31 juli 2020

Schenkingen aan de Werkgroep Oud-Castricum 2006 – 2007 (Jaarboek 30 2007 pg 90)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 30, pagina 90

Ook dit jaar heeft de oproep om voorwerpen en fotomateriaal met mogelijk historische waarde aan de werkgroep af te staan, weer bij vele personen een goed gehoor gevonden. De werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de schenkingen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. De schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld.

Schenkingen juli 2006 tot en met juni 2007 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeid):

P.H.M. Keesom – Den Haag: kopie plakkaat van 1585 betreffende stichting eendenkooi
A.I.L. Rennings: hoogtekaart 1971 ruilverkaveling Limmen – Heiloo
W.G. van Vliet: CD met diverse foto’s van Vitesse ’22
mevr. J. ter Punt: archief Dames Voetbalclub Castricum (DVC)
H.J.J. Zandbergen: bonkaarten W0-2 en oude kranten
C. Hennequin: 6 luchtfoto’s van Castricum in kleur
H.J.C. de Graaf: plattegronden van de kuststreek
Ned. Herv. Kerkvoogdij: verordening gebruik begraafplaats uit 1936
P. Blom: stafkaart 1951 op linnen
mevr. C.J. Blei: fotoboeken CSV en Duin en Bosch
fam. Res – Egmond aan den Hoef: boeken, schriften etc. padvinderij Wilfriedgroep
mevr. T. Kabel: administratie Katholiek Thuisfront, aannemer Kabel
mevr. A. van der Kamp: blauwdruk uit 1913 abri aan het zijspoor Duin en Bosch
J.P.M. Kuijs: knipselboek W0-2, gedenkplaat joden 1940 – 1945
K. Winkelman: foto’s van de familie Winkelman – Bos
G. Travnicek: huisje aan de Achterlaan, geschilderd door Sij f Portegies
J. de Koning: 2 ringbanden met foto’s van CSV
C.G. de Nijs – Limmen: akten betreffende veiling woningen en schuldbekentenis
Th. Vlaarkamp: structuurschets Castricum
J. Heideman: emaillen bord van cafĂ© ‘De Harmonie’
N .Th. van Amsterdam: boerderij aan de Dorpsstraat, geschilderd door Sijf Portegies
H. Beentjes: Reglement stafcommissie ‘Vitesse’ uit 1944, schoolklok uit de oude Jac.P. Thijsse.
IJ. van Amsterdam – Heemskerk: 3 kaarten uit ca. 1850 van het Noordzeekanaal gebied
N. Beentjes: middeleeuwse munt
H. van Hiele: kaart van gronden, gem. Castricum
Th. Kramer: 46 tijdschriften met artikelen M. Kramer
C.G. de Haan – Harderwijk: fotomateriaal en documentatie CSV
K. Bedeke: archief Hengelsportvereniging Castricum
P. de Graaf: krantenknipsels, familieboekje, feestgids

Door vele personen werden foto’s geschonken of uitgeleend over o.a. de onderwerpen venters en winkels. Ook werd door een groot aantal personen bidprentjes geschonken.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties