewezen op het Joods monument en het Juliana en Bernhardbankje.

11 april 2024

Mooie overdracht grafmonumenten

Tekst: Niek Kaan

Bijzondere meer dan 100 jaar oude houten graftekens bij de dorpskerk zijn opnieuw gerestaureerd. Het is al weer zestien jaar geleden dat Oud-Castricum waarnam dat de drie bijzondere houten graftekens op het noordelijk deel van de begraafplaats bij de dorpskerk door weer en wind waren aangetast. De teksten waren nog nauwelijks leesbaar. Restauratie volgde dankzij de medewerking van directeur Ton Borst van het gelijknamige bouwbedrijf en schilder Jan Breetveld. De meer dan 100 jaar oude monumentjes stonden er weer prachtig bij. In de aflopen jaren trad het verval opnieuw in en ze dreigden voorgoed verloren te gaan. Oud-Castricum trok de stoute schoenen aan en stelde zich opnieuw in verbinding met bouwbedrijf Borst waar zoon Cornel inmiddels de leiding heeft overgenomen. Het bedrijf sprak zijn contacten aan met het opleidingsinstituut voor de bouw Espeq in Heerhugowaard. Met de modernste middelen en geavanceerde apparatuur is men er daar in geslaagd perfecte replica’s van de oorspronkelijke graftekens te maken. 

27 maart 2024

Oud-Castricum neemt afscheid van uitgeverij Pirola

Na 31 jaar heeft Oud-Castricum afscheid genomen van uitgeverij Pirola uit Schoorl. De reden hiervan is dat de eigenaren Alphons Leysen en Kees Blom met het bedrijf zijn gestopt.

Vanaf 1992 heeft Pirola de jaarboeken van Oud-Castricum uitgegeven, te beginnen met het 15e en als laatste het 46e vorig jaar. Het leverde altijd een prachtig en zeer betaalbaar jaarboek op van een zeer goede kwaliteit papier en afbeeldingen.
Naast de jaarboeken verzorgde Pirola de uitgifte van een aantal boeken van de historische stichting.

Afgelopen maandagavond werden Leysen en Blom in De Duynkant in het zonnetje gezet en door oud-redacteur Simon Zuurbier bedankt voor de plezierige en efficiënte samenwerking met de uitgeverij in al die jaren.
Als dank ontvingen de heren uit handen van het bestuur van Oud-Castricum een boek over het Oer IJ-gebied en het certificaat ‘Levenslang (gratis) donateur’.

Tekst en foto: Hans Boot

v.l.n.r. Kees Blom, Alphons Leysen en Simon Zuurbier

21 maart 2024

Mijn herinneringen aan Castricum – door IJsbrand van Amsterdam

In mijn in 2002 gereedgekomen “Familiegeschiedenis” heb ik ook aandacht geschonken aan de verschillende woonplaatsen van ons gezin. Zo heb ik ook het wonen in Castricum beschreven.
In een gesprek met de voorzitter van “Oud Castricum” toonde deze belangstelling voor datgene wat ik over Castricum geschreven had. Daarom laat ik dit hieronder onveranderd volgen:
Alvorens te vertellen over het wonen van ons gezin in Castricum, wil ik eerst een en ander vermelden over het dorp Castricum als zodanig.

6 maart 2024

Archeoloog van Oud-Castricum in de krant

Al zó veel jaren zijn wij bij Oud-Castricum bezig met vrijwilligerswerk voor onze dorpen Bakkum en Castricum. En dan is het ook logisch dat bijna alles “in” Bakkum en Castricum blijft. 

Af en toe piept een van onze vrijwilligers naar “buiten” voor een lezing, een cursus, een onderzoek of een archeologische opgraving. En klik: Een van onze amateur archeologen staat op een foto in de NRC!