20 maart 2022

Lessen over Indonesië 1945-1947

Thuiskomst van Indiëganger Siem Castricum. Hier samen met zijn a.s. vrouw Ans Swart voor café De goede verwachting ( Nu het Mirakel van Bakkum).

Op 17 februari verscheen het rapport ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Het rapport geeft een beeld van de oorlog in Indonesië in de periode tussen de uitroeping van de Republiek op 17 augustus 1945 met de daaropvolgende chaotische periode tot begin 1947, tot het einde van de oorlog in 1949. Eén van de conclusies van het rapport was dat Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog structureel excessief geweld hebben gebruikt. Vele Nederlanders, zowel in politiek Den Haag als in Indonesië, waren betrokken bij de politionele acties in die tijd, waaronder ook Castricummers. Hoe hebben zij die tijd beleefd en wat wisten zij van het geweld dat in die periode gepleegd werd?

In 2012 1) maakten mavoleerlingen van het Bonhoeffer college, begeleid door Stichting Kist en in samenwerking met het Strand- en Streek historisch Museum en Oud-Castricum, een documentaire waarin zij 10 toen (2012) nog in leven zijnde Castricumse Indiëgangers interviewden. Het leverde een indrukwekkende film op (‘Merdeka: de oorlog na de oorlog’) waarin de ervaringen van deze dorpsgenoten in die periode zijn vastgelegd. Klik hier voor een fragment van deze film waarin dhr. Reinier Stet zijn verhaal doet (of bekijk het filmpje onder dit bericht).

13 september 2020

Documentaire over Tweede Wereldoorlog in de regio op C-TV

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Om daarbij stil te staan hebben de werkgroepen Oud-Castricum en Oud-Limmen en de historische verenigingen van Akersloot en Uitgeest een film gemaakt over de oorlogsjaren in de regio. In de film wordt stilgestaan bij ingrijpende gebeurtenissen, die zoveel mogelijk worden verteld door ooggetuigen of hun naasten. Het is een documentaire geworden waarin duidelijk te zien is hoe de oorlog en de bezetting impact had op het dagelijks leven in de buurt.

Lees het artikel op de site van C-TV of bekijk hieronder de de documentaire, gemaakt door de vier historische verenigingen.

2 april 2020

Thuis films kijken over Castricum

Geschiedenis van Castricum: Het Begin

In de afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep Oud-Castricum maar liefst 18 korte films gemaakt over onderwerpen die in De Duynkant op de informatiepanelen van de vaste tentoonstelling behandeld werden. De films gaan nu in de periode van 6 tot 23 april dagelijks op Castricum TV verschijnen. Elke dag een andere film. 

De films geven informatie over het ontstaan van het grondgebied van Castricum naast het Oer-IJ, de bewoningsgeschiedenis en het gevecht tegen zand en water. Ook andere onderwerpen zoals de Dorpskerk, Kronenburg, de Slag bij Castricum, de trein en trams, de Tweede Wereldoorlog en de naam en groei van Castricum komen aan bod. 

10 maart 2020

Extra vertoning film ‘Hoe het hier reilt en zeilt’

Vanwege overweldigend succes (er zijn al 6 voorstellingen geweest) vertonen we op 29 maart om 13.00 uur in De Duynkant nog één maal de 50 minuten durende, geluidloze film ‘Hoe het hier reilt en zeilt’ over Castricum in de 60’er jaren. Ben je geboren of getogen in Castricum, dan heb je grote kans dat je jezelf en tijdgenoten herkent. Maar ook voor wie de mensen van toen niet (her)kent, is de film een aanrader omdat hij een prachtig tijdsbeeld geeft van de 60’er jaren. Hoe zag Castricum eruit in die tijd, welke winkels waren er, hoe kleedden de mensen zich toen, welke sporten werden beoefend en welke sportclubs waren er?

Let op: in verband met het Coronavirus is deze filmvoorstelling voorlopig afgelast. Lees hier meer over in het bericht op onze website of op onze homepage.
Als u zich via onderstaand formulier inschrijft, informeren wij u wanneer deze alsnog te bekijken is.

8 december 2019

Oud-Castricum op YouTube

Omdat de informatiepanelen in de oude expositieruimte van de Werkgroep Oud-Castricum de tand des tijds niet goed hadden doorstaan, zijn deze nu vervangen door video’s. In de afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep maar liefst 18 korte films gemaakt over de onderwerpen die op de borden behandeld werden. Ze zijn te vinden op het YouTubekanaal van Oud-Castricum: www.youtube.nl/oudcastricum.

De films geven, net als voorheen de borden in het Historisch Informatie Centrum De Duynkant van Oud-Castricum, informatie over het ontstaan van Castricums grondgebied in het Oer-IJ, de bewoningsgeschiedenis en het gevecht tegen zand en water. Ook andere onderwerpen als de Dorpskerk, Kronenburg, de Slag bij Castricum, de trein en trams, de Tweede Wereldoorlog en de naam en groei van Castricum komen aan bod.

4 november 2019

Film Oud-Castricum geprolongeerd

De film ‘Hoe het hier reilt en zeilt’ is op zondag 27 oktober door 230 mensen bezocht. De Duynkant stond bol van de belangstelling. Herkenning van personen en dorpsbeelden leidden tot enthousiasme en nostalgie bij de bezoekers.

Omdat een groot aantal belangstellenden teleurgesteld moest worden, herhaalt Oud Castricum de film op zondag 10 november.