24 juli 2023

W.O.C. 50 jaar in beeld (Jaarboek 40 2017 pg 18-27)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 40, pagina 18

Oud-Castricum 50 jaar in beeld

Grondlegger. Derk van Deelen verzamelde zijn archeologische vondsten in de schuur achter zijn woning aan de Tetburgstraat. In het oude raad- huis van Castricum installeerde hij de werkgroep met als eerste voorzit- ter Klaas Veldt.
GrondleggerDerk van Deelen verzamelde zijn archeologische vondsten in de schuur achter zijn woning aan de Tetburgstraat. In het oude raadhuis van Castricum installeerde hij de werkgroep met als eerste voorzitter Klaas Veldt.

De Werkgroep Oud-Castricum werd opgericht op 16 mei 1967. De aanleiding hiervoor vormde onder andere de vele archeologische vondsten tijdens het bouwrijp maken van de woonwijk Molendijk-Zuid door amateurarcheoloog Derk van Deelen.

Middels de volgende foto’s tonen we een greep uit de geschiedenis van de werkgroep. De eerste 40 jaar van de werkgroep zijn uitgebreid beschreven in het 30e Jaarboek uit 2007.

Onderkomen. In 1973 stelde de gemeente de voormalige PTT-centrale op de hoek Geversweg-
Duinenboschweg aan de werkgroep ter beschikking als werk- en tentoonstellingsruimte. Het gebouw kreeg de naam ‘De Duynkant’.
Onderkomen. In 1973 stelde de gemeente de voormalige PTT-centrale op de hoek Geversweg-Duinenboschweg aan de werkgroep ter beschikking als werk- en tentoonstellingsruimte. Het gebouw kreeg de naam ‘De Duynkant’.
Historisch Informatie Centrum. Op 28 februari 2002 werd de aanbouw van een Historisch Informatie Centrum officieel geopend door wethouder Peter Könst (links) en oud-wethouder Bert Meijer (foto Kees Blokker).
Historisch Informatie Centrum. Op 28 februari 2002 werd de aanbouw van een Historisch Informatie Centrum officieel geopend door wethouder Peter Könst (links) en oud-wethouder Bert Meijer (foto Kees Blokker).

Jaarboek 40, pagina 19

Nieuwe uitbreiding. Al enige jaren zijn er plannen in voorbereiding voor de vergroting van De Duynkant met een filmzaal annex archiefruimte. V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri met Gerard Veldt en Peter Sibinga van de bouwcommissie.
Nieuwe uitbreiding. Al enige jaren zijn er plannen in voorbereiding voor de vergroting van De Duynkant met een filmzaal annex archiefruimte. Van links naar rechts de architecten Harry van Wilsem en René Cabri met Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga van de bouwcommissie.
Eerste uur. Niek Steeman was een van de leden die vanaf de oprichting actief was voor de werkgroep. Bij het archeologisch onderzoek in het Willem de Rijkepark speelde hij een belangrijke rol.
Eerste uur. Niek Steeman was een van de leden die vanaf de oprichting actief was voor de werkgroep. Bij het archeologisch onderzoek in het Willem de Rijkepark speelde hij een belangrijke rol.
Opgraving. In 1995 werd er samen met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek een grote opgraving gedaan in de Oosterbuurt, waarbij een skelet van een paard (rectificatie jaarboek 41) uit de 4e eeuw werd gevonden. V.l.n.r. de werkgroepleden Wil Steeman, Harry Vermanen en Tonny Sminia.
Opgraving. In 1995 werd er samen met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek een grote opgraving gedaan in de Oosterbuurt, waarbij een skelet van een paard (rectificatie jaarboek 41) uit de 4e eeuw werd gevonden. Van links naar rechts de werkgroepleden Wil Steeman, Harry Vermanen en Tonny Sminia.

Jaarboek 40, pagina 20

Spreekuur. Op 1 maart 2009 werd voor het eerst een archeologisch spreekuur gehouden. V.l.n.r. Cees van Roon, Rino Zonneveld, Anneke van der Kamp en Cor Smit.
Spreekuur. Op 1 maart 2009 werd voor het eerst een archeologisch spreekuur gehouden. Van links naar rechts Cees van Roon, Rino Zonneveld, Anneke van der Kamp en Cor Smit.
Cronenburg. Cultuurhistorie en de zorg voor monumenten horen tot de doelstellingen van Oud-Castricum. Het behoud van boerderij Cronenburg is nog steeds een groot aandachtspunt.
Cronenburg. Cultuurhistorie en de zorg voor monumenten horen tot de doelstellingen van Oud-Castricum. Het behoud van boerderij Cronenburg is nog steeds een groot aandachtspunt.
Dijkherstel. De werkgroep heeft zich sterk gemaakt voor het herstel van de middeleeuwse Maer- of Korendijk. Op 5 juni 2010 werd de gereconstrueerde dijk officieel geopend door middel van een rit met een paardentram met op de bok wethouder Christel Portegies (foto Ronald Goedheer).
Dijkherstel. De werkgroep heeft zich sterk gemaakt voor het herstel van de middeleeuwse Maer- of Korendijk. Op 5 juni 2010 werd de gereconstrueerde dijk officieel geopend door middel van een rit met een paardentram met op de bok wethouder Christel Portegies (foto Ronald Goedheer).

Jaarboek 40, pagina 21

Lezingen. Ernst Mooij heeft talloze lezingen gegeven over cultuurhistorie en monumenten. In 2012 lichtte hij bijvoorbeeld de renovatie van het pand Breedeweg 49 toe.
Lezingen. Ernst Mooij heeft talloze lezingen gegeven over cultuurhistorie en monumenten. In 2012 lichtte hij bijvoorbeeld de renovatie van het pand Breedeweg 49 toe.
Overdracht. Het verwaarloosde grafmonument van Dr. J.W. Jacobi op de begraafplaats van Duin en Bosch werd op initiatief van Oud-Castricum en dankzij bijdragen van vele sponsoren gerestaureerd. Op 13 december 2013 werd het overgedragen aan Parnassia Groep, eigenaar van het terrein. Op de foto de kleinkinderen Miep en Ernst Jacobi van de eerste geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis.
Overdracht. Het verwaarloosde grafmonument van Dr. J.W. Jacobi op de begraafplaats van Duin en Bosch werd op initiatief van Oud-Castricum en dankzij bijdragen van vele sponsoren gerestaureerd. Op 13 december 2013 werd het overgedragen aan Parnassia Groep, eigenaar van het terrein. Op de foto de kleinkinderen Miep en Ernst Jacobi van de eerste geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis.
Jaarboek. In 1977 werd het eerste jaarboekje uitgegeven. Het werd het visitekaartje van de werkgroep en elk jaar werd de nieuwe uitgave uitgereikt aan een persoon die een relatie had met een van de artikelen. Job Joosse ontving op 3 november 1994 uit handen van voorzitter Simon Zuurbier het 17e Jaarboekje. Deze uitgave stond in het teken van de Castricumse gezondheidszorg, waarvoor Joosse zich 30 jaar verdienstelijk maakte.

Jaarboek 40, pagina 22

Archief. Voor veel artikelen in de jaarboeken, onder andere die waarin een familie wordt beschreven, is regelmatig onderzoek nodig in de archieven in Alkmaar en Haarlem. Simon Zuurbier was daar wekelijks te vinden, vaak met assistentie van Tonny Sminia en Jeanne Groentjes.
Archief. Voor veel artikelen in de jaarboeken, onder andere die waarin een familie wordt beschreven, is regelmatig onderzoek nodig in de archieven in Alkmaar en Haarlem. Simon Zuurbier was daar wekelijks te vinden, vaak met assistentie van Tonny Sminia en Jeanne Groentjes (links).
Jubileum. Het 30e Jaarboek, dat toen al 96 bladzijden bevatte en in full-colour werd gedrukt, verscheen in 2007, toen de werkgroep 40 jaar bestond. Alphons Leysen van uitgeverij Pirola feliciteert hier v.l.n.r. Niek Kaan, Hans Boot en Simon Zuurbier die de redactie vormen.
Jubileum. Het 30e Jaarboek, dat toen al 96 bladzijden bevatte en in full-colour werd gedrukt, verscheen in 2007, toen de werkgroep 40 jaar bestond. Alphons Leysen van uitgeverij Pirola feliciteert hier van links naar rechts Niek Kaan, Hans Boot en Simon Zuurbier die de redactie vormen.
Inpakavond. Eind oktober worden in De Duynkant de jaarboeken van plastic hoesjes en brieven voorzien, voordat ze door de leden bij de donateurs worden bezorgd.
Inpakavond. Eind oktober worden in De Duynkant de jaarboeken van plastic hoesjes en brieven voorzien, voordat ze door de leden bij de donateurs worden bezorgd.

Jaarboek 40, pagina 22

Andere publicaties. Behalve het jaarboek heeft de werkgroep diverse boeken uitgegeven of daaraan meegewerkt. In april 2005 verscheen ‘Alsof het gisteren was ... Castricum en Bakkum in de tweede helft van de twintigste eeuw’, samengesteld door Loek Zonneveld en Niek Kaan (rechts), dat aan burgemeester Emmens werd aangeboden.
Andere publicaties. Behalve het jaarboek heeft de werkgroep diverse boeken uitgegeven of daaraan meegewerkt. In april 2005 verscheen ‘Alsof het gisteren was … Castricum en Bakkum in de tweede helft van de twintigste eeuw’, samengesteld door Loek Zonneveld en Niek Kaan (rechts), dat aan burgemeester Emmens werd aangeboden.
Exposities. Sinds de oprichting heeft de werkgroep tentoonstellingen georganiseerd. De eerste kreeg de naam ‘Castricum vroeger en nu’ en werd in 1967 gehouden in de aula van de Juliana van Stolbergschool.
Exposities. Sinds de oprichting heeft de werkgroep tentoonstellingen georganiseerd. De eerste kreeg de naam ‘Castricum vroeger en nu’ en werd in 1967 gehouden in de aula van de Juliana van Stolbergschool.
Wandelboekje. Oud-Castricum was ook betrokken bij de samenstelling van wandel- of fietsrouteboekjes. In 2007 ontving Cornelis Schotten in de Dorpsstraat het eerste exemplaar van ‘Een rondwandeling in de oude dorpskom’.
Wandelboekje. Oud-Castricum was ook betrokken bij de samenstelling van wandel- of fietsrouteboekjes. In 2007 ontving Cornelis Schotten in de Dorpsstraat het eerste exemplaar van ‘Een rondwandeling in de oude dorpskom’. Van links naar rechts Hans Boot, Piet Blom, mevrouw Schotten en haar man, Niek Kaan en Ernst Mooij.

Jaarboek 40, pagina 24

Bibliotheek. Ook ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan werd geëxposeerd. Burgemeester Schouwenaar verrichtte de opening in de bibliotheek. Naast hem voorzitter Ger van Geenhuizen.
Bibliotheek. Ook ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan werd geëxposeerd. Burgemeester Schouwenaar verrichtte de opening in de bibliotheek. Naast hem voorzitter Ger van Geenhuizen.
Castricum van oud naar nieuw. Het 40-jarig jubileum in 2007 was aanleiding voor een uitgebreide tentoonstelling in de Dorpskerk, die veel belangstelling trok.
Castricum van oud naar nieuw. Het 40-jarig jubileum in 2007 was aanleiding voor een uitgebreide tentoonstelling in de Dorpskerk, die veel belangstelling trok.
Open dagen. Vanaf 2003 vinden er tijdens de open dagen in De Duynkant kleine foto-exposities plaats over een speciaal thema, waaraan vaak de vertoning van dia’s of een film is gekoppeld. Op de foto de tentoonstelling op 2 maart 2014 met als onderwerp het onderwijs in de jaren 1950.
Open dagen. Vanaf 2003 vinden er tijdens de open dagen in De Duynkant kleine foto-exposities plaats over een speciaal thema, waaraan vaak de vertoning van dia’s of een film is gekoppeld. Op de foto de tentoonstelling op 2 maart 2014 met als onderwerp het onderwijs in de jaren 1950.

Jaarboek 40, pagina 24

Educatie. Al ruim 10 jaar worden de scholen in Castricum en Bakkum betrokken bij de activiteiten van Oud-Castricum door het geven van rondleidingen, lessen en het vertonen van films of dia’s. Met name Cor Smit, die hier een klas toespreekt, heeft daar veel aan bijgedragen.
Educatie. Al ruim 10 jaar worden de scholen in Castricum en Bakkum betrokken bij de activiteiten van Oud-Castricum door het geven van rondleidingen, lessen en het vertonen van films of dia’s. Met name Cor Smit, die hier een klas toespreekt, heeft daar veel aan bijgedragen.
Oorlogsprogramma. In april 2010 ging voor basisscholen het educatief programma over de Tweede Wereldoorlog van start, bestaande uit een lespakket met de film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ van Pauline van Vliet. Op de foto Hans Ebels, een van de begeleiders van de werkgroep.
Oude ambachten. Tijdens een educatieproject in 2013 laat werkgroeplid Anneke van der Kamp de kinderen zien hoe er op een weefgetouw werd gewerkt.
Oude ambachten. Tijdens een educatieproject in 2013 laat werkgroeplid Anneke van der Kamp de kinderen zien hoe er op een weefgetouw werd gewerkt.

Jaarboek 40, pagina 26

Jong geleerd. Tijdens de open dagen op 4 en 5 juli 2015 mochten kinderen op een veld aan de Geversweg schatzoeken met gebruik van een metaaldetector.
Jong geleerd. Tijdens de open dagen op 4 en 5 juli 2015 mochten kinderen op een veld aan de Geversweg schatzoeken met gebruik van een metaaldetector.
Foto en film. Jaap Stuifbergen (links) en Loek Zonneveld (midden) hebben de Castricumse bevolking van diverse boeiende dia- en filmavonden laten genieten. Ook werden er samen met Peter Levi (rechts) middagen voor ouderen georganiseerd. Peter is archiefbeheerder van de werkgroep en zorgde ervoor dat er inmiddels ruim 20.000 foto’s op de beeldbank staan.
Foto en film. Jaap Stuifbergen (links) en Loek Zonneveld (midden) hebben de Castricumse bevolking van diverse boeiende dia- en filmavonden laten genieten. Ook werden er samen met Peter Levi (rechts) middagen voor ouderen georganiseerd. Peter is archiefbeheerder van de werkgroep en zorgde ervoor dat er inmiddels ruim 20.000 foto’s op de beeldbank staan.
Cineast. Hans Kinders is een van de amateurfilmers die een aantal korte films maakte voor onder meer exposities op de open dagen. Hier is hij op 8 juni 2013 bezig met opnames voor een film over de Kennemer IJsbaan.
Cineast. Hans Kinders is een van de amateurfilmers die een aantal korte films maakte voor onder meer exposities op de open dagen. Hier is hij op 8 juni 2013 bezig met opnames voor een film over de Kennemer IJsbaan.

Jaarboek 40, pagina 27

Nieuwe website. Oud-Castricum doet ook veel aan naamsbekendheid en berichtgeving door middel van persberichten en haar website. Op de donateursavond in november 2011 werd de nieuwe site door Rino Zonneveld gepresenteerd.
Nieuwe website. Oud-Castricum doet ook veel aan naamsbekendheid en berichtgeving door middel van persberichten en haar website. Op de donateursavond in november 2011 werd de nieuwe site door Rino Zonneveld gepresenteerd.
Schenkingen. De werkgroep heeft sinds haar bestaan talrijke schenkingen ontvangen van foto’s en materialen. Hier bedanken voorzitter Piet Blom (rechts) en Simon Zuurbier in januari 2008 mevrouw A. de Graaf - Zuurbier voor de verzameling van maar liefst 350 ansichtkaarten uit de periode 1900-1950.
Schenkingen. De werkgroep heeft sinds haar bestaan talrijke schenkingen ontvangen van foto’s en materialen. Hier bedanken voorzitter Piet Blom (rechts) en Simon Zuurbier in januari 2008 mevrouw A. de Graaf-Zuurbier voor de verzameling van maar liefst 350 ansichtkaarten uit de periode 1900-1950.
Goud. Dit jaar werd het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum groots gevierd. Dankzij de inzet van de leden en ondersteuning door onze donateurs en vele anderen blijft er een toekomst voor Castricums verleden!
Goud. Dit jaar werd het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum groots gevierd. Dankzij de inzet van de leden en ondersteuning door onze donateurs en vele anderen blijft er een toekomst voor Castricums verleden!
Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties